Battle of Slots

Regler och Villkor

INLEDANDE INFORMATION

När du registrerar dig på www.videoslots.com  ("Webbplatsen") ingår du ett avtal med Videoslots Limited, som är etablerat enligt Maltas lagar och har sitt säte i Level 2 & 3, the Space, Alfred Craig Street, Pieta PTA 1320 ("Videoslots" eller "Vi”) som är ett företag licensierat och reglerat av Spelinspektionen ("Spelinspektionen") med referensnummer  18Li7373  för att tillhandahålla speltjänster på webbplatsen ("Tjänster").

Datum

Version

Beskrivning

01.01.2019

Version 1.0

Skapa detta dokument

15.01.2019

Version 1.1

Översyn av detta dokument

02.07.2020

Version 1.2

Avsnittet Översyn av inledning; Revidering till numerisk ordning och hänvisning till tidigare uppdaterad version; Översyn av avsnitt 1,inklusive och inte begränsat till avsnitt 1.2..2; Översyn av avsnitt 2, 4 och inrättande av nytt avsnitt 5. Översyn av avsnitt 8; Översyn av klausul 9. Översyn av detta dokument

11.01.2021

Version 1.3

Revision av Kontoregler- underavsnitt: 1.2. till 1.9. inklusive, 1.12. och 1.14 till 1.17 inklusive; Revision av Betalningsregler – underavsnitt: 2.6. och 2.9. till 2.17. inklusive; Revision av Säkerhetsregler – underavsnitt: 3.2., 3.3. och 3.6.; Införande av avsnitt 5., 6., och 9.; och revision av avsnitt 11.

 1. Kontoregler
 2. Betalningsregler
 3. Säkerhetsregler
 4. Casino och välkomsterbjudanden
 5. Turneringsregler
 6. Helgen Booster
 7. Spelregler
