Battle of Slots

Regler och Villkor

INLEDANDE INFORMATION

Innehåll

När du registrerar dig på www.videoslots.com, via mobilapplikation eller någon annan webbplats eller applikation som Videoslots Ltd eller Videoslots Sports Ltd, äger eller driver ("Webbplatsen”), ingår du ("Du”, eller “Spelaren”) ett avtal med (i) Videoslots Ltd, som lyder under Maltas lagstiftning och har sitt säte på The Space, Level 2 & 3, Alfred Craig Street, Pieta PTA 1320, Malta ("Videoslots Ltd”), och är licensierat och reglerat av Spelinspektionen under licensnummer 18Li7373; och (ii) Videoslots Sports Ltd, ett företag som lyder under Maltas lagstiftning och har sitt kontor på The Space, Level 2 & 3, Alfred Craig, PTA 1320, Malta ("Videoslots Sports”), och är licensierat och reglerat av Spelinspektionen under licensnummer 19Si3549. Alla hänvisningar till “Videoslots” eller “Vi” ska betraktas som inkluderande Videoslots Ltd och Videoslots Sports (utom vad som är specifikt tillämpligt enbart på Videoslots Sports i enlighet med klausul 8 häri).

När du registrerar dig, får tillgång till och spelar spel på webbplatsen som drivs med en licens utfärdad av Spelinspektionen, samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor: cookiepolicyn och sekretesspolicyn (gemensamt kallade "Villkoren"), som kan komma att ändras från tid till annan och du anses ha läst, förstått och accepterat alla villkor som därmed ska styra dina åtgärder och aktiviteter samt relationen med Videoslots. Dessa villkor gäller för spelare bosatta i Sverige och som spelar under Videoslots Spelinspektion-licenser.

 

Datum

Version

Beskrivning

01.01.2019

Version 1.0

Skapa detta dokument

15.01.2019

Version 1.1

Översyn av detta dokument

02.07.2020

Version 1.2

Avsnittet Översyn av inledning; Revidering till numerisk ordning och hänvisning till tidigare uppdaterad version; Översyn av avsnitt 1,inklusive och inte begränsat till avsnitt 1.2..2; Översyn av avsnitt 2, 4 och inrättande av nytt avsnitt 5. Översyn av avsnitt 8; Översyn av klausul 9. Översyn av detta dokument

11.01.2021

Version 1.3

Revision av Kontoregler- underavsnitt: 1.2. till 1.9. inklusive, 1.12. och 1.14 till 1.17 inklusive; Revision av Betalningsregler – underavsnitt: 2.6. och 2.9. till 2.17. inklusive; Revision av Säkerhetsregler – underavsnitt: 3.2., 3.3. och 3.6.; Införande av avsnitt 5., 6., och 9.; och revision av avsnitt 11.

30.09.2021

 Version 1.4

Revidering av dokumentet, i synnerhet: Revidering av introduktion och kontoregistrering hos de licensierade operatörerna; Introduktion av ett nytt avsnitt 8 (Sportsbook); Omnumrering av efterföljande avsnitt efter införandet av ett nytt avsnitt 8.

14.11.2021

Version 1.5

Revidering av avsnitt 1.20, 2.13, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.9, 9.3, 12.1 och 12.2 införande av avsnitt 4.4

15.03.2022

Version 1.6

Revidering av avsnitt 9.3, 12.1 och 12.2

 1. Kontoregler
 2. Betalningsregler
 3. Säkerhetsregler
 4. Casino och välkomsterbjudanden
 5. Turneringsregler
 6. Helgen Booster
 7. Spelregler
 8. Sportsbook
 9. Ansvarsfriskrivning
 10. Sekretesspolicy och cookiepolicy
 11. Chattrum
 12. Klagomål
 13. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

 • Kontoregler

1.1. För att en person ska kunna registreras som spelare och använda Tjänsterna måste den personen lämna in en registreringsansökan för ett konto hos Videoslots ("Spelarkonto"). Ansökan om spelarkontot kommer åtminstone att kräva följande information om spelaren:

 • Personnummer;
 • För- och efternamn;
 • Bostadsort;
 • Mobilnummer;
 • Giltig e-postadress;
 • Födelsedatum (som visar att spelaren är över arton (18) år); 

1.2. Videoslots förbehåller sig rätten att avbryta alla aktiviteter på spelarkontot tills de relativa spelarkontouppgifterna har verifierats. 

1.3. En person som har en registrering för ett spelarkonto garanterar och betonar att informationen i ansökningsformuläret är sann, uppdaterad och korrekt. Registreringar måste göras personligen. Om Videoslots märker att falsk information har registrerats vid registreringen som spelare, kommer Videoslots inte att registrera personen, och om den personen redan har registrerats kommer Videoslots att återkalla personens registrering som spelare. Endast ett spelarkonto per spelare är tillåtet. Om du försöker öppna mer än ett spelarkonto, under ditt eget namn eller någon annans, eller om du försöker använda Tjänsterna via en annan persons spelarkonto, har vi rätt att omedelbart stänga alla dina spelarkonton, hålla inne alla pengar på sådana spelarkonton och utesluta dig från framtida användning av Tjänsterna. Det är spelarens ansvar att veta att hans / hennes användning av Tjänsterna är lagligt i det område där han / hon är bosatt. 

1.4. Videoslots måste identifiera och verifiera alla spelare som är registrerade hos denne. Som ett resultat kan Videoslots verifiera den information som samlats in under registreringsfasen mot offentliga register eller register som innehas av oberoende källor. För att verifiera en spelares identitet med identitetsverifieringstjänster från tredje part måste Videoslots överföra information om spelaren till en tredje part. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till utlämnande, överföring och delning av information med tredjepartsföretag som Videoslots kan välja, från tid till annan, och som tillhandahåller en tjänst. 

1.5. Du får inte sälja, överföra eller förvärva spelarkonton till eller från andra spelare. 

1.6. Inga pengar kan överföras från ditt spelarkonto till en annan spelares spelarkonto. 

1.7. Du måste läsa dessa villkor ("Villkor") noggrant i sin helhet innan du kryssar i godkännanderutan för registrering av ett spelarkonto. Om du inte godkänner någon bestämmelse i villkoren ska du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen. 

1.8. Du förstår och godkänner villkoren häri och att de kan ändras av Videoslots från tid till annan. 

1.9. När vi ändrar dessa villkor på ett sätt som skulle begränsa dina nuvarande rättigheter eller på annat sätt vara till din nackdel, kommer vi att meddela dig innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren måste du sluta använda webbplatsen. 

1.10. Du kan avsluta ditt spelarkonto när som helst genom att klicka på den här funktionen i din spelarkontoprofil på webbplatsen och begära att ditt spelarkonto med Videoslots stängs. Innan du gör det krävs att du tar ut alla dina pengar. 

1.11. En person som ansöker om ett Videoslots-spelarkonto garanterar att han/hon:

 • är bosatt i Sverige.
 • inte agerar på någon annan parts vägnar,
 • inte har begränsad rättskapacitet.
 • inte bedriver brottslig verksamhet genom sitt Videoslots-spelarkonto;
 • får inte deponera medel vars ursprung är brottsligt och/eller annan olaglig verksamhet,
 • får inte sätta in pengar med ett kort som kontoinnehavaren inte har tillstånd att använda;
 • inte är anställd eller entreprenör hos Videoslots. 

1.12. En person som är registrerad på och som har ett spelarkonto hos Videoslots accepterar och bekräftar:

 • alla definitioner och bestämmelser i dessa villkor;
 • att platsen för detta avtal är Sverige och regleras av Sveriges lagar;
 • aktuella förhållanden som kan förändras med tiden.
 • ansvaret att känna till den senaste versionen av villkoren eftersom de kan ändras och meddelas dig från tid till annan;
 • att alla skatter på vinster ska betalas av spelaren;
 • att Videoslots inte ska behandlas som ett finansinstitut;
 • att insättningar bör användas för att spela;
 • att det inte finns någon ränta på pengar på kontot;
 • att spelarmedel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte utgör en del av företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella medel på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.13. Videoslots förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande,:

 • förneka att en person öppnar ett Videoslots-spelarkonto eller nekar insättningar utan ytterligare förklaring, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Videoslots så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • stänga ett befintligt spelarkonto, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Videoslots så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • begära identitetsverifieringsdokument, tillstånd att använda ett visst kort (inklusive och inte begränsat till kontantkort) och/ eller andra fakta som tillhandahålls av kontoinnehavaren, innan ett begärt uttag verkställs;
 • avbryta och / eller avbryta personens tillgång till kampanjer, tävlingar eller andra tjänster, när Videoslots anser att det finns legitima tvivel om huruvida spelarkontot är, har varit eller kan vara:
  • för olaglig, bedräglig eller oärlig verksamhet;
  • som anförtrotts att inneha medel för och/eller till förmån för kontoinnehavaren;
 • inneha och förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren i enlighet med allmänt vedertagna riktlinjer,
 • förverka och / eller konfiskera medel som finns på ett spelarkonto och / eller vägra att uppfylla ett krav i händelse av att, direkt eller indirekt, dessa villkor har brutits och / eller inte respekteras.
 • begränsa, begränsa och/eller vägra att acceptera spel och avsluta evenemang eller spel från att erbjudas på webbplatsen. 

1.14 Inaktiva konton

 • Ditt spelarkonto betraktas som inaktivt om du inte loggar in på det under en period som är längre än tolv (12) månader. 

1.15 Vilande konton

 • Om ditt spelarkonto har varit vilande i trettio (30) månader kommer vi att skicka saldot på ditt spelarkonto till dig, eller om vi inte kan kontakta dig, kommer vi att skicka saldot på ditt spelarkonto till Spelinspektionen mot vilket du inte kan göra några anspråk på. 

1.16. Spärrade/uteslutna konton

 • Om ditt spelarkonto har blockerats eller uteslutits av Videoslots av någon anledning som inte utgör ett brott mot de villkor eller tillämplig lag som föreskrivs i paragraf 9 häri, kommer de tillgängliga medlen på spelarkontot att vidarebefordras till dig. Videoslots kommer att överföra pengar till din senast använda betalningsmetod senast 5 arbetsdagar efter att ditt spelarkonto har blockerats/uteslutits. Oaktat bestämmelserna häri kommer pengarna endast att skickas till dig om ditt spelarkonto inte är föremål för en penningtvättsutredning, och i detta fall kommer Videoslots att inneha pengarna tills du har fått tillstånd att ta emot dem.
 • Om ditt spelarkonto har blockerats eller uteslutits av Videoslots av någon anledning som utgör ett brott mot de villkor eller tillämplig lag som föreskrivs i paragraf 9 häri, kommer alla vinster som genereras under eller efter den nämnda överträdelsen (direkt eller indirekt) att förverkas av dig till förmån för Videoslots, och Videoslots ska återbetala dig en ersättning som motsvarar eventuellt restbelopp från de insättningar som du gör till spelarkontot. Videoslots överför pengarna till din senast använda betalningsmetod senast 5 arbetsdagar efter att ditt spelarkonto har blockerats/uteslutits. Oaktat bestämmelserna häri kommer pengarna endast att skickas till dig om ditt spelarkonto inte är föremål för en penningtvättsutredning, och i detta fall kommer Videoslots att inneha pengarna tills du har fått tillstånd att ta emot dem. 

1.17. Stängda konton

 • Utan att det påverkar paragraf 1.16 kommer Videoslots, innan du stänger ditt spelarkonto, att varna dig för tillgängliga medel på ditt spelarkonto. Du kommer att bli ombedd att ta ut alla tillgängliga medel innan du stänger ditt spelarkonto. Om ett spelarkonto stängs innan du tar ut tillgängliga medel kommer du att bli ombedd att kontakta Videoslots kundtjänst för att ta ut dina pengar. Inget tillgängligt saldo kan återkallas förrän en KYC har utförts i enlighet med de regler och trösklar som fastställs i dessa villkor. Om spelarkontot stängs av Videoslots, proceduren i paragraf 1.16. kommer att gälla.
 • Eventuella utestående spel vid tidpunkten för stängningen av spelarkontot kommer att uppfyllas och uppfyllas. 

1.18. Videoslots garanterar att:

 • förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren på ett säkert och lämpligt sätt,
 • hantera uppgifter om kontoinnehavaren i enlighet med gällande lagar och dataskyddsregler,
 • Kontoinnehavarens medel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte ingår i företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella pengar på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.19. Alla tvister som rör ett spelarkonto och/eller en transaktion i samband med ett spelarkonto som inte kan lösas enligt dessa villkor ska lösas i enlighet med Sveriges lagar. 

1.20. Om Videoslots av misstag krediterar ditt spelarkonto, din betalningsmetod eller din uttagsmetod med vinster som inte tillhör dig på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel, kommer beloppet att förbli hos Videoslots och beloppet kommer att överföras från ditt spelarkonto. Om du, innan Videoslots fick kännedom om felet, drog tillbaka medel som inte tillhörde dig, utan någon effekt på andra åtgärder som tillåts enligt lag, kommer det belopp som oavsiktligt betalats att utgöra en skuld som du är skyldig Videoslots. I händelse av en felaktig kredit är du skyldig att omedelbart meddela Videoslots via e-post till se.support@videoslots.com. support@videoslots.com

1.21. Du måste se till att pengar du sätter in på ditt spelarkonto inte är kopplade till något olagligt och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; Du förstår att genom att delta i spelen på webbplatsen riskerar du att förlora pengar som du har satt in. Du får inte delta i någon bedräglig, konspiration, rigg eller annan olaglig aktivitet i samband med ditt eller någon tredje parts deltagande i något av spelen på webbplatsen, och du får inte använda några programvarubaserade metoder eller tekniker eller maskinvaruenheter för ditt deltagande i spelen på webbplatsen. Vi förbehåller oss härmed rätten att ogiltigförklara alla spel i händelse av sådant beteende av dig.

1.21.1. Om du misstänker fusk, manipulation eller andra överträdelser av dessa villkor eller spelregler av en annan spelare på Videoslots, kan du rapportera händelsen via e-post till se.support@videoslots.com  eller via chattfunktionen. 

1.22. Ansvarsfullt spelande

1.22.1. Du kan, efter eget gottfinnande, välja att utesluta dig själv från att spela några spel på webbplatsen (under en bestämd eller obestämd period). Om du vill begränsa ditt spelarkonto måste du gå till din spelarkontoprofil och välja relevanta inställningar eller kontakta se.support@videoslots.com.

1.22.2. Efter din registrering och innan du börjar spela på webbplatsen kommer Videoslots att fråga dig om hur mycket du har råd att spendera på spel per dag, vecka och / eller månad. Observera att ovanstående belopp kommer att anges som din månatliga insättningsgräns och användas för KYC för ansvarsfullt spelande. Om ett spelarkonto väljer att sätta en insättningsgräns, kommer du att få ett meddelande om att din insättningsgräns har nåtts när gränsen nås, och du kommer inte att kunna göra några fler satsningar. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din insättningsgräns och ändringen kommer att göras automatiskt efter en period 3 dagar. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.3. Vid registrering kommer du att bli ombedd att fastställa en tidsgräns för din inloggning per dag, vecka och månad. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din tidsgräns. Om du vill förlänga din tidsfrist börjar ändringen gälla följande månad som ändringen begärdes men aldrig tidigare än 72 timmar från begäran. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.4. Dessutom kan du välja att inkludera en spelgräns (max insatsgräns, satsningsgräns, förlustgräns) på ditt spelarkonto. För att sätta en gräns för ansvarsfullt spelande måste du logga in på ditt spelarkonto och under ditt profilavsnitt kan du ange eller hantera dina gränser. Om du bestämmer dig för att sänka gränsen kommer den här uppdateringen att ha omedelbar effekt. Men om du bestämmer dig för att öka gränsen, kommer den här uppdateringen att ske automatiskt efter 3 dagar har gått.

1.22.5. Du kan välja att utesluta dig själv under en period av 24 timmar, 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 5 år eller på obestämd tid. Under denna period kan ditt spelarkonto inte öppnas igen under några omständigheter. Vi rekommenderar att du även gör detta med andra operatörer där du kan registreras. Vi rekommenderar att du utesluter dig själv från vår webbplats via det nationella självuteslutningssystemet www.spelpaus.se. När perioden har passerat kommer du att kunna logga in på ditt spelarkonto.

1.22.6. Du kan välja att låsa ditt spelarkonto under en viss tid eller tills vidare. Om du väljer att låsa ditt spelarkonto "tills vidare" kan ditt spelarkonto inte öppnas igen förrän 12 månader har gått.

1.22.7. För att utesluta dig själv måste du skicka ett e-postmeddelande till se.support@videoslots.com  med följande uppgift: "Jag vill uteslutas från www.videoslots.com", eller besöka webbplatsen och klicka på "Ansvarsfullt spelande". En självuteslutning kommer att ha omedelbar verkan efter att en kundtjänstrepresentant har mottagit din begäran. Oavsett kommer vi att fråga dig hur länge du vill uteslutas, annars 6 månader kommer att tillämpas som standard.

1.22.8. Om du vill utesluta dig själv på obestämd tid kommer ditt spelarkonto att stängas och du kommer inte att kunna omregistrera dig på webbplatsen.

1.22.9. Förlust av kontroll

 • Spel bör ses som ett nöje och inte som ett sätt att tjäna pengar.
 • Håll koll på den tid och de pengar du spenderar när du spelar.
 • Innan du börjar spela rekommenderar vi att du använder insättnings-, förlust- eller satsningsbegränsningsverktygen för att hjälpa dig att kontrollera hur mycket du använder. Du hittar den under "Mitt konto" -> "Ansvarsfullt spelande".
 • Om du vill se vilken typ av spelare du är, rekommenderar vi självbedömning tester, med vilka du kan identifiera tidiga tecken på riskabelt spelbeteende.
 • Om du behöver en paus från spel, kan självuteslutning ställas in via "Mitt konto" eller genom att trycka på "panikknappen" (spelpaus i 24 timmar) på webbplatsen eller i spelen.
 • Undvik att jaga förluster;
 • Spela bara när du har råd med förlusterna;
 • Om du behöver prata om aktuella problem som du har med ditt spelbeteende, vänligen kontakta någon av de organisationer som du hittar under supportgrupper på webbplatsen.

1.22.10. Spelare bör inte sätta in pengar med orättmätiga eller olagliga ursprung.

1.22.11. Glöm inte att spel kan vara beroendeframkallande. Om en spelare anser att han / hon behöver hjälp att vara fri från sådant missbruk, han / hon bör besöka avsnittet om Ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

2. Betalningsregler

2.1. Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt med pengar på ditt spelarkonto för sådant deltagande. 

2.2. Du kan sätta in pengar med en mängd olika metoder. En fullständig lista finns på sidan Betalningsalternativ

2.3. Minsta insättningsbelopp är 100 Kr. Inga behandlingsavgifter tas ut för några betalningsleverantörer, förutom SIRU och Zimpler. En behandlingsavgift tas ut av dessa leverantörer. Detta visas på försäljningsstället  innan du slutför transaktionen, som visar en uppdelning av belopp som debiteras, krediteras och den totala% av avgiften. Zimpler och SIRU har alla olika hanteringsavgifter. 

2.4. Insättningar behandlas snabbt och det uppdaterade saldot visas omedelbart på spelarkontot när en betaltjänstleverantör används. Videoslots tar inget ansvar för eventuella förseningar som orsakas av dess betalningssystem eller förseningar som orsakas av en tredje part. 

2.5. Videoslots har rätt att vägra en betalning eller satsning till en kontoinnehavare tills kontoinnehavarens identitet har verifierats. 

2.6. Uttag från ett Videoslots-spelarkonto görs med betalning till kontoinnehavaren eller överförs till ett bankkonto som finns i kontoinnehavarens namn, enligt kontoinnehavarens instruktioner. Videoslots kan, efter eget gottfinnande, tillåta att medel tas ut från ett spelarkonto och överförs till ett bankkonto som finns i en tredje parts namn, enligt kontoinnehavarens instruktioner. Videoslots förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från dig och/eller utföra förbättrad due diligence när en ändring begärs i enlighet med bestämmelserna häri. Kontoinnehavaren äger rätt att ångra ett uttag från ett spelarkonto under en tid av 60 dagar från begäran om uttaget från kontoinnehavaren.

2.7. Det lägsta uttagsbeloppet är 200 Kr för alla betalningsmetoder, inklusive banköverföringar. Kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com. Om du vill ta ut mindre än de angivna beloppen betalas en behandlingsavgift på 3,95 %. Men alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger du vill ta ut per dag. 

2.8. En spelare kan göra så många uttag som han/hon vill, så länge de alltid ligger över den tröskel som anges i paragraf 2.7 ovan. Om en spelare tar ut mer än en gång under en 1-dagarsperiod debiteras en hanteringsavgift på 25 kronor. Alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger spelaren vill ta ut per dag.

Videoslots kommer inte att debitera dig några banköverföringsavgifter. Men det rekommenderas att du kontrollerar med din bank om de kommer att ta ut sådana avgifter.  Videoslots  ansvarar inte för någon avgift som du debiteras eftersom detta ligger utanför vår kontroll. 

2.9. Det kan finnas tillfällen då en spelares spelmönster måste undersökas innan ett uttag godkänns, i vilket fall spelaren bekräftar att förseningar i hanteringen av uttag kan förväntas i vissa fall, och av dessa skäl kan Videoslots inte vara i en position där de kan ge en förklaring till varför uttaget inte hanteras ännu. Dessa händelser omfattar utredningar av bedrägerier och penningtvätt av Videoslots samt de behöriga myndigheterna. 

2.10. Videoslots är bundna av sin policy mot penningtvätt och alla lagar och tillämpliga på den. Därför tillåter Videoslots inte överföringar mellan spelarkonton och spelare som gör en insättning från ett medium som överförs till ett annat. Dessa händelser hanteras mycket noggrant och kan rapporteras till myndigheterna. Dessa händelser samt andra misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till myndigheter. 

2.11. Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut en transaktionsavgift på insatta medel som inte användes för att spela innan de drogs tillbaka. Transaktionsavgiften kommer inte att överstiga 3,95%, men Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut ett högre eller lägre belopp. 

2.12. Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för administrativa kostnader, som anges på webbplatsen, vilket till exempel inträffar när mer än ett uttag görs under en 24 (tjugofyra) timmar. 

2.13. Om du spelar progressiva spelautomater och vinner en jackpott på mer än 310 000 kronor kan du bli ombedd att vänta upp till 30 arbetsdagar, från det att vinsten bekräftats, på att betalningen ska behandlas. Efter denna period kommer kontoinnehavaren att tillåtas att ta ut den totala vinsten oavsett storlek.

För vinster som inte kategoriseras som progressiva jackpottar gäller följande:

 • Du kan när som helst ta ut saldot från ditt spelarkonto (förutom eventuellt bonussaldo som är föremål för begränsningar av satsningar). Vid uttag måste alla belopp upp till 310 000 kronor överföras till din ursprungliga betalningsmetod. Över detta tak måste saldot betalas via banköverföring. För att begära ett belopp över 310 000 kronor, kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com.

För att undvika tvivel: Videoslots är skyldiga att utföra ytterligare due diligence-kontroller som kan ta längre tid att ta emot dina pengar.

  1. Säkerhetsregler

3.1 Videoslots upprätthåller strikt sekretess när det gäller alla relationer med en kontoinnehavare. Information kommer att lämnas ut om det krävs av en tillsynsmyndighet, domare eller annan offentlig myndighet, och / eller i händelse av att kontoinnehavaren bryter mot villkoren och / eller eventuella ytterligare Videoslots regler, kan information lämnas ut till en tredje part för undersökande ändamål.

3.2 Vid registrering av ett konto hos Videoslots väljer kontoinnehavaren ett lösenord och ett användarnamn och rekommenderas starkt att hålla kontots användarnamn, lösenord och inloggningsuppgifter strikt konfidentiella. Om kontoinnehavaren vid något tillfälle misstänker att (i) en tredje part är medveten om nämnda inloggningsuppgifter, eller (ii) att en tredje part har fått tillgång till dessa uppgifter, eller (iii) upptäcker någon misstänkt aktivitet eller inloggning som rimligen kan tyda på obehörig användning av kontot, måste kontoinnehavaren omedelbart ändra inloggningsuppgifterna eller kontakta Videoslots kundtjänst. Därefter en ny länk för återställning av lösenord kommer att tillhandahållas direkt av Videoslots. Videoslots ansvarar inte för någon obehörig aktivitet som utförs på kontot.

3.3 Om Kontoinnehavaren har anledning att tro att andra har tagit del av denna information ska Kontoinnehavaren omedelbart kontakta Videoslots kundtjänst och en ny länk för återställning av lösenord kommer att utfärdas.

3.4 Videoslots kan begära dokumentation för att verifiera identitet och / eller tillstånd att använda ett visst kort och / eller annan relevant information och dokumentation som tillhandahålls av kontoinnehavaren innan insättningar och / eller uttag. Detta kan orsaka korta förseningar. I det här fallet kommer Videoslots att kontakta spelaren för att få dokumentation om due diligence, till exempel en kopia av identitetshandling, adressbevis och äganderätt till insättningskällan, och känslig och konfidentiell information raderas alltid. Videoslots kommer att behandla tillbakadragandet när tillfredsställande bekräftelse har mottagits. Videoslots förbehåller sig rätten att blockera eller stänga ditt spelarkonto i händelse av att begärd information eller dokument inte tillhandahålls eller om sådan information eller sådana dokument är felaktiga, falska eller vilseledande.

3.5 Det är olagligt att använda en bugg i ett av de spelprogram som tillhandahålls genom en programvara som erbjuds via Videoslots. Videoslots ska vidta alla nödvändiga åtgärder om en spelare använder och / eller missbrukar en bugg, såsom att blockera spelarkontot, frysa tillgångarna och vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

3.6 Endast en bonus per hushåll/IP-adress kan användas. I händelse av missbruk av bonusen kommer denna bonus att förverkas och alla medel på detta spelarkonto kommer att hållas inne i väntan på återbetalning (om tillämpligt) i enlighet med paragraf 1.16.

3.7 Videoslots förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, återställa eller justera transaktioner och / eller förverkade medel på grund av: tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure; brott mot villkoren; samverkan och/eller brottsliga handlingar.

3.8 Videoslots bekräftar eller tar inget ansvar för skador som orsakats en spelare och/eller tredje part direkt och/eller indirekt orsakad av:

   • tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure, och / eller resultatet av ett kasinospel och / eller liknande
   • brott mot villkoren;
   • samverkan och/eller brottsliga handlingar;
   • finansiella risker och förluster. och eller• rättsliga och finansiella åtgärder och / eller andra åtgärder kan vidtas mot deltagaren och / eller tredje part.

3.9 Uttag av spelare sker med samma metod som insättningen. Detta innebär att om en spelare sätter in med Skrill kommer ett uttag att göras till samma Skrill-konto. Utom i de fall där vinsten överstiger 310 000 kronor när punkt 2.13 gäller. Om uttagsmetoden inte kan matcha insättningsmetoden kan Videoslots efter eget gottfinnande bestämma lämplig uttagsmetod, som kan bli föremål för ytterligare kontroller och/eller kräva ytterligare information från dig.

   1. Casino och välkomsterbjudanden

4.1 Introduktion till bonuserbjudanden

4.1.1 Du har rätt att endast få ett (ett) välkomsterbjudande, vilket inkluderar: en välkomstbonus "Välkomsterbjudandet").

4.1.2. Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt för nyregistrerade spelare som har gjort en första insättning.

4.1.3. Du kan när som helst förlora eller avaktivera ett välkomsterbjudande genom att klicka på "Förverka" på sidan "Mina bonusar" och "Mina priser" på spelarkontot. 

4.2 Välkomstbonus

4.2.1. Följande definitioner gäller välkomstbonusen:

"Aktiveringsdatum" betyder det datum då du aktiverade välkomstbonusen (under avsnittet "Min bonus" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil")). Du har trettio (30) kalenderdagar, om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet, för att aktivera din del av välkomsterbjudandet.

"Första insättning" innebär den första insättningen som du gör med Videoslots upp till maximal bonus som anges i välkomsterbjudandet, som minst måste vara minst 100 SEK.. Även om det är möjligt att göra en första insättning över detta belopp och satsa med dessa medel, kommer något belopp som överskattats i välkomsterbjudandet inte att ingå i den ursprungliga insättningen;

"Maximal insättningsbonus" ett belopp som motsvarar din första insättning (upp till det högsta belopp som anges i välkomsterbjudandet, dvs. 2000 SEK). 

användningsperiod: sextio (60) kalenderdagar från aktiveringsdatumet. Du har 60 dagar på dig att använda din välkomstbonus om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet. Denna bonus finns under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (finns under "Min profil").

4.2.2. När du har gjort din första insättning kan du när som helst välja att aktivera välkomstbonusen under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil").

4.2.3. När du har aktiverat välkomstbonusen kommer varje satsning som du gör med din första insättning, eller andra medel som du sätter in efter denna punkt, att börja räknas mot omsättningskraven.

4.2.4. Beloppet för välkomstbonusen som betalas ut till dig beror på det sammanlagda belopp som du satsar under användningsperioden. Under inga omständigheter kommer det belopp som betalas ut till dig att vara mer än 2000 SEK

4.2.5. Den maximala insättningsbonusen som är tillgänglig (beroende på att omsättningskraven uppfylls i sin helhet) är ett belopp som är lika med det lägre av: (i) din initiala insättning; och (ii) 2000SEK

4.2.6. För att få den maximala insättningsbonusen måste du satsa ett belopp som motsvarar 35 gånger värdet på din initiala bonus, om inte annat anges i de viktigaste villkoren för välkomsterbjudandet. Om din första insättning till exempel är 100 SEK, måste du satsa totalt 3500 SEK (100SEK x 35) med din initiala insättning, eventuella ytterligare medel som du sätter in på ditt spelarkonto och eventuella trancher av välkomstbonusen som redan har krediterats ditt spelarkonto saldo.

4.2.7. Varje gång en del av välkomstbonusen krediteras till ditt spelarkonto kan du välja att antingen: (i) satsa pengarna (i vilket fall sådana medel kommer att bidra till de återstående omsättningskraven); eller (ii) ta ut pengarna. Om du försöker ta ut några vinster och/eller någon av de trancher av välkomstbonusen som redan krediterats ditt spelarkonto under användningsperioden innan den maximala insättningsbonusen har krediterats, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig. Om du ignorerar popup-programmet och fortsätter att ta ut pengarna kommer inga ytterligare trancher av välkomstbonusen att krediteras till ditt spelarkontosaldo.

4.2.8. Välkomstbonusen betalas ut enligt följande:

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

3.5 x Första insättningen

10% av initial insättning

2:a Tranch

7 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

3:e Tranch

10.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

4:e Tranch

14 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

5:e Tranch

17.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

6:e Tranch

21 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

7:e Tranch

24.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

8:e Tranch

28 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

9:e Tranch

31.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

10:e Tranch

35 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

     

Belysande exempel:

Initial insättning: 100 SEK

Maximal välkomstbonus: 100 SEK

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

350 Kr

10 Kr

2:a Tranch

700 Kr

20 Kr

3:e Tranch

1,050 Kr

30 Kr

4:e Tranch

1,400 Kr

40 Kr

5:e Tranch

1,750 Kr

50 Kr

6:e Tranch

2,100 Kr

60 Kr

7:e Tranch

2,450 Kr

70 Kr

8:e Tranch

2,800 Kr

80 Kr

9:e Tranch

3,150 Kr

90 Kr

10:e Tranch

3,500 Kr

100 Kr

4.2.9. Du har endast rätt att placera en eller flera spel upp till ett värde av 50% av välkomstbonusbeloppet på något spel, eller ett belopp upp till 10 SEK – beroende på vilket som är lägst. Om du försöker göra det visas ett popup-fönster som meddelar dig. Om du ignorerar detta popup-fönster och försöker satsa mer än 10 SEK eller mer än 50% av ditt bonusbelopp i en enda satsning, kommer din välkomstbonus att förverkas.

4.2.10. Vår välkomstbonus kan endast tjänas in genom att spela vissa spel som tillhandahålls av Videoslots. Att satsa på progressiva jackpotspel räknas inte mot några omsättningskrav (därför det belopp som krävs för att satsas under användningsperioden) i den mening som avses i välkomstbonusen.

4.2.11. Hur mycket en satsning bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav varierar beroende på vilket spel du spelar. Du kan kontrollera hur mycket en satsning på ett visst spel bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav genom att besöka: www.videoslots.com/sv/payout-ratios/.

4.2.12. Olika spel har olika procentuell avkastning till spelarsiffror (RTP). SPELETS RTP påverkar hur snabbt du uppfyller omsättningskravet. När vi nämner RTP i texten menar vi "Teoretisk återgång till spelare" (TRTP).

4.2.13. Omsättningskravet för att slutföra en bonus baseras på ett specifikt spels RTP (retur till spelare), ett spel med 96% RTP bidrar med 100% till omsättningskravet, ett spel med 95% RTP bidrar med 125% till omsättningskravet, medan ett spel med 97% RTP bidrar med 75%. Varje 0,01% över 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% mindre (max 75%) bidrag till bonussatsningskravet. Varje 0,01% under 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% extra (max 75%) till bidraget från bonussatsningskravet. Du kan hitta alla spel RTPs på denna sida https://www.videoslots.com/payout-ratios/, välj "Teoretisk" vy av RTP och inte den "Faktiska" vyn.

Observera att detta endast gäller spel i våra kategorier "Videoslots", "Slots", "Vegas" och "Skraplotter", inget spel från dessa fyra kategorier kan bidra med mindre än 25% eller mer än 175% till omsättningskravet.

Belysandeexempel:

Irish Eyes 2 bidrar med 125% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 20 kr i Irish Eyes 2 kommer 25 KR att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

Att spela spel i kategorin Roulette, Blackjack eller Video Poker bidrar endast med 10% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 200 SEK i Roulette, Blackjack eller Video Poker, kommer 20 SEK att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

4.2.14. Om du försöker satsa på ett spel som inte räknas mot omsättningskraven för en välkomstbonus, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig och du kommer inte att kunna satsa i det spelet med bonusen. Om du ändå vill spela det spelet måste du gå in på "Min profil" på spelarkontot och förlora välkomstbonusen själv. Välkomstbonusen kommer att förverkas och inga ytterligare delar av välkomstbonusen kommer att krediteras till dig.

4.2.15. Välkomstinsättningsbonus är endast giltig i kasinospel (t.ex. slots eller roulette) på www.videoslots.com/sv/  eller på annat sätt tillhandahålls i vissa erbjudanden.

4.2.16. Ytterligare villkor för välkomsterbjudande:

   • Alla överträdelser av välkomsterbjudandet kommer att resultera i blockerade spelarkonton och förverkade vinster och bonusar, och kommer att omfattas av bestämmelserna i paragraf 1.16.
   • Videoslots förbehåller sig rätten att ändra villkoren och strukturen för bonuserbjudandet när som helst.
   • Riskfria spel på ett spel kvalificerar inte för omsättningskrav. 

4.3. När en spelare satsar en aktuell bonus och erbjuds en annan bonus /kampanj, till exempel från ett närstående företags webbplats, även om erbjudandet inte är personligt, bör spelaren först kontakta Videoslots kundtjänst på se.support@videoslots.com  för att bekräfta att en sådan bonus är giltig för honom /henne. Om giltigheten inte bekräftas och tas emot av spelaren, riskerar spelaren att få bonusen och vinsterna från den bonusen annullerade och förverkade. 

4.4. Välkomstspinn – Första registrering och insättning

4.4.1. Nya spelare som registrerar sig är berättigade till 11 Välkomstspinn vilket är inkluderat i din välkomstbonus i ett spel som väljs slumpmässigt av Videoslots.com vid registrering och slutförande av första insättning på minst 100 SEK. Du måste göra en insättning inom 24 timmar efter registrering för att vara berättigad. Extraspinnen måste aktiveras på ditt konto och användas inom 24 timmar. Alla vinster från dina välkomstspinn är insatsfria.   Vinster kan tas ut omgående.

4.4.2. Alla vinster från välkomstspinn kommer att överföras till ditt kontosaldo. Om du vill begära ett uttag innan de 11 välkomstspinnen är slutförda, förverkar du de kvarstående. Du kan ta ut vinsterna och utbetalda bonusar när som helst.

   1. Turneringsregler 

5.1 5.1 BeskrivningFrån tid till annan kan Videoslots erbjuda "Battle of Slots" på webbplatsen. I en slotspelsturnering och inom dess bestämda varaktighet satsar deltagarna ett fast värde i ett maximalt antal spelrundor i ett specifikt slotspel, och en eller flera deltagande spelare som spelar in det största antalet totala spelvinster i turneringen vinner ett eller flera priser i enlighet med turneringens pristabell.

5.2. Särskilda uppgifter

De specifika detaljerna för varje turnering är desamma för alla deltagare och visas på webbplatsens turneringsområde. Det här området kan också innehålla ytterligare villkor som gäller utöver dessa villkor. Vi rekommenderar starkt att du läser och förstår de specifika detaljer, regler och annan information som visas på webbplatsens turneringsområde innan du deltar i en turnering. Kontakta oss på se.support@videoslots.com om du behöver hjälp.

5.3. Deltagande

En spelare kan delta i en eller flera turneringar genom att registrera sig för varje turnering. Registrering för betalningsturneringar är föremål för tillräckligt saldo på spelarens spelarkonto och kan nekas av vilken anledning som helst och utan att ange någon anledning. Spelare måste registrera sig för att delta i en turnering innan turneringens registreringsperiod slutar, vilket är den tid som visas med en nedräkningstimer som börjar från den tidpunkt då den första spelaren har registrerat sig för turneringen. När en spelare registrerar sig för att delta i en turnering blir spelaren berättigad till maximalt antal rundor i ett specifikt slotspel, och detta kan användas för att göra satsningar med ett redan fastställt värde inom en redan fastställd varaktighet, som fastställts för den specifika turneringen. Deltagare som utnyttjar möjligheten att göra flera betalningar av deltagaravgifter kommer att få sådan behörighet för varje deltagaravgift. I händelse av missbruk av en deltagare, systemfel eller administrativ korrigering kan en motivering återkallas. Behörighet för varje turnering är begränsad till spelautomaten som tilldelas i de specifika detaljerna i turneringen. Satsningar på ett slotspel i en turnering har ett förutbestämt värde och det satsade beloppet kan inte bestämmas fritt av deltagarna. Antalet rundor som deltagaren har rätt till i en turnering är begränsat till ett nummer som visas i turneringens specifika detaljer. Deltagarna behöver inte spela det maximala antalet rundor, men kan ha en lägre chans att vinna ett pris när inte alla rundor spelas. Spelrundor kan endast användas inom en viss varaktighet, som visas på webbplatsens turneringsområde och / eller med en nedräkningstimer som visar tiden till vänster.

5.4. Börja

Turneringar startar på ett av två olika sätt. En schemalagd turnering startar vid en viss tidpunkt. En turnering som heter "Sit 'n Go" startar så snart det fastställda minsta antalet deltagare har registrerat sig för deltagande i en turnering. En turnering kan avbrytas om ingen spelare eller ett otillräckligt antal har registrerat sig för deltagande.

5.5. Köp

Deltagande i turneringar är gratis när det gäller turneringar som visas som ('Freerolls') och är föremål för en deltagaravgift ('buy-in') i alla andra turneringar.. Deltagaravgiften bestäms för varje turnering och är densamma för alla deltagare i en turnering. I vissa turneringar som är föremål för en deltagaravgift kan deltagarna ha möjlighet att betala flera deltagaravgifter samtidigt.

5.6. Rake

I turneringar med en deltagaravgift drar vi av en provision ("rake") på 10%, eller en annan procentsats som anges för en viss turnering. Denna provision återbetalas inte.

5.7. Vinn

Förlust av en satsning i en spelrunda i en turnering dras inte av från saldot på en deltagande spelares spelarkonto, men satsningen dras av från spelarens behörighet i turneringen. En vinst i en spelrunda i en turnering läggs inte till saldot på en deltagande spelares spelarkonto och kan inte betalas ut. I progressiva turneringar läggs en giltig vinst i en turnering till det totala priset i turneringen. Vår beräkning av vinsten är slutgiltig och är inte föremål för granskning eller korrespondens.

5.8. Kurser

Priserna för varje turnering anges i turneringspristabellen på webbplatsens turneringsområde, och kan skilja sig åt för varje turnering. Summan av priser kan delas jämnt eller ojämnt mellan flera olika vinnare. Summorna för priser för varje turnering kan struktureras på olika sätt. I normala turneringar består summan av priser av summan av deltagaravgifter för alla deltagare minus den provision vi tar ut. I turneringar med en garanterad total för priser består summan av priserna av det högsta av antingen ett minimibelopp som vi har fastställt för varje sådan turnering eller summan av deltagarnas avgifter för alla deltagare minus den provision som vi tar ut. I progressiva turneringar består summan av priser av alla giltiga vinster som härrör från spelade spelrundor i turneringen, plus värdet av oanvända satsningar som deltagande spelare var berättigade, minus den provision som vi debiterar. Vilken typ av turnering som gäller uppbyggnaden av summan av priser bestäms för varje turnering. Vi kan lägga till ytterligare priser till en eller flera turneringar, som anges för varje turnering. Sådana ytterligare priser kan inkludera free spins, bonusar eller produkter och tjänster.

5.9. Jackpots

Turneringar kan ha en jackpot, enligt vad som bestäms på webbplatsens turneringswebbplats. Spelare som deltar i en jackpotturnering bekräftar att en jackpott som vunnits i ett spel som är en del av ett spel i en turnering kommer att delas och delas mellan andra vinnande deltagare i enlighet med turneringens pristabell. Genom att delta i en jackpotturnering ger spelare sitt samtycke till sådan delning och splittring. Spelare som deltar i jackpotturneringar bekräftar och samtycker också till att en jackpot ackumuleras och betalas ut i EURO och att konverteringen från och till spelarens spelarkonto utförs vid behov på spelarens bekostnad och valutarisk. Om en jackpott är vunnen i en turnering och uppgår till 512 000 kronor eller mer, krävs en rimlig tidsperiod för bearbetning. Spelare kommer att informeras om handläggningstiden utan onödigt dröjsmål.

5.10. Vinnare

Varje turnering har ett redan bestämt antal vinnare som kan vara en eller flera vinnare, som bestäms för varje turnering. Deltagarna i en turnering rankas efter sina vinster i spelrundor i turneringen, och högre registrerade vinster i en turnering har en högre ranking. Deltagarna bland de redan fastställda antalet högst rankade deltagare vinner turneringen.

5.11. Fel

Trots vad som anges i paragraf 5.3 (suspenderade spel) återbetalas inga pengar om en spelare kopplas bort på grund av ett fel som inte kommer från Videoslots. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en turnering när som helst och av vilken anledning som helst utan förvarning. Omständigheter när en turnering kan eller inte kan komma att avbrytas uppstår när antalet deltagare är otillräckligt, när ett spel- eller systemfel inträffar, när anslutningsproblem har stört turneringen och när bedrägeri eller annan misstänkt aktivitet upptäcks. Om en turnering ställs in kommer ingen återbetalning att göras. Men om vår server eller vårt system kraschar eller ett avbrott inträffar med effekten att avbryta en turnering, kommer alla turneringsavgifter att återbetalas till de deltagande spelarna.

   1. Helgen Booster

6.1. Genom att registrera ett spelarkonto med Videoslots har du godkänt att 0,5% av spelvinster (detta inkluderar alla vinster från  video  spartier, spelautomater, jackpotspel och  live  casino) från  din  senaste  kalendervecka hålls separat från  ditt   huvudsaldo. Dessa spelvinster skapar balansen i din  "Weekend Booster". Weekend Booster-saldot hittar du under avsnittet "My Weekend Booster" på ditt spelarkonto. De pengar som finns under "My Weekend Booster" betraktas inte som ditt tillgängliga saldo (eftersom det är separat från huvudsaldot), om du inte väljer bort detta alternativ efter att du har registrerat ditt spelarkonto.

6.2. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst efter att du har registrerat dig genom att välja bort Weekend Booster. När du har valt bort detta alternativ kommer det ackumulerade Weekend Booster-beloppet från föregående tillämpliga period att överföras till  ditt tillgängliga saldo. En utvald Weekend Booster hittar du under avsnittet "My Weekend Booster" på ditt spelarkonto. När du väljer bort det här alternativet kommer Weekend Booster inte att ackumuleras längre och alla vinster överförs direkt till  huvudsaldot för spelarkontot.

6.3. Om ditt spelarkonto har stängts och/eller uteslutits av dig eller  Videoslots, kommer den ackumulerade Weekend Boosten kommer att överföras till ditt spelarkonto ochska omfattas av de  villkor  som anges häri.

   1. Spelregler

7.1. Beskrivningar av kasinospel är en tjänst som tillhandahålls av Videoslots i syfte att förklara varje spel och göra det lättare för en användare att få en överblick över varje spel. Videoslots tar inget ansvar för eventuella fel i dessa spelbeskrivningar. Om beskrivningen och reglerna för ett spel inte matchar har reglerna företräde. 

7.2. Videoslots ansvarar inte för driftstopp, serverproblem, fördröjning eller tekniska eller politisk fel och/eller störningar i spelet. Återbetalningar görs endast efter lednings gottfinnande.

7.3. Videoslots tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller misstänks ha inträffat genom eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll; inklusive men inte begränsat till förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förstörelse av data, kommunikation eller radhaveri, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller utelämnanden i innehållet.

7.4. Om ett kasinosystem inte fungerar som det ska kommer alla satsningar att annulleras. Eventuella ofullständiga satsningar kommer att slutföras inom 90 dagar, annars kommer de att avslutas.

7.5. I händelse av att ett spel startas men avbryts på grund av systemfel, ska Videoslots återbetala det belopp som satsas i spelet till spelaren genom att kreditera det till spelarens spelarkonto eller, om spelarkontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt; och om spelaren har samlat på sig kredit vid den tidpunkt då spelet stängs av, kommer spelarens spelarkonto att krediteras med kreditens monetära värde, eller, om spelarkontot inte längre finns, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

7.6. I händelse av ett fel med publicerade odds eller utbetalningar kommer Videoslots att meddela spelaren om felet, avbryta alla satsningar och annullera alla vinster. Videoslots kommer att sträva efter att se till att alla parter, som direkt påverkas av ett sådant fel, hamnar i samma position som de var innan felet inträffade. 

7.7. Videoslots ansvarar inte för fel på spelenheter eller försök av spelaren att delta i spel eller kampanjer genom kampanjer eller metoder, medel eller medel som inte är avsedda av Videoslots. Videoslots förbehåller sig rätten att stänga en spelares spelarkonto av vilken anledning som helst och att utfärda saldot på spelarens spelarkonto vid tidpunkten för en sådan uppsägning.

   1. Sportsbook

8.1. Inledning

8.1.1. Villkoren och klausul 8 häri reglerar användningen av Sportsbook, enligt bestämmelserna och tillhandahålls i ytterligare detalj i klausul 8 ("Videoslots Sportsbook”). Videoslots Sportsbook ägs och drivs av och / eller på uppdrag av Videoslots Sports. rätten att erbjuda och acceptera satsningar på alla internationella evenemang med osäkra resultat. När och genom att satsa i Videoslots Sportsbook, på vilken portal som helst som görs tillgänglig för spelaren av Videoslots och / eller Videoslots Sports, ska Videoslots Sportsbook vara förmånstagaren av medlen Spelarens vad och spelarens vad ska behandlas och, i förekommande fall, accepteras av och / eller på uppdrag av Videoslots Sports i enlighet med denna klausul 8.

8.1.2. Det är spelarens ansvar att säkerställa förståelse för villkoren och hur villkoren påverkar eller kan påverka alla marknader och typer av spel som spelaren satsar på.

8.1.3. Om inget annat tydligt anges ska bestämmelserna i paragraf 8 gälla för alla marknader som erbjuds och de insatser som satsas på Videoslots Sportsbook, vilket inkluderar och inte är begränsat till fasta odds, singelspel, multispel (Multi Bet) och systemspel.

8.1.3. Användningen av Videoslots Sportsbook lyder under bestämmelserna från relevant tillsynsmyndighet, vilken är:

- Spelinspektionen, en tillsynsmyndighet som inrättats enligt svensk lag för att styra alla former av spelverksamhet i Sverige. För mer information besök www.spelinspektionen.se

8.1.4. Eventuella tvister som rör användningen av Videoslots Sportsbook ska skickas till se.support@videoslots.com Om Videoslots Sports inte kan lösa tvisten, se paragraf 12 “Klagomål” i de allmänna villkoren.

8.1.5. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande införa ändringar på Videoslots Sportsbooks webbplats, vadslagningsgränser, betalningsgränser och erbjudanden.

8.1.6. Videoslots Sports kan, tillsammans med Videoslots, uppdatera, ändra, redigera och komplettera dessa villkor när som helst och efter eget gottfinnande.

8.1.7. Alla hänvisningar i dessa villkor till ord/objekt som förekommer i singular gäller även plural. Hänvisningar till kön är inte bindande och får endast behandlas i informationssyfte.

8.1.8. Om det mot förmodan skulle uppstå motstridigheter mellan villkoren och bestämmelserna i paragraf 8, har bestämmelserna i paragraf 8 företräde i förhållande till spelarens insatser hos Videoslots Sports i förhållande till Videoslots Sportsbook.

 

8.2. Definitioner

8.2.1. "Bet Builder” ska betyda en funktion som gör det möjligt för spelaren att bygga det önskade spelet, vilket gör det möjligt för spelaren att välja från ett antal spelmarknader, välja ut de föredragna evenemangen och lägga till variabler såsom multispel eller systemspel, såsom anges närmare i paragraf 8.11.4.

8.2.2. “Fel” avser ett misstag, feltryck, feltolkning, missuppfattning, felläsning, felöversättning, stavfel, teknisk fara, registreringsfel, transaktionsfel, uppenbart fel, force majeure och/eller liknande relaterat till Sportsbook. Exempel på fel inkluderar, men är inte begränsade till följande.

8.2.2.1. Spel som accepteras under tekniska problem som annars inte skulle ha accepterats,

8.2.2.2. satsningar på evenemang/erbjudanden som redan har avgjorts,

8.2.2.3. spel på marknader som innehåller felaktiga deltagare,

8.2.2.4. spel som accepteras på en stängd, avbruten eller övergiven marknad,

8.2.2.5. spel som placerats till odds som väsentligt skiljer sig från de som fanns tillgängliga på den allmänna marknaden vid tidpunkten för satsningen,

8.2.2.6. spel som erbjuds till odds som återspeglar en felaktig poängsituation,

8.2.2.7. information om spel som felaktigt har visats i Videoslots Sportsbook,

8.2.2.8. odds som är uppenbart felaktiga med tanke på risken för att händelsen inträffar vid tidpunkten för satsningen,

8.2.2.9. ett spel accepteras när spelaren inte har tillräckligt med medel på spelarens konto,

8.2.2.10. då Videoslots Sports inte borde ha accepterat, eller har rätt att ställa in eller återreglera, ett spel i enlighet med klausul 8.5.1,

8.2.2.11. då Videoslots Sports begår ett fel när det gäller det antal vinster eller avkastningar som betalas till spelaren, inklusive till följd av ett manuellt fel eller datainmatningsfel,

8.2.2.12. där ett fel har begåtts av Videoslots Sports avseende beloppet för gratisspel och/eller bonusar som krediteras spelarens konto eller

8.2.2.13. spel som accepteras under omständigheter som bryter mot dessa villkor.

8.2.3. ”Golden Point Rule” eller den ”Gyllene poängregeln” är ett övertidsystem för ”sudden death”, som används för att lösa utdragna rugbyligamatcher i rugbytävlingarna, där den gyllene poängregeln används för att bestämma en vinnare när poängen är jämn i slutet av ordinarie tid.

8.2.4. “Influence Betting” eller spel under inflytande, är en handling som förbjuds av Videoslots Sports, där en spelare eller parter som agerar tillsammans med spelaren direkt eller indirekt kan påverka resultatet av en match eller ett evenemang - direkt eller indirekt.

8.2.5. “Mercy Rule” eller ”Barmhärtighetsregeln” är när en tävling med två tävlande avslutas och officiellt avslutas tidigare än den schemalagda slutpunkten, vilket kan inträffa när en tävlande har en mycket stor och förmodligen ofrånkomlig poängledning över den andra.

8.2.6. "Push" avser när resultatet av ett sportevenemang slutar oavgjort mellan spelaren och Videoslots Sports, och "Pushed" ska tolkas i enlighet därmed.

8.2.7. "Relaterade spelinsatser” är ett spel som kombinerar olika val inom samma evenemang, vilket inte ska accepteras, där resultatet av det ena påverkar eller påverkas av det andra. (Till exempel: I en fotbollsmatch som involverar Barcelona och Real Madrid är, om Barcelonas odds är 1,85 för att vinna hemma över Real Madrid och den rätta poängen för Barcelona att vinna 1-0 är 9,00, genom att ha flera satsningar (i) Barcelona vinner och (ii) den rätta poängen är 1-0, skulle en spelare öka de kombinerade oddsen till 16,5 istället för 9,00 eller 1,85, eftersom om Barcelona vinner 1-0, skulle de automatiskt ha vunnit matchen så att ett odds på 9,00 inte skulle multipliceras med 1,85. Ett undantag från denna regel är när speciella odds erbjuds för den kombinerade eventualiteten, till exempel i en ”Scorecast” (spel på t.ex. första eller sista målskytt), när relaterade delar av ett spel avslutas vid olika tidpunkter men fortfarande inom samma turnering.

8.2.8. “Scorecast” är spelerbjudanden där det är möjligt att satsa samtidigt på en viss händelse (till exempel: Första målgöraren) kombinerat med en annan från samma eller en relaterad händelse (till exempel: Korrekt poäng i matchen eller matchresultat). Om satsningen hänvisar till första- eller sista målgörare, gäller de villkor som anges i fotbollsavsnittet i de sportspecifika vadslagningsreglerna (tillgängliga här), där så är tillämpligt. Insatser återbetalas för spelare som inte alls deltar i matchen. I alla andra fall kommer spel att förbli giltiga, oavsett tidpunkt för inkludering/utbyte av spelaren. Självmål räknas inte för avräkning i detta erbjudande.

8.2.9. “Syndicate Betting" eller ”Spelsyndikat” är en handling som förbjuds av Videoslots Sports, där spelarna agerar tillsammans för att placera en serie spel på samma evenemang eller tävling. Om det finns rimliga bevis för att spelare agerar tillsammans på detta sätt förbehåller sig Videoslots Sports rätten att ogiltigförklara relevanta spel och/eller undanhålla betalning av avkastning i avvaktan på resultatet av efterföljande undersökningar.

 

8.3. Placera insatser

8.3.1 En spelare ska vara registrerad hos Videoslots och inneha ett spelarkonto för att kunna använda och placera spel på Videoslots Sports Videoslots Sportsbook. Varje gång en spelare placerar en insats i Videoslots Sportsbook överförs de medel som spelaren satsar från den relevanta spelarens spelarkonto hos Videoslots till Videoslots Sports och därefter behandlas spelarens spel och, i förekommande fall, accepteras det av Videoslots Sports.

8.3.2. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att neka alla, eller delar av, begärda satsningar efter eget gottfinnande. Videoslots Sports ska endast behandla och därefter eventuellt acceptera, spel som har gjorts och skickats in av en spelare genom spelarkontot, som de har tillgång till och slutförts online i Videoslots Sportsbook (inklusive via en mobil enhet eller nedladdningsbara applikationer på en mobil enhet). För att undvika tvivel ska spel som kommuniceras till Videoslots Sports inte accepteras och behandlas och anses därför ogiltiga oavsett evenemangets eventuella resultat, om de mottas i något annat format och/eller medium (inklusive och inte begränsat till telefon, post, e-post, fax osv.) och när de mottas kommer de då att vara ogiltiga och inte accepteras.

8.3.3. Alla spel placeras på spelarens egen risk och diskretion och det är spelarens ansvar att se till att information om spelarens insatser, inklusive och inte begränsat till insatsen och den relativa händelsen, är korrekta och enligt avsikt. Det är spelarens ansvar att säkerställa att ett spel som placerats hos Videoslots Sports i förhållande till Videoslots Sportsbook är korrekt och att detaljerna i detta spel motsvarar vad spelaren vill satsa. Följaktligen samtycker spelaren till och bekräftar att varje satsning som spelaren lägger på Videoslots Sportsbook ska anses motsvara spelarens egen och fria vilja med avsikt att satsa på ett evenemang som är tillgängligt i Videoslots Sportsbook och detaljerna i den aktuella satsningen, som officiellt lämnats in hos Videoslots Sports, ska anses vara slutgiltiga och godkända av spelaren.

8.3.4. Spel accepteras enligt dess odds, spridning, handikapp eller totalrad (i tillämpliga fall) som finns tillgängliga på Videoslots Sportsbook vid tidpunkten för spelaren som satsar och godkännandet av detta från Videoslots Sports. I händelse av någon avvikelse beträffande oddsen, spridningen, handikappet eller totalraden (som är tillämpligt) mellan de som listades vid spelets tidpunkt och spelets godkännande av detta, ska Videoslots Sports genast meddela spelaren om de reviderade oddsen, spridningen, handikappet eller totalraden (i tillämpliga fall) och spelaren ska uppmanas att godkänna och acceptera de reviderade oddsen, spridningen, handikappet eller totalraden (i förekommande fall) som är tillgängliga vid tidpunkten för godkännande av spelet hos Videoslots Sports och som därmed ska gälla och anses vara operativa och bindande i förhållande till spelarens satsning.

8.3.5. Minimiinsatsen per satsning är SEK 1. För system och multispel är minimiinsatsen per kombination SEK 1. Avvikande regler med avseende på minsta insatsbelopp kan gälla.

8.3.6. Spel är inte giltiga om det inte finns tillräckligt med pengar på spelarens konto. Om ett spel accepteras trots otillräckliga medel på grund av ett fel, ska ett sådant spel anses ogiltigt och ses som icke-placerat. Om spelarens kontosaldo endast täcker en del av insatsen förbehåller sig Videoslots Sports rätten att efter eget gottfinnande acceptera insatsen med en reducerad insats som motsvarar det belopp som för närvarande finns tillgängligt på spelarens konto.

8.3.7. En satsning är inte giltig förrän spelaren fått en bekräftelse på att satsningen har validerats av Videoslots Sports och satsningen visas i spelarens spelarkonto under avsnittet ”Spelhistorik”. Varje giltigt spel kommer att tilldelas en unik transaktionskod av Videoslots Sports och en spelare ska kontrollera spelarens kontohistorik eller kontakta Videoslots kundsupport om spelaren är osäker på giltigheten eller godkännandet för ett spel som placerats hos Videoslots Sports. Videoslots Sports ansvarar inte för reglering av spel/satsningar som inte har utfärdats med en unik transaktionskod.  Oaktat ovanstående gäller inte spel via kredit- eller betalkort förrän Videoslots Sports har erhållit full betalning. Satsningen anses automatiskt ogiltig om Videoslots inte erhållit hela betalningen av satsningen innan den tidigaste relevanta händelsen som föreskrivs och som rör satsningen påbörjas. I händelse av osäkerhet om en satsnings giltighet uppmanas spelaren att kontrollera öppna (väntande) spel eller kontakta Videoslots kundtjänst.

8.3.8. Spelarens medel som finns tillgängliga på spelarens konto kommer att allokeras till spel i den ordning och de belopp som dessa spel placerats och lämnats in av spelaren och de kommer därefter inte att vara tillgängliga för annan användning. Efter att en satsning har placerats av spelaren förbehåller sig Videoslots Sports rätten att annullera och/eller dra tillbaka transaktioner eller åtgärder som senare har gjorts och/eller placerats av spelaren och som involverar de medel som tilldelats ovannämnda relativa satsningar, antingen vid tidpunkten eller i efterhand. Dessutom kan ett godkänt spel som placerats av en spelare senare anses vara och förklaras ogiltigt om ett tidigare avgjort spel anses utgöra en felaktighet, eller ger Videoslots Sports rätt till ersättning för detta och efter återbetalningen (helt eller delvis på grund av att spelaren inte har behållit hela summan på spelarkontot vid tidpunkten för den återbetalning som initierades av Videoslots Sports), innehar spelaren inte tillräckliga medel på spelarkontot för att uppfylla insatserna i de aktuella aktiva satsningarna. I sådana fall kommer spelaren att meddelas omgående och sådana spel kan komma att placeras om av spelaren innan evenemanget, tävlingen eller matchen påbörjas, efter att först ha verkställt eventuellt återbetalningsbelopp till följd av Videoslots Sports. 

8.3.9. Multipla spel som kombinerar olika val inom samma evenemang accepteras eller kommer inte att accepteras av Videoslots Sports och om de accepteras kan de bli ogiltiga, om resultatet av ett val påverkar eller påverkas av det andra. I sådana fall förbehåller sig Videoslots Sports rätten att betrakta sådana multipla spel som rimligen identiska (eller rimligen beroende av varandra) och följaktligen kan alla spel som placeras av spelaren ogiltigförklaras av Videoslots Sports utom det första spelet som gjordes av spelaren. Således kan spel som placerats på olika marknader men som i slutändan behöver samma resultat för att vinnas, eller multipla spel som kombinerar olika val inom samma evenemang med individuella odds på 1,08 eller lägre, betraktas som identiska spel enligt denna förklaring och därmed vara föremål för icke-acceptans och icke-godkännande eller ogiltigförklarande (i tillämpliga fall) av Videoslots Sports.

8.3.10. Ett antal satsningar kan behandlas som en när en spelare placerar flera kopior av samma (eller mycket liknande) val och i sådana fall kan alla satsningar ogiltigförklaras av Videoslots Sports förutom den första satsningen som lämnats in av spelaren.

8.3.11. Såvida satsningen inte godkänns av misstag, kommer ett spel att förbli giltigt när det har accepterats av Videoslots Sports och spelaren får inte avbryta det vid något tillfälle därefter. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en satsning om den accepteras av misstag eller om det finns rimlig misstanke om påverkan på vadhållning eller spelsyndikat. Under inga omständigheter accepterar Videoslots Sportsbook något ansvar för att annullera eller inte acceptera och validera vad eller spel på grund av misstag (upplevda och faktiska), som härrör från antingen fel eller någon annan anledning, såsom men inte begränsat till, påverkan på vadhållning, spelsyndikat eller felaktig lista över odds eller vadhållningsobjekt. Om det uppstår en tvist om godkännande (eller avsaknad av) en transaktion och/eller satsning på spelarens konto, är spelaren och Videoslots Sports överens om att Videoslots Sports databas för transaktionsloggar ska vara den slutgiltiga myndigheten när sådana frågor ska avgöras.

8.3.12. Ett spel är ogiltigt och godkänns ej om det på spelets datum och tidpunkt, eller spelarens nödvändiga personuppgifter, bevisligen har utelämnats på grund av överföringsfel. I sådana fall ska spelarens insats återbetalas.

8.3.13. Videoslots Sports avgör en bestämd tid till vilken spel accepteras för varje relaterat evenemang. Satsningar som accepteras efter spelevenemangets start anses utgöra ett fel och är ogiltiga. Detta gäller inte Livebetting/Live-spel.

8.3.14. Endast poster gjorda och loggade av Videoslots Sports anses vara auktoritativa i förhållande till innehållet i alla spel som finns tillgängliga på Videoslots Sportsbook. På begäran är Videoslots Sports skyldiga att presentera dessa inspelningar. Justeringar av spelkontot kan endast göras vid uppenbart fel eller uppenbart skriv- eller beräkningsfel.

8.3.15. Endast fysiska personer som agerar i eget namn och på egen bekostnad får ingå vadhållningsavtal och transaktioner med Videoslots Sports. Det är inte tillåtet att placera spel i tredjeparts namn eller på tredjeparts konto eller som ett syndikat.

8.3.16. Det är förbjudet att skaffa sig en orättvis fördel genom maskopi eller samarbete med andra spelkunder eller genom att använda andra oärliga metoder. Om det finns rimlig misstanke om oegentligheter i samband med ett evenemang, såsom att samma satsning görs ofta eller med en ovanligt hög insats av en eller flera spelare, kan sådana satsningar förklaras ogiltiga och spelarens konto stängas.

8.3.17. Det är inte tillåtet att spela på idrottsevenemang där spelaren är involverad (t.ex. delta som idrottsman, ägare, chef eller tjänsteman i en deltagande förening). Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera dessa spel före, under eller efter evenemangets avslutande. Detta gäller även i händelse av överträdelser mot reglerna för en tillämplig förening.

8.3.18. Om information (faktisk eller vid rimlig misstanke därom) är känd om utfallet av evenemanget eller om spelaren hade kunskap om utfallet av evenemanget vid tidpunkten då spelarens insats accepterades innan nämnda händelse påbörjades, kan spelarens satsning förklaras ogiltig.

8.3.19. En spelare kan se sin egen spelhistorik under de senaste 90 kalenderdagarna under avsnittet "Spelhistorik" på spelarkontot och därefter skriva ut spelhistoriken i form av ett kontoutdrag när som helst. Spelaren kan också begära att Videoslots Sports tillhandahåller spelarens spel- och kontohistorik för den 12-månadersperiod som föregår datumet för begäran därav.

8.3.20. Livebetting ska göras tillgängligt för en spelare efter eget gottfinnande för Videoslots Sports och därmed möjliggöra för en spelare att placera ett eller flera spel på ett pågående evenemang. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att när som helst, under pågående evenemang, helt eller delvis stänga av ett pågående evenemang eller spelmarknader.

8.3.21. När spelet har placerats korrekt, vilket accepteras av Videoslots Sports i enlighet med paragraf 8, ska det anses vara slutgiltigt och operativt och en spelare får inte annullera eller återkalla det, där spelaren har ensam rätt till kontantuttag i enlighet med paragraf 8.4, som och om det är tillämpligt enligt Videoslots Sports.

8.3.22. Vissa marknader, oavsett om de är tillgängliga som Livebetting eller Pre-Match Betting, har en tidsram och referens. (Tidsramar definieras enligt följande: 1-10 minuter: 00:00-09:59; 11-20 minuter: 10:00-19:59; 1–15 minuter: 00:00-14:59; 16-30 minuter: 15:00-29:59 osv). Sådana marknader inkluderar all övertid som matchadministratören har lagt till (till exempel: en satsning i förhållande till "Totala mål 30:00-45:00" ska anses omfatta och tolkas som, under denna tidsperiod, den skadetid som har lagts till denna period). För undvikande av tvivel bekräftas härmed att, om inte annat anges i Sport Specific Betting Rules & Limits/ Sportspecifika vadhållningsregler och begränsningar (tillgängliga här), är extra tid eller någon annan övertid exkluderad från denna period.

8.3.23. Alla evenemang/matcher som tillhandahålls och nås från en matchrubrik i Videoslots Sportsbook ska vara relaterade till den aktuella tävlingen och varje satsning ska referera till ett evenemang/match av denna (till exempel: om ett spel placeras på en match "Norge mot Brasilien" under tävlingsnamnet/rubriken U20 World Cup, gäller det nämnda spelet matchen mellan Norge och Brasilien som är en del av U20 World Cup).

 

8.4. Kontantuttag

 

8.4.1. Videoslots Sports kan efter eget gottfinnande erbjuda en Cash Out-funktion på utvalda evenemang och marknader, Pre-Match Betting och Livebetting, samt enskilda och multipla spel. En utbetalningsfunktion ska inte vara giltig i förhållande till spel inklusive val av vinstsatsning och placeringsatsning. Funktionen "Cash Out”/kontantuttag gör det möjligt för en spelare att lösa in ett kvalificerat spel, medan det evenemang som satsningen avser fortfarande pågår och för vilken status ännu inte har reglerats och slutförts och den möjlighet till inlösen och ersättning som är tillgänglig vid tidpunkten för utbetalningen beror på den aktuella sannolikheten för att spelet vinner, vilket illustreras och visas av Videoslots Sports i Videoslots Sportsbook, som tar hänsyn till (“Kontantutbetalningsbeloppet”) som kan vara högre eller lägre än det övervägande som anges i speldetaljerna som placerats av spelaren och accepterats av Videoslots Sports. Cash Out-erbjudanden är föremål för live betting-marknadspriser (som är föremål för tidsfördröjningar) vilka kan vara volatila under ett sportevenemang och i allt högre grad i slutskedet av detta. Cash Out-funktionen kan inte användas på några gratisspel (oavsett typen av beviljande av dessa gratisspel) som tillhandahålls och görs tillgängliga för spelaren av Videoslots Sports, för användning i Videoslots Sportsbook.

8.4.2. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att erbjuda Cash Out-funktionen efter eget gottfinnande och förbehåller sig rätten att när som helst avbryta, ta bort eller ändra funktionen för kontantuttag. Videoslots Sports frånsäger sig allt ansvar om kontantuttag inte är tillgängligt av tekniska eller andra skäl. I sådant fall kommer spel att regleras enligt det faktiska resultatet när det evenemang som satsningen avser har slutförts.

8.4.3. Det kontantutbetalningsbelopp som erbjuds är inklusive den ursprungliga insatsen och beräknas på nuvarande live-odds och kan därför ändras på motsvarande sätt (vilket är föremål för tidsfördröjningar). Det kontantutbetalningsbelopp som visas när som helst i samband med ett kontantuttag, vilket kan göras tillgängligt från tid till annan för en spelare hos Videoslots Sports för en aktuell, aktiv och oavslutad satsning hos Videoslots Sportsbook och det är den ersättning som kommer att återföras till spelarens konto av Videoslots Sports när kontantuttaget accepterats, enligt spelarens begäran.

8.4.4. Begäran om kontantuttag kan bli föremål för tidsfördröjning före godkännande, vars längd kan variera efter eget gottfinnande för Videoslots Sports. I händelse av följande:

8.4.4.1. Det finns en avvikelse i utbetalningsbeloppet som visas vid tidpunkten för begäran om utbetalning av en viss satsning av en spelare och godkännandet av Videoslots Sports. Spelaren kommer då omedelbart att underrättas om variationen och det reviderade kontantutbetalningsbeloppet för den aktuella insatsen och ska uppmanas att bekräfta det nya beloppet som visas och återförs och sätts in på spelarkontot för att satsningen slutföras, eller

8.4.4.2. Under den här fördröjningen, oavsett orsak, tas erbjudandet om kontantutbetalning bort av Videoslots Sports, begäran om kontantutbetalning accepteras inte och spelaren kommer att meddelas i enlighet med detta via skärmkommunikation.

8.4.5. En begäran om kontantuttag av en spelare i relation till ett aktuellt och aktivt spel som fortfarande pågår vid tidpunkten för begäran om kontantuttaget, ska resultera i slutförande och reglering av det nämnda spelet som spelaren satsat hos Videoslots Sports. En begäran om kontantutbetalning från en spelare är slutgiltig och kan inte ångras eller annulleras av spelaren därefter. Genom att begära en kontantutbetalning samtycker, bekräftar och förstår spelaren att inga ytterligare överväganden kommer att göras i relation till det relativa spelet, oavsett om kontantutbetalningsbeloppet är lägre än det övervägande som skulle ha gjorts om spelaren inte hade valt att begära en kontantutbetalning och fortsatt med att invänta avslut och slutförande av evenemanget relaterat till det spel för vilket en kontantutbetalning efterfrågats. Spelaren ska inte ha några ytterligare lagliga rättigheter och anspråk på ytterligare belopp som skulle ha förfallit om spelaren inte hade valt att begära en kontantutbetalning och fortsatt med att invänta avslutandet och slutförandet av evenemanget i förhållande till det spel för vilket kontantutbetalning efterfrågades.

8.4.6. Om Cash Out-funktionen är tillgänglig för ett evenemang eller en marknad visas det tydligt med en knapp som finns tillgänglig i slutet av varje spel. Knappen visar det värde som satsningen är värd vid den specifika tidpunkten. I sådana fall kan du begära utvärdering av ett spel innan spelresultatet är definitivt. Begäran måste godkännas av systemet.

8.4.7. Videoslots Sports frånsäger sig allt ansvar om Cash Out-funktionen inte är tillgänglig vid något tillfälle i samband med något evenemang i Videoslots Sportsbook. Om en spelares begäran om kontantutbetalning accepteras av Videoslots Sports, regleras det aktuella spelet omedelbart och eventuella efterföljande händelser som inträffar i samband med spelet kommer inte att beaktas. I händelse av att en utbetald satsning har drabbats av ett tekniskt, prissättnings- eller avvecklingsfel när som helst mellan tidpunkten för den ursprungliga placeringen och utbetalningen förbehåller sig Videoslots Sports rätten att rätta till sådana felaktigheter i enlighet med klausul 8.7 (i tillämpliga fall).

8.4.8. Eventuell bonus på potentiella vinster av en multipel satsning från flera bonusar gäller inte om Cash Out-funktionen har använts för att reglera hela satsningen.

8.4.9. Satsningar som reglerats till fullo med hjälp av Cash Out-funktionen räknas inte in i satsningskraven för några aktiva bonusar.

8.4.10. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera en utbetalning eller att återföra en utbetalning (i förekommande fall) om:

8.4.10.1. Marknaden eller evenemanget avgjordes felaktigt.

8.4.10.2. Cash Out-beloppet visades felaktigt.

8.4.10.3. Utbetalningsbeloppet är högre än det möjliga vinstbelopp som anges i spelets placering.

8.4.10.4. Kontantbeloppet representerar ett påtagligt fel på marknaden, eller

8.4.10.5. Om Videoslots Sports har anledning att tro att kontantutbetalningen accepterades och genomfördes när eller efter att resultatet av evenemanget, marknaden eller spelet redan var känt.

 

8.5. Spelsatsningar och betalningsbegränsningar

8.5.1. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att begränsa nettoutbetalningen (dvs. den betalning som förfaller efter att insatsen har dragits av från det spel som spelaren skickat in) för någon av spelarens spel eller kombination av spel till 1 000 000 SEK. Den maximala utbetalningsgräns som anges häri avser en spelares nettovinst och exkluderar den ursprungliga insatsen. Gränsen som anges häri kan vara lägre beroende på den specifika sporten, ligan och typen av spelerbjudande och med förbehåll för spel som redan placerats av spelaren och godkänts av Videoslots Sports, förbehåller sig Videoslots Sports rätten att när som helst ändra eller revidera gränsen och efter eget gottfinnande. Mer information finns i de sportspecifika vadslagningsreglerna och begränsningarna (avsnitt B: Specifika gränser för sportvadslagning, i avsnittet Sportspecifika vadslagningsregler och spelbegränsningar som finns här).

8.5.2. Det kan finnas tillfällen, inklusive och inte begränsat till multispel och systemspel, där den potentiella utbetalningen av spel som accepteras av Videoslots Sports, av misstag eller på annat sätt, är högre än de maximala vinster som tillåts i enlighet med paragraf 8.5.1. I sådana fall gäller de maximala utbetalningsgränserna.

8.5.3. Alla val av spel är föremål för förbestämda gränser som fastställs efter Videoslots Sports gottfinnande och som kan vara lägre än de gränser som nämns i klausul 8.5.1. och de sportspecifika vadslagningsreglerna och spelbegränsningarna (Avsnitt B: Specifika gränser för sportvadslagning i avsnittet Sportspecifika vadslagningsregler och spelbegränsningar som finns här). Om denna gräns nås av spelaren, förbehåller sig spelaren rätten att begära att gränsen överskrids genom en begäran som görs till Videoslots Sports kundsupport på support@videoslots.com. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande acceptera (helt eller delvis) eller avslå denna begäran utan föregående meddelande, tidsbegränsning och/eller ytterligare förklaring.

8.5.4. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, helt eller delvis avböja alla begärda satsningar. Detta inkluderar möjligheten att ett ”Systemspel” enligt definitionen i punkt 8.11.4 inte accepteras i sin helhet, varken vad gäller insatser eller kombinationer som ingår i detta systemspel.

8.5.5. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, helt eller delvis begränsa eller neka åtkomst till en spelares konto, avbryta eller avsluta en spelares konto, dra tillbaka spelares erbjudanden om spel, annullera utestående spel till en spelares konto eller avsluta och annullera eventuella utestående spel och behålla rätten att kräva ersättning för eventuella vinster som redan betalats i samband med detta, om,

8.5.5.1. Videoslots Sports är skyldiga att göra det enligt gällande lagar, regler eller förordningar.

8.5.5.2.  Det finns ett materiellt tekniskt fel som hindrar Videoslots Sports från att erbjuda tjänsterna i Videoslots Sportsbook.

8.5.5.3.  Spelaren ger inte, inom rimlig tid efter att Videoslots Sports begärt det, Videoslots Sports information som är nödvändig för att Videoslots Sports ska kunna tillhandahålla tjänsterna till spelaren i Videoslots Sportsbook.

8.5.5.4. Videoslots Sports misstänker att spelaren kan sakna pengar.

8.5.5.5. Spelaren är förbjuden att ingå ett spel på något sätt i enligt anställningsavtal eller någon regel från ett sportstyrande organ eller annat professionellt organ som gäller för spelaren.

8.5.5.6. Spelaren satsar på en match eller ett evenemang som spelaren själv deltar i (eller i ett lag som spelaren är medlem i, eller för vilket spelaren är anställd eller deltar), eller

8.5.5.7. Videoslots Sports misstänker att spelaren på annat sätt har (eller kan ha) brutit mot dessa villkor som anges i paragraf 8.

8.5.6. Alla satsningar som görs via Videoslots Sportsbooks webbplats kan komma att bli föremål för tidsfördröjning innan de accepteras, vars längd kan variera. En sådan fördröjning avgörs av Videoslots Sports efter eget gottfinnande.

8.5.7.  Videoslots Sports förbehåller sig rätten att hålla inne betalning och/eller att förklara satsningar som är ogiltiga för en händelse (eller serie av händelser), tillsammans med att behålla rätten till återbetalning av alla vinster som betalats ut för de relativa satsningarna, om det finns tillräckliga bevis för av följande har inträffat.

8.5.7.1. Händelsens sekretess har ifrågasatts.

8.5.7.2. Priset/priserna eller poolen har manipulerats.

8.5.7.3. Matchfixning har ägt rum, eller matchen är under utredning för detta.

Bevis på ovanstående kan baseras på storleken, volymen eller mönstret på spel som placerats hos Videoslots Sports tvärs över någon eller alla dess spelkanaler, samt information som erhållits från andra spelleverantörer eller officiellt erkända organisationer.

8.5.8. Alla odds som erbjuds kan variera. Sådana variationer avgörs helt och hållet efter Videoslots Sports eget gottfinnande. Satsningar accepteras endast till de odds som är tillgängliga i vadslagningsschemat vid tidpunkten då satsningen godkändes av Videoslots Sports, oberoende av eventuella andra anspråk eller tidigare publikationer på Videoslots Sports webbplats eller andra medieuppgifter på annat sätt.

8.5.9. Vinster från avräknade spel läggs till saldot på spelarens konto. Pengar och/eller vinster som krediterats ett spelarkonto av misstag är inte tillgängliga för användning och Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera alla transaktioner som involverar sådana medel och/eller ta bort det relevanta beloppet från spelarens konto och/eller reversera transaktionen, antingen vid tidpunkten eller i efterhand.

8.5.10. Alla utbetalningsberäkningar vid avgörande av spel kommer att göras baserat på decimalodds, oavsett vilket annat format som visas eller väljs vid tidpunkten för insatsen. För att undvika tvivel ska decimalodds ha företräde i fall av konflikter mellan decimalodds och andra oddsformat.

 

8.6. Avgörande av spel

8.6.1. Marknader och evenemang kommer att avgöras enligt de officiella resultaten av marknaderna och evenemangen (i tillämpliga fall) som publicerats och bekräftats av relevanta styrande organ. Om ett resultat inte kan erhållas från det officiella styrande organet kommer Videoslots Sports att avgöra det aktuella spelet med hjälp av information från oberoende tillförlitliga källor. I sådana fall, eller i händelse av ett misstag från de oberoende källorna, när det officiella styrande organet publicerar ett officiellt resultat, förbehåller sig Videoslots Sports rätten att ändra resultaten så att de återspeglar de som är officiellt publicerade hos det styrande organet.

8.6.2. I händelse av att resultatet av en marknad eller ett evenemang förändras på grund av bland annat diskvalifikationer, straff, protester, underdomstol och ändringar av det officiella resultatet, kommer avveckling av vad som hänför sig till nämnda marknader eller händelser inte att förändras.

8.6.3. Oaktat bestämmelserna i paragraf 8.6.2., kommer sådana ändringar av det officiella resultatet av en marknad eller ett evenemang endast att beaktas för säsongspel och utomstående marknader som fastställs under en längre period, såvida de inte avser beslut som fattats efter säsongens slut.

8.6.4. Marknader avgörs som inträffade när dessa har sanktionerats av matchadministratören (till exempel: En hörn- eller frispark måste bekräftas av relevant matchansvarig och därefter sparkas för att kunna utföra en sådan bekräftelse).

8.6.5. En match eller ett evenemang som officiellt har ställts in eller som inte har inträffat eller förklarats vara en walk-over av de berörda styrande organen kommer att anses ogiltig och alla satsningar relaterade till marknaden eller evenemanget kommer därav att anses vara ogiltiga.

8.6.6. En match eller ett evenemang som har ställts in, avbrutits eller skjutits upp av någon anledning efter att matchen eller evenemanget påbörjats kommer att:

8.6.6.1. Förklaras ogiltig, såvida inte en sådan match eller ett sådant evenemang återupptas inom den kommande 48-timmarsperioden efter den officiella tidpunkten för inställandet, avbrottet eller senareläggningen av den och alla satsningar som är relaterade till marknaden eller evenemanget kommer därav på samma sätt att anses vara ogiltiga.

8.6.6.2. Inte förklaras ogiltig om matchen eller händelsen återupptas inom 48 timmar och följaktligen kommer alla spel att förbli öppna och avgöras efter det officiella avslutandet och slutförandet av matchen eller evenemanget.

8.6.6.3. Inte påverka några av de marknader eller evenemang som har fastställts förrän vid tidpunkten för avbrytandet, vilket kommer att regleras i enlighet därmed, oavsett om matchen eller evenemanget återupptas inom 48 timmar från den officiella tidpunkten för att den ställdes in, avbröts eller senarelades.

8.6.6.4. Om den inställda matchen eller evenemanget är planerad att starta om från början ska alla aktiva spel som inte förutbestämdes före den officiella tidpunkten för inställandet, avbrottet eller senareläggningen anses ogiltiga. Om evenemanget spelas igen från början inom en 48-timmarsperiod från den officiella tidpunkten för inställandet, avbrottet eller senareläggningen av evenemanget förbehåller sig Videoslots Sports rätten att, efter eget gottfinnande, hålla alla matchspel öppna och reglera alla spel i enlighet med resultatet av den ombokade matchen eller evenemanget.

8.6.7. Ändring av starttiden för en match eller ett evenemang som ännu inte har gjorts officiellt av den styrande föreningen kommer inte att anses utgöra ett evenemang enligt punkt 8.6.6. Följaktligen, i sådana fall där datumet eller tiden har ändrats från det ursprungliga inofficiella erbjudandet, eller evenemang/matcher som flyttats på grund av schemaläggningskonflikter eller TV-sändningar, förblir spel öppna och regleras därefter efter slutförande och avslutande av evenemanget eller matchen på det officiella datumet och den tid som bekräftas av den aktuella styrande föreningen.

8.6.8. Inga spel kommer att anses och bli ogiltiga när dessa relaterar till att valda deltagare drar sig ur matchen, tävlingen eller evenemanget (till exempel: en satsning på en spelare för att få högsta poäng i en liga och att denne spelare lämnar den ligan vid någon tidpunkt innan säsongen börjar). I sådana fall ska Videoslots Sports tillämpa Tattersalls regel 4 (se klausul 8.6.11 häri).

8.6.9. I händelse av att en spelare placerar en satsning på en deltagare och vinnaren av nämnda match, tävling eller evenemang inte listades i den ursprungliga listan som erbjudits av Videoslots Sports, har spelaren inte rätt att begära att deras satsning görs och ogiltigförklaras och återbetalas därmed för den aktuella satsningen. En sådan bestämmelse ska dock inte gälla för fall där det finns en match, ett evenemang eller en tävling som inte innehåller en viss marknad eller ett visst evenemang och en sådan marknad eller ett sådant evenemang inträffar (till exempel: en boxningsmatch där ett oavgjort resultat inte erbjuds av Videoslots Sports och avslutas som oavgjort), i sådana fall, om inte annat tydligt anges innan spelaren placerar spelet, kommer alla satsningar på denna match att bli och förklaras ogiltiga.

8.6.10. När det gäller satsningar i förhållande till marknader där det endast bör finnas en vinnare, ska reglerna för ”dött lopp” tillämpas om det finns mer än en vinnare (se paragraf 8.11.1(g) här).

8.6.11    Om en satsning läggs på en direkt placering, återbetalas inga insatser för deltagare/utfall som inte deltar eller drar sig ur ett evenemang (både före och under evenemanget), om inget annat anges. Videoslots Sports förbehåller sig dock rätten att använda Tattersalls regel 4 för de återstående deltagarna. Videoslots avgör när denna regel ska tillämpas.

8.6.11.1. Win Betting/Vinnarspel - följande avdrag kan gälla:

Nuvarande odds för den avhoppade deltagaren           Minskning av nettovinsten i procent

1,30 och lägre                                                               75 % (Detta är det maximala avdraget)

1,31 till 1,40                                                                   70 %  

1,41 till 1,53                                                                   65 %

1,54 till 1,62                                                                   60 %

1,63 till 1,80                                                                   55 %

1,81 till 1,95                                                                   50 %

1,96 till 2,20                                                                   45 %

2,21 till 2,50                                                                   40 %

2,51 till 2,75                                                                   35 %

2,76 till 3,25                                                                   30 %

3,26 till 4,00                                                                   25 %

4,01 till 5,00                                                                   20 %

5,01 till 6,50                                                                   15 %

6,51 till 10,00                                                                 10 %

10,01 till 15,00                                                               5 %

15,01 och högre                                                            Inga avdrag

 

8.6.11.2. Platsvadhållning - följande avdrag kan gälla:

Aktuella odds för den avhoppade deltagaren                Minskning i procent av nettovinsten

1,06 och lägre                                                                55%
1,07 till 1,14                                                                   45 %
1,15 till 1,25                                                                   40 %
1,26 till 1,52                                                                  30%
1,53 till 1,85                                                                   25 %
1,86 till 2,40                                                                   20 %
2,41 till 3,15                                                                   15 %
3,16 till 4,00                                                                   10 %
4,01 till 5,00                                                                   5 %
5,01 och högre                                                              Inga avdrag

8.6.12. På en direkt marknad måste båda konkurrenterna vara med i tävlingen, matchen eller evenemanget. I detta fall:

8.6.12.1. Marknaden regleras baserat på den högst rankade konkurrenten och/eller

8.6.12.2. Om konkurrenter elimineras i samma fas av matchen, kommer marknaden att ställas in och förklaras ogiltig.

8.6.13. Oaktat Videoslots Sports rätt att få ersättning för spel som felaktigt och oavsett orsak har avgjorts till spelarens fördel, ska Videoslots, i följande fall, förbehålla sig rätten att avbryta en uppgörelse av det aktuella spelet, eller att annullera spelet (i tillämpliga fall) tills ett officiellt beslut om resultatet därav har fattats och meddelats av tillämpliga styrande myndigheter.

8.6.13.1. I händelse av osäkerhet om resultatet av det aktuella evenemanget, tävlingen eller matchen - för att avbryta godkännandet och fastställandet av ett slutresultat av evenemanget, tävlingen eller matchen.

8.6.13.2. I händelse av att evenemangets, tävlingens eller matchens integritet ifrågasatts - för att avbryta godkännandet och fastställandet av ett slutresultat av evenemanget, tävlingen eller matchen.

8.6.13.3. i händelse av att evenemanget, tävlingen eller matchen utreds - för att avbryta godkännandet och fastställandet av ett slutresultat av evenemanget, tävlingen eller matchen.

8.6.14. Om inget annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna (tillgängliga här), om ett evenemang är planerat att spelas på en neutral plats, är ordningen på hur lag visas som ”hemma” eller ”borta” i Sportsbook oväsentligt och alla spel ska anses giltiga, såvida inte den nya spelplatsen är ”hemma” till det ursprungligen angivna ”bortalaget”.  

8.6.15. Härmed deklareras också att alla vinster och belopp som ska betalas till spelaren av Videoslots Sports i enlighet med denna paragraf 8 ska behandlas, verkställas och överlämnas av Videoslots i enlighet med bestämmelserna i villkoren häri.

 

8.7. Ogiltigförklarande av satsningar

8.7.1. I händelse av att ett spel anses falla inom bestämmelserna i klausulerna 8.3.10. eller 8.3.11. eller på annat sätt betraktas som ogiltiga i de ytterligare instanser som anges i klausul 8, ska sådana spel, såvida inte en återbetalning inte förfaller i enlighet med bestämmelserna i denna klausul 8 (i tillämpliga fall), därmed inkluderande och inte begränsade till bestämmelserna i klausulerna 8.4.10., 8.5.5 eller 8.5.7. avgöras med oddset 1,00.

8.7.2. Ett spel som görs som ett ackumulerat spel ska förbli giltigt trots att en match eller en ett evenemang som ingår i det ackumulerade spelet är ogiltigt och de potentiella vinsterna ska revideras i enlighet med detta för att återspegla exkluderingen av det spel som anses ogiltigt.

8.7.3. Om varaktigheten för ett evenemang som äger rum, i någon sport som görs tillgänglig i Videoslots Sportsbook, skiljer sig från den som anges i reglerna för nämnda sport, kommer alla spel som är relaterade till detta evenemang att ogiltigförklaras, såvida inte annat anges för det specifika evenemanget (till exempel en fotbollsmatch som anger att den ska bestå av 80 minuters spel i stället för de vanliga 90 minuterna)

8.7.4. Oavsett vad som anges i denna paragraf 8 förbehåller sig Videoslots Sports även rätten att efter eget gottfinnande förklara ett spel ogiltigt, helt eller delvis, om det som ett minimikrav därav finns anledning att tro att någon av följande omständigheter har inträffat:

8.7.4.1. Spel har erbjudits, placerats och/eller accepterats på grund av ett fel.

8.7.42. Spel som placerats medan Videoslots Sportsbooks webbplats och/eller portal har stött på tekniska problem och vilka annars inte hade accepterats.

8.7.4.3. Påverkan på vadhållning

8.7.4.4. Spelsyndikat

8.7.4.5. Ett resultat har påverkats av brottsliga handlingar, direkt eller indirekt.

              8.7.4.6. Ett officiellt resultat som skiljer sig från resultatet Videoslots Sports inledningsvis bestämde marknaden för eller på.

8.7.4.7   Hela marknaden ogiltigförklaras så småningom av relevanta styrande myndigheter (t.ex. en övergiven match, spel eller tävling).

8.7.4.8. Ett offentligt tillkännagivande har skett i relation till satsningen som väsentligt förändrar oddsen.

8.7.4.9. Ett spel som utgör relaterade spelinsatser.

8.7.4.10 Ett ”Push-spel” eller

8.7.4.11. Ett ”Bet Builder-spel” (och/eller ett val inom nämnda ”Bet Builder-spel”) regleras felaktigt.

I sådana fall har Videoslots rätt att få ersättning för vinster som betalats ut för spel som anses omfattas av parametrarna i denna paragraf 8.

8.7.5. Spel kan ogiltigförklaras i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf 8 och de relaterade rättigheterna ska gälla, oavsett om tävlingen, matchen eller evenemanget har avgjorts eller inte.

8.7.6. Dessutom kommer alla satsningar som gjorts (och/eller accepterats) under följande omständigheter att förklaras ogiltiga:

8.7.6.1. Pre-Match Betting

8.7.6.1.1. Vadhållning som sker efter händelsens start, eller

8.6.6.1.2. Vadhållning som skett efter att ett relaterat evenemang påbörjats och där förhållandena kunde ha förändrats på ett direkt och otvetydigt sätt.

8.7.6.2. Livebetting

8.7.6.2.1. Vadhållning till felaktigt pris på grund av försenad eller utebliven ”Live” -täckning.

8.7.6.2.2.  Vadhållning som utförs på särskilda erbjudanden efter att dessa har inträffat, eller på annat sätt efter ett evenemang som normalt skulle kunna anses leda till att utfallet har inträffat eller inträffar (t.ex. satsningar som gjorts på erbjudanden som totala mål som poänggivits eller nästa mål när en straff emottas, eller har tilldelats).

8.7.6.2.3. Vadhållning på odds som representerade en annan poäng än den faktiska och nuvarande, eller

8.7.6.2.4. Vadhållning som skett efter att ett relaterat evenemang påbörjats och där förhållandena kunde ha förändrats på ett direkt och otvetydigt sätt.

8.7.7. På 2-vägsmarknader som slutar i en Push blir satsningen ogiltig och insatserna i enskilda satsningar returneras och i multispel betalas urvalet ut till ett odds på 1,00.

8.7.8. Videoslots Sports kan när som helst kvitta alla belopp på insättning och aktivt saldo på spelarens konto mot belopp som spelaren är skyldig Videoslots Sports i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf 8.

 

8.8. Friskrivningsklausul och prioritet

8.8.1. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, justera en utbetalning som krediteras en spelares saldo om det är uppenbart att utbetalningen har krediterats spelarens konto på grund av ett fel.

8.8.2. För att justera eventuella felaktigheter i spelarens kontosaldo efter belopp som krediterats på grund av ett fel förbehåller sig Videoslots Sports rätten att vidta nödvändiga åtgärder, utan föregående meddelande och inom rimliga gränser, för att justera spelarens kontosaldo genom att återkalla, ändra eller annullera eventuella efterföljande transaktioner på spelarens konto.

8.8.3. Eventuella klagomål/meningsskiljaktigheter gällande avgörandet av eventuella satsningserbjudanden bör vara Videoslots Sports tillhanda inom 10 kalenderdagar efter den första uppgörelsen för att kräva en fullständig undersökning. Alla andra klagomål kommer endast att beaktas om spelaren presenterar otvetydiga bevis för en felaktig uppgörelse. Sådana bevis kommer endast att beaktas om de inte på något sätt är hänförliga till, men inte begränsade till, följande situationer: diskvalifikationer, bestraffningar, protester, deldomsresultat och/eller successiva ändringar av det officiella resultatet efter att evenemanget har slutförts och ett resultat har tillkännagivits, även preliminärt. För spel som hänvisar till tävlingar som spänner över mer än en rond/etapp (t.ex. säsongsspel) kommer endast ändringar som påverkar spel som ännu inte har beslutats att beaktas. Sådana åtgärder måste meddelas av den styrande föreningen innan den sista planerade ronden/etappen kommer att övervägas. Eventuella ändringar som sker efter detta datum, eller som i övrigt avser spel som redan har avgjorts baserat på evenemang som inträffar under evenemanget/tävlingen, kommer inte att beaktas.

8.8.4. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att stänga av åtkomsten till en spelares konto tills de har slutfört alla undersökningar som de anser nödvändiga.

8.8.5. Dessa regler gäller för alla transaktioner hos Videoslots Sports i förhållande till Videoslots Sportsbook och kan kompletteras med andra regler. Vid oklarhet ska prioritering övervägas i följande ordning:

8.8.5.1. Regler och villkor som publiceras i samband med ett erbjudande och/eller en kampanj:

8.8.5.2. Om dessa är ofullständiga ska hänvisning göras till de allmänna vadslagningsreglerna (som anges i paragraf 8.11), såvida inte de sportspecifika vadslagningsreglerna och spelgränserna (som finns här) anger något annat.

8.8.6. I de fall då Videoslots Sports anser att de allmänna vadslagningsreglerna och/eller de sportspecifika vadslagningsreglerna och gränserna (tillgängliga här) inte är entydiga förbehåller sig Videoslots Sports rätten att, efter eget gottfinnande, reglera erbjudanden på individuell basis av rättvisa och uppnå allmänt accepterade vadslagningsnormer, sedvänjor och definitioner.

8.8.7. All information som tillhandahålls eller är tillgänglig i, från eller relaterad till Videoslots Sportsbook får endast användas av dig för privat, icke-kommersiellt bruk och det är strängt förbjudet att använda eller försöka använda sådana data i kommersiellt syfte.

8.8.8. Videoslots Sports har rätt att hävda ett avtalsvillkor för Videoslots Sportsbook gentemot dig.

 

8.9. Oddsboost eller förhöjda odds

8.9.1. Videoslots Sports kan erbjuda ”Förhöjda odds”, eller ”Oddsboost”. Sådana förhöjda odds kommer att vara ett urval av evenemang som kombineras i en multipel där Videoslots Sports efter eget gottfinnande erbjuder en högre utbetalning än den valda multipeln i allmänhet skulle erbjuda.

8.9.2. Oddsboost för spel kan endast spelas som ett helhets- och förutbestämt spel. Följaktligen kan ett urval av priserbjudande inte läggas till i en multiplikator med andra val. Om ett urval av förhöjda odds inkluderas och/eller görs i förhållande till en multiplikator, förbehåller sig Videoslots rätten att bedöma sådant godkännande som utgör en felaktighet, vilket innebär att hela urvalet annulleras när som helst, före, under eller vid avslutandet av den/de hänförliga evenemangen.

8.9.3. Om en oddsboost innehåller flera erbjudanden och ett eller flera av evenemangen inte äger rum, oavsett anledning, kommer hela urvalet att ogiltigförklaras.

8.9.4. Oddsboosting baseras endast på ordinarie tid (förlängstid och straffläggningstid ingår inte) om inget annat anges på marknaden eller på de sportspecifika spelreglerna och spelbegränsningarna (tillgängliga här).

8.9.5. Förhöjda odds är avsedda för spel före match. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera hela oddsboosten om ett eller flera av evenemangen i den erbjudna multiplikatorn har startat medan erbjudandet fortfarande är tillgängligt online för spelarna.

8.9.6. Om det mot förmodan skulle uppstå ett uppenbart formuleringsfel eller prisfel i förhållande till ett förhöjt odds, kommer hela urvalet att ogiltigförklaras.

 

8.10. Bet Builder

8.10.1. Bet Builder gör det möjligt för spelare att kombinera relaterade eller orelaterade resultat från samma evenemang till ett enda spel. Spelare kan lägga till alla sina val i en samlad spelbiljett.

8.10.2. Spelsatsningar som skapats med den här funktionen inkluderar och relaterar uteslutande till fotbollsturneringar, som tillhandahålls av Videoslots Sports i Videoslots Sportsbook.

8.10.3 Ett spel skapas med Bet Builder enligt följande:

8.10.3.1. En spelare kan göra upp till 10 val för att skapa det unika spelet som önskas. Spelaren kan välja mellan ett brett urval av 90 spelmarknader.

8.10.3.2. När önskat/önskade spel har valts ska spelaren välja de sammanlagda oddsen för det/de önskade spelet såsom visas på den relativa ”Bet Builder” och det sammanlagda spelet kommer att läggas till i spelarens spelbiljett. När det ackumulerade spelet har placerats och bekräftats kan den relativa ackumulerade spelbiljetten visas i sektionen ”Mina spel” på spelarens spelarkonto.

8.10.4. Bet Builder är för närvarande endast tillgängligt för fotboll och finns tillgänglig för varje fotbollsmatch. Bet Builder-spel är sådana som har placerats genom Bet Builder-funktionen och som inte kunde ha placerats som en standardtyp av spel på grund av att de var relaterade till varandra. Du får placera enstaka och standardiserade multipla spel genom Bet Builder, men dessa kommer att behandlas som standardtyper av spel när de har placerats och kommer inte att omfattas av följande villkor.

8.10.5. Högst 10 spelmarknader från en enda match kan inkluderas i ett Bet Builder-spel.

8.10.6. Om en marknad inom ett Bet Builder-spel är ogiltig, kommer hela Bet Builder-spelet att ogiltigförklaras (till exempel: om spelarens målresultat inte spelas, kommer hela det ackumulerade spelet som slutförts med Bet Builder-funktionen att vara ogiltigt oavsett utfallet av de andra valen).

8.10.7. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att när som helst göra Bet Builder-funktionen tillgänglig efter eget gottfinnande och att ändra, upphäva eller ta bort Bet Builder-funktionen (eller någon del av den) för alla evenemang, fastställd dag för match, spelmarknader eller spelare efter eget gottfinnande. Videoslots Sports kan inte hållas ansvariga på något som helst sätt om Bet Builder-funktionen av någon anledning inte är tillgänglig.

8.10.8. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, acceptera eller avvisa begärda spel för matcher eller spelmarknader eller typer av spel som ingår i Bet Builder-funktionen.

 

8.11. Allmänna vadslagningsregler

8.11.1. Gemensamma referensvillkor

   1. a) Såvida det inte anges antingen i samband med spelerbjudandet eller på annat sätt i de sportspecifika vadslagningsreglerna och begränsningarna (tillgängliga här), ska alla spel anses giltiga för resultatet i slutet av ”ordinarie tid” eller ”heltid”. "Ordinarie tid" eller "Heltid" definieras enligt de officiella regler som publicerats av respektive styrande organisation. Inom exempelvis fotboll är heltid 90 minuter inklusive skadetid och inom ishockey är det 3 x 20 minuter. Om den styrande föreningen beslutar att, innan evenemanget startar, fastställa att evenemanget ska spelas under en annan tidsperiod, kommer detta att behandlas som de officiella reglerna för evenemanget (t.ex. under 17-fotbollsspel med 2 x 40 minutersperioder). Sådan förekomst är dock begränsad till den ordinarie speltiden och inkluderar inte någon förlängning såsom extra tid eller övertid, såvida det inte uttryckligen anges.
   2. b) "Livebetting" innebär att det är möjligt att satsa under en pågående match eller ett pågående evenemang. Videoslots Sports erkänner eller accepterar inget som helst ansvar om det inte är möjligt att satsa eller om live-poänguppdateringen inte är korrekt. Det är alltid ditt eget ansvar att vara medveten om matchen och händelserna som omger den, t.ex. den aktuella poängen, dess förlopp och hur lång tid som återstår innan matchen är slutförd. Videoslots Sports tar inget ansvar för ändringar i Livebetting-schemat eller avbrott i Livebetting-tjänsten.
   3. c) Deltagaren är ett föremål som utgör en del av ett evenemang. I "Head-to-Head" och "Triple-Head" avser deltagaren endast föremål som berörs av evenemanget "Head-to-Head" eller "Triple-Head".
   4. d) Tidsfristen (cut-off time) som visas på Videoslots Sportsbooks webbplats ska endast behandlas i informationssyfte. Videoslots Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, helt eller delvis avbryta vadslagningsaktiviteten när det bedöms nödvändigt.
   5. e) Statistik eller redaktionell text som publiceras på Videoslots Sportsbooks webbplats ska betraktas som tillagd information, men Videoslots Sports accepterar inte eller tar på sig något ansvar om informationen inte är korrekt, fullständig eller felaktig. Det är alltid ditt ansvar att vara medveten om omständigheterna kring ett evenemang.
   6. f) Teoretisk avkastning i fasta oddsspel till spelaren ges av oddsen från alla möjliga utfall i erbjudandet. Den teoretiska återbetalningen till en spelare i ett erbjudande om satsning med 3 utfall a, b och c kan beräknas enligt följande.

Teoretisk % = 1/(1/"oddsutfall a” + 1/"oddsutfall b” + 1/"oddsutfall c”) x 100

 

8.11.2. Förklaring av speltyper

   1. a) Matchvinnare eller 1x2 eller vinst/oavgjort/vinst (1/X/2): avser det möjliga resultatet av ett evenemang. 3-vägsmarknader inkluderar inte extra tid och strafftid. Matchvinnarmarknaden kan också exkludera oavgjort (x) vid evenemang där oavgjort inte är möjligt. I dessa fall kan den kallas för ”money line”/vinnarspel eller ”head to head”.

1 – innebär hemmalaget eller spelaren eller den första angivna deltagaren/resultatet

x - innebär oavgjort

2 – innebär bortalaget eller spelaren eller den andrahandslistade deltagaren/resultatet

   1. b) Dubbelchans, 1x eller x2 eller 12: avser möjligheten att kombinera 2 av 3 utfall
   2. c) Korrekt poäng: avser möjligheten att gissa den exakta poängen för en match
   3. d) Över/under eller total: avser möjligheten att gissa mindre (under) eller mer (över) en total rad. Normalt antingen i hela heltal (2,3,4 etc - i vilket fall om det exakta antalet poäng görs blir alla insatser ogiltiga) eller i .5 heltal (2.5,3.5.4.5 etc - i vilket fall det alltid finns en vinnare).

Över/under- eller total-marknader erbjuds för och är inte begränsade till, följande: mål, poäng, hörnor, returer, frisparkar, inkast, minuter).

   1. e) Udda/Jämnt: avser möjligheten att gissa om poängen är ett udda tal eller ett jämnt tal. 0 Mål räknas som jämnt.
   2. f) Pengarna tillbaka vid oavgjort (Draw No Bet): avser möjligheten att utse vinnaren av ett evenemang (lag 1 eller lag 2). Om matchen avslutas i oavgjort blir alla satsningar ogiltiga.
   3. g) Halvtid/Heltid: avser att utse vinnaren av den första halvan av evenemanget och sedan den slutliga vinnaren av evenemanget. Dessa kan variera och visas i enlighet med följande kombinationer:

1/1 - lag 1 vinner 1:a halvtid – lag 1 vinner matchen

1/x – lag 1 vinner 1:a halvtid - matchen avslutas ii oavgjort

1/2 - lag 1 vinner 1:a halvtid - lag 2 vinner matchen

x/1 -1:a halvtid avslutas i oavgjort– lag 1 vinner matchen

x/x - 1:a halvtod avslutas i oavgjort – matchens slut i oavgjort

x/2 - 1:a halvtid avslutas i oavgjort – lag 2 vinner matchen

2/1 - lag 2 vinner 1:a halvtid - lag 1 vinner matchen

2/x – lag 2 vinner 1:a halvtid - lag 1 vinner matchen

2/2 - lag 2 vinner 1:a halvtid – lag 2 vinner matchen

   1. h) Direkt placering (före eller efter): avser möjligheten att välja en vinnare eller deltagare från en deltagarlista.

De direkta marknaderna bestäms efter vilken plats den valda deltagaren kommer att befinna sig på vid tidpunkten för avgörandet. Eventuella senare cancelleringar eller avstängningar kommer inte att beaktas.

I händelse av direkta marknader där det bara ska finnas en vinnare och det finns flera vinnare (t.ex. Top Scorer eller Skyttekung) kommer alla marknader att regleras med hjälp av regler för ”dött lopp” om inte annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna och begränsningarna (tillgängliga här). Med ”dött lopp” avses när 2 eller fler val slutar oavgjort. Om ett ”dött löpp” mellan två val förklaras vid något evenemang, tillämpas hälften av insatsen på valet till fullt odds och den andra hälften förloras. Om fler än två ”döda lopp” förklaras, proportioneras insatsen därefter.

   1. i) Handicap och Asian Handicap: avser möjligheten att satsa på om det valda utfallet kommer att segra när det listade handikappet läggs till/dras ifrån (i tillämpliga fall) matchen/perioden/totalpoängen som satsningen avser.

Om resultatet efter justeringen av handicap-raden är exakt lika med spelraden, kommer alla satsningar på detta erbjudande att ogiltigförklaras. Till exempel: En satsning på -2,0 mål kommer att göras ogiltig om det valda laget vinner matchen genom exakt 2 måls skillnad (2-0,3-1, 6-4 osv.).

Om inget annat anges ska alla handicap-marknader i Videoslots Sportsbook baseras på resultatet från början av den listade matchen/perioden till slutet av den angivna matchen/perioden. Det är dock vanligt att för vissa handicap-spel som erbjuds inom specifika sporter (Asian Handicap i fotboll) kommer endast de resultat som erhålls från tidpunkten för placeringen av spelet till slutet av den angivna tidsramen att beaktas och därmed bortses från eventuella mål/poäng som uppnåddes innan spelet placerades och accepterades. Alla spelerbjudanden med dessa egenskaper kommer att visas tydligt på webbplatsen och framhävas på spelarens konto och i spelhistoriken, med resultatet vid placeringstillfället.

Det finns 3 olika format för handicap-spel:

(i) 2-vägshandikapp: Lag A (-1,5) jämfört med team B (+1,5):

   • Lag A får en -1,5: a mål-handicap i matchen. För att spelet ska kunna vinnas måste lag A vinna matchen med en marginal som är lika med eller större än listat handicap (i detta fall två mål eller mer).
   • Lag B får en +1,5 målfördel i matchen. För att spelet ska kunna vinnas måste lag B antingen vinna matchen, avsluta matchen i oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än deras angivna fördel (i detta fall förlorar de med en målmarginal).

(ii) 3-vägshandikapp: Lag A (-2) Oavgjort (exakt 2) Lag B (+2):

   • Lag A får en 2 måls-handicap i matchen. För att spelet ska kunna vinnas måste lag A vinna matchen med en större marginal än den angivna handicapen (i detta fall 3 mål eller mer).
   • För att spelet ska kunna vinnas på oavgjort måste resultatet av matchen avslutas med exakt den angivna marginalen (i detta fall avslutas matchen med att lag A vinner med en målskillnad på 2 mål: 2-0, 4-2 och 6-4). Lag B får en 2 målsfördel i matchen.
   • För att spelet ska kunna vinnas måste lag B antingen vinna matchen, avsluta matchen i oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än deras angivna fördel (i detta fall förlorar de med endast ett måls marginal).

(iii) Asian Handicap: Lag A (-1,75) jämfört med team B (+1,75):

   • Lag A får ett -1,75 måls handicap i matchen. Det innebär att insatsen delas upp i 2 lika stora satsningar och läggs på resultaten -1,5 och -2,0. För att spelet ska betalas ut till fullo till de angivna oddsen måste lag A vinna matchen med en större marginal än båda de listade handikappen (i detta fall 3 mål eller större marginal). Om lag A vinner med endast 2 måls marginal betraktas spelet som delvis vunnet med en fullständig utbetalning på -1,5 del av spelet och en återbetalning på -2,0-sidan eftersom resultatet för den delen av spelet skulle anses vara ”oavgjort”. Om matchen skulle ge något annat resultat, inklusive seger för lag A med endast 1 måls marginal, skulle hela insatsen gå förlorad.
   • Lag B får en +1,75 måls fördel i matchen. Det innebär att insatsen delas upp i 2 lika stora satsningar och läggs på resultaten +1,5 och +2,0. För att spelet ska betalas ut till fullo till de angivna oddsen måste lag B antingen vinna matchen, avsluta matchen i oavgjort eller inte förlora med en marginal som är lika med eller större än någon av deras listade fördelar (i detta fall förlora med endast 1 måls marginal). Om lag B förlorar med exakt 2 måls marginal betraktas spelet som delvis förlorat med en återbetalning på -2,0 del av spelet och en förlust på -1,5 del av spelet. Skulle matchen ge något annat resultat som resulterar i ett besegrande över lag B med en marginal på 3 eller fler mål, skulle hela insatsen gå förlorad.

 

8.11.3. Betting Props - Förslagsspel

   1. a) Specifik tidsperiod: avser möjligheten till vadhållning under en tidsperiod. Normalt kommer tidsperioden att noteras på marknaden. Tidsperioden kommer att variera per sport (Kvartal/Set/Halvtid/Period (x)/Övertid/ Extra tid osv.).

Resultat/poäng som inträffar under andra perioder kommer inte att beaktas för regleringen av den period som valts i en spelares satsning.

Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera spel på periodmarknader om evenemanget spelas i ett annat tidsformat än det som anges i erbjudandet.

   1. b) Resultat vid slutet av en specifik period: avser möjligheten att satsa resultatet på en tidsperiod. Samma villkor som regel (a) i detta förslagsspel gäller, men resultat från tidigare perioder förs över.
   2. c) Match mot (x) poäng/mål: avser möjligheten att satsa på ett lag eller en deltagare som når den specifika punkt eller det mål som nämns på marknaden före den eller de andra konkurrentena. Om antalet poäng/mål inte uppnås inom den föreskrivna tidsramen, kommer alla spel att ogiltigförklaras om inte annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna & begräsningarna (tillgängliga här) eller marknaden innehåller oavgjort eller inget lag når (x).
   3. d) För att få poäng/mål (x): avser möjligheten att satsa på ett lag eller en deltagare som får den poäng eller det mål som nämns, oavsett vilket lag som vinner evenemanget. Om poängen/målet som nämns inte uppnår poäng/mål inom den föreskrivna tidsramen - kommer alla satsningar att ogiltigförklaras om inte annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna & begränsningarna (tillgängliga här) eller marknaden innehåller oavgjort eller inget lag som når (x).
   4. e) Inga mål (Clean Sheet): avser när ett lag inte gör ett mål under matchen.
   5. f) Första/nästa lag som gör poäng: avser möjligheten att satsa på vilket lag som ska få det första eller nästa målet. Alla satsningar kommer att göras ogiltiga om inte annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna och begränsningarna (tillgängliga här) eller marknaden innehåller oavgjort eller inget lag gör mål.
   6. g) Lag som får poäng: avser möjligheten att satsa på vilket/vilka lag som ska få minst ett mål. Alla satsningar kommer att göras ogiltiga om inte annat anges i de sportspecifika vadslagningsreglerna och begränsningarna (tillgängliga här) eller marknaden innehåller oavgjort eller inget lag gör mål.
   7. h) Lag att vinna i underläge: avser möjligheten att satsa på det listade laget för att vinna efter att ha förlorat någon gång under matchen. Om laget aldrig förlorar matchen står alla spel kvar.
   8. i) Lag som vinner båda/alla halvlekarna: avser möjligheten att satsa på ett lag för att vinna båda eller alla halvlekarna av detta evenemang.
   9. j) Resten av matchen: avser möjligheten att satsa på en händelse som inträffar från det att spelet placerats till dess att evenemanget avslutas.

Det är kundens ansvar att se till att de förstår vilket evenemang, vilken marknad eller vilken typ av spel de satsar på. Om marknaden inte förklaras i termer och villkor förbehåller sig Videoslots Sports fortfarande rätten att reglera marknaden som den är avsedd att avgöras. I händelse av tvist är det upp till Videoslots Sports att avgöra om det valda spelet ska annulleras eller återbetalas.

   1. k) Weekly Props eller veckovisa satsningar: avser möjligheten att satsa på flera lag eller händelser som inträffar i det aktuella veckospelschemat för matcher. Till exempel: Helgens totala mål för English Premier League (inkluderar alla matchscherna från fredag till måndag för ett visst datum och en viss spelordning som visas och markeras som sådan av Videoslots Sports i Videoslots Sportsbook).
   2. l) Om något av evenemangen inte spelas: betyder det att alla marknader kommer att ogiltigförklaras om inte evenemanget som inte spelas inte påverkar det slutliga resultatet av marknaden (till exempel: Fler mål/poäng hade ändå uppnåtts).

Dessa marknader regleras endast på ordinarie tid.

   1. m) Spelmarknader (inte direkta placeringar): avser möjligheten att välja en deltagare för att vinna en marknad. Om spelaren inte deltar i evenemanget och spelet inte kan vinnas, blir alla satsningar på deltagaren ogiltiga om inget annat anges.
   2. n) Annat: avser möjligheten att satsa på alla andra deltagare som inte finns med i listan.
   3. o) Mercy Rule eller Barmhärighetsregel: avslutar en sporttävling med två tävlande tidigare än den schemalagda sluttiden, om en tävlande har en mycket stor och förmodligen oöverstiglig poängfördel över den andra.
   4. p) Vinstsatsning och platssatsning: ett spel i varje riktning är en satsning som erbjuds som består av två separata satsningar:
   • Ett vinnande spel: för att den vinnande delen av spelet ska ge avkastning måste urvalet vinna, eller avsluta först, i matchen.
   • Ett platsspel: för att en del av spelet ska ge avkastning måste urvalet antingen vinna eller avsluta på en av de förutbestämda placeringarna för evenemanget, t.ex. första eller andra plats. Oddsen som betalas på platsspelet är vanligen en bråkdel (vanligen 1,5,1,5,1,5 eller 1,5) av vinstoddset. Avvägningen är att man har större chans att satsa och vinna i spelet men för att få mindre utdelning för att göra det.

”Platsen” bestäms till exempel strikt av Jockey Club och beror på startfältets storlek (det vill säga hur många hästar som deltar) så att ”placeringen” bara kan vara 1:a och 2:a, 1;a, 2:a och 3:e, eller till och med 1:a 3:e eller 4:e på ett stort lopp som Grand National och kan betala14 eller 15 gånger oddset. En enkel på 10 kr på ett odds på 11 på ett val i en hästtävling och som betalar14 gånger oddset för en plats 1, 2 eller 3 skulle kosta 20 kr.

Avkastning på den vinnande delen av satsningen blir 10 kr × 11 = 110 kr

Avkastning på spelplaceringen skulle vara 10 kr × 3,5 = 35 kr

Totalavkastningen skulle bli 110 kr + 35 kr = 145 kr om hästen vann tävlingen, men bara 35 kr om hästen bara slutade på andra eller tredje plats.

I kombinationsspel som inte är möjliga att reglera som helhet på grund av en del av satsningen, förbehåller sig Videoslots rätten att annullera hela satsningen om inte annat anges (till exempel: Spelare som gör mål – lag som vinner (om spelaren inte spelar) eller varje spelare/lag att vinna ett set (matchen överges i det andra setet).

 

8.11.4. Singelspel, multispel och systemspel

   1. a) Ett singelspel består av 1 evenemang/urval. I ett singelspel måste en spelare gissa resultatet av ett enda (1) evenemang. Vinsten av spelet multipliceras men oddset som valts ut och det odds som erbjuds inkluderar alltid insatsen. Till exempel: En spelare som satsar 10 kronor på ett evenemang med ett odds på 2,5 vinner ett bruttobelopp på 25 kronor (10 kronor satsat + 15 kronor nettovinst) om urvalet gissas rätt.
   2. b) Ett multispel består av flera oberoende händelser kombinerade (odds multiplicerade) till en (1) multipel.
   • För att en spelare ska kunna vinna ett multispel måste alla val gissas korrekt.
   • Ett multispel förloras när minst 1 val förloras och inte gissas korrekt.
   • Om ett av de valda utfallen i ett multispel överges, skjuts upp eller måste annulleras, kommer alla satsningar på det enskilda oddset att betalas ut med odds 1,00 och oddset för multiplikatorn ska justeras i enlighet med detta.
   • En spelare får inte placera ett multispel på marknader från samma evenemang. Detta är endast tillåtet på marknaden Scorecast (första målskytt) eller i en Bet Builder.
   • I den osannolika händelse att ett multispel som innehåller marknader från samma evenemang (flervalsspel) accepteras och Videoslots Sports förbehåller sig rätten att annullera delar av eller hela multipeln.
   • För visningsändamål visas vid behov den andra siffran efter oddsens decimalpunkt avrundat uppåt i spelarkontots spelhistorik till närmaste decimaltal. Utbetalningen kommer dock att ske baserat på de faktiska oddsen multiplicerade med insatsen, bortsett från ovannämnda avrundning (till exempel: 1,67 kan betalas ut till oddset 1,668).
   • Videoslots Sports förbehåller sig rätten att minska det belopp som sätts in för att uppfylla den maximala vinstgränsen.
   1. c) Ett systemspel består av flera enskilda kombinationsspel. Ett systemspel skiljer sig från ett multispel (Multi Bet) eftersom en spelare kan vinna vinster även om inte alla val är rätt gissade. Till exempel: I en multiplikator med 4 val kan en spelare välja att spela följande system:
   • 4 singelspel
   • 6 dubbelspel
   • 4 trippelspel
   • 1 fyrfaldigt spel
   1. d) I händelse av att en match/evenemang startar men inte slutförs, kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida inte det specifika marknadsresultatet redan har fastställts, eller om det inte finns något tänkbart sätt på vilket evenemanget och/eller matchen kan spelas till sitt naturliga slutförande utan att ovillkorligen fastställa resultatet av en specifik marknad. Till exempel: i en volleybollsmatch, om ett set överges vid 18-17, räknas satsningar på över/under 35,5 set - Totalpoäng som vinnare/förlorare, eftersom ett naturligt slutförande av setet skulle ha gett minst 36 poäng.

 

   1. Ansvarsfriskrivning

9.1. Videoslots förbehåller sig rätten att alltid lösa eventuella tvister efter eget gottfinnande och i enlighet med principen om rättvisa. 

9.2. Om Videoslots hålls ansvariga av en domstol och/eller liknande myndighet med rättslig jurisdiktion och/eller med jurisdiktion över Videoslots, ska Videoslots ansvar begränsas till insatsbeloppet, eller nettovinsten, beroende på vilket som är lägst. Alternativt, när det är relevant och tillämpligt, det belopp som registrerats på Videoslots-kontot eller det belopp som överförs till eller från Videoslots-kontot, beroende på vilket som är lägst. 

9.3 Videoslots ansvarar inte för:

 • överföringar och/eller mottagning av data och/eller information på Internet;
 • någon funktionsnedsättning av nätverket som förhindrar en god utveckling av ett spel, mottagning av material eller kommunikationskrets;
 • förlust av data, skador som orsakats av ett virus, fel, tekniska fel;
 • skador på spelarens egendom;
 • något fel som förhindrar eller begränsar möjligheten att delta i ett spel eller fel som har skadat spelarsystemet;
 • anslutningen till webbplatsen och spelarens deltagande i ett spel, vilket sker under spelarens eget ansvar.

Med det sagt, om något av ovanstående scenarier skulle inträffa som ett direkt resultat av grov vårdslöshet från Videoslots skulle ansvarsbegränsningen enligt ovanstående klausul inte gälla. Grov vårdslöshet innebär en avsiktlig handling av underlåtenhet som görs av Videoslots, med avsikt att skada eller förbise en spelares rättigheter och friheter.

9.4. Videoslots kommer att lämna ut personuppgifter när de beordras att göra det av en tillsynsmyndighet och/eller i enlighet med en rättslig bestämmelse i tillämpliga och styrande lagar. För bedrägeriidentifiering och kontroll är du överens om att Videoslots har rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive så kallade leverantörer av adressverifieringssystem och andra partner. Dessutom förbehåller sig Videoslots rätten att lämna ut personlig information till relevanta mottagare när Videoslots har rimliga skäl att misstänka bedrägeri som involverar ett Videoslots-konto. 

9.5. Policy mot penningtvätt. Videoslots arbetar kontinuerligt för att förhindra penningtvätt. Det finns flera verktyg för att förhindra penningtvätt:

   • Verifiering av spelare via ZignSec mobilautentisering. Alla spelare måste verifiera sin mobiltelefon vid registreringen.
   • Om möjligt och genomförbart måste alla uttag göras via samma betalningskanal som insättningen.

All misstänkt penningtvätt kommer att utredas och åtgärder vidtas omgående.

10. Sekretesspolicy och cookiepolicy

10.1. Videoslots sätter stort värde på din integritet och integritet. Vi samlar bara in information som verkligen är nödvändig för vår verksamhet, och vi skyddar den med toppmoderna säkerhetsmetoder. Läs vår sekretesspolicy här  och vår cookiepolicy här, för en bättre förståelse för hur vi behandlar din personliga information och hur vi använder cookies på Videoslots webbplats.

10.2. Det är ditt ansvar att se till att enheten du använder för att få tillgång till Videoslots är kompatibel. Vi har inget ansvar för om enheten som du använder för att spela hos Videoslots inte fungerar korrekt. Vi tar ej heller något ansvar om du försöker delta i något av spelen eller erbjudandena med metoder, medel eller sätt som inte är avsedda av Videoslots.

10.3. Videoslots tillhandahåller beskrivningar av casinospel för att förklara varje spel, vilket vi hoppas gör det lättare för Spelarna att få en överblick över varje spel. Videoslots tar inget ansvar för några fel i dessa förklaringar av spelen. Om det finns en skillnad mellan beskrivningen som tillhandahålls av Videoslots och spelregler som är tillgängliga inom varje spel, har reglerna för spelet företräde.

11. Chattrum

Chattrum finns på Videoslots webbplats som erbjuder turneringar. Vi förväntar oss att spelarna behandlar varandra med respekt i våra chattrum. Vi vill att våra spelare ska känna sig bekväma och nöjda med att kunna chatta med andra likasinnade spelare. Genom att gå in i Videoslots chattrum godkänner du följande villkor:

   • respektera dina chattpartners
   • Vi accepterar inte något hotfullt, förolämpande eller vulgärt språk, inklusive kommentarer som är rasistiska eller nedsättande om någons tro;
   • för att undvika avtal mellan spelare.
   • chattspråket ska vara svenska och inga andra språk får användas vid bordet.
   • kom ihåg att alla meddelanden du publicerar loggas och sparas och att vi kan spåra det du har publicerat sedan du gick med;
   • spelare får inte gå med på utbyte av pengar.
   • spelare kanske inte kommer överens om resultatet av en turnering för att hjälpa en spelare att vinna turneringspriset;
   • ingen reklam från spelare av något slag är tillåten.

Spelare som inte följer våra villkor kan få sina chattprivilegier borttagna, tillfälligt eller permanent, av Videoslots.

Kom ihåg att chattrummen modereras och att alla konversationer loggas och registreras och att alla misstänkta chattar kommer att rapporteras till berörda myndigheter. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort ett chattrum när som helst.

Tänk på att det bästa sättet att svara på verbala attacker är att ignorera dem. Frestas inte till att börja förolämpa, vilket också kan innebära att du kommer att uteslutas från chatten.

En spelare kan också kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com med chattfunktionen. Då måste spelaren vara artig mot personalen. Stötande eller förolämpande beteende kommer att rapporteras, och Videoslots förbehåller sig rätten att omedelbart stänga spelarens spelarkonto för sådant förkastligt beteende.

   1. Klagomål

12.1. Om du har ett klagomål eller problem med våra tjänster kan du kontakta vår kundtjänst via livechatt, samt via e-post genom att kontakta oss på se.support@videoslots.com eller genom att begära att bli uppringd.

12.2. Alla klagomål eller anspråk, oavsett slag, inklusive när det gäller Spelarkontot (spel, transaktioner eller andra ärenden) eller saldot på Spelarkontot, ska meddelas till oss genom att kontakta vår Kundtjänstavdelning senast 6 månader efter att spelaren har blivit medveten om orsaken till klagomålet eller anspråket.

12.3. Videoslots åtar sig att besvara och lösa klagomålet inom 8 veckor från det datum då klagomålet lämnades in och kommer att sträva efter att tillhandahålla en snabb lösning av problemet.

12.4. Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har löst ditt klagomål har du rätt att vända dig till en tjänst för tvistlösningar.

12.5. Spelare kan lämna in sina klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Din tvist kommer att granskas och, om det finns fog för ditt klagomål, kommer en panel utvärdera klagomålet. När utvärderingen avslutats utfärdar panelen ett beslut i form av ett skriftligt dokument som skickas till dig och Videoslots. Dokumentet kommer att förklara panelens skäl till beslutet, panelens slutsats och hur tvisten ska lösas. Beslutet kommer att vara slutgiltigt och bindande för alla parter i tvisten, så länge som samtliga fakta presenterats av alla berörda parter.

12.6. ARN kan kontaktas enligt nedan:

Adress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Besökstider: Måndag-Fredag 10.00 – 12.00

E-post: arn@arn.se

Post: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm (Om du skickar rekommenderat brev ska det adresseras till ARN och inte till en specifik administratör.)

12.7. Du kan också använda plattformen "Online Dispute Resolution" (http://ec.europa.eu/odr/) för att framföra ett klagomål.

12.8. Om en Spelare lämnar in ett klagomål eller anspråk i enlighet med avsnitt 12, förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan föregående meddelande och utan att det påverkar något efterföljande förfarande, stänga ner Spelarens konto, neka åtkomst till hela eller delar av tjänsterna, och i synnerhet vägra att acceptera spel eller transaktioner eller att dra tillbaka kampanjerbjudanden från Videoslots i avvaktan på att förfarandet är avgjort.

    1. Tillämplig lag och jurisdiktion
     • Dessa villkor skall regleras av Sveriges lagar.
     • Parterna är överens om att alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, eller varje överträdelse av dem eller dess ogiltighet, ska prövas uteslutande av domstolarna i Sverige.

 

Deposit
X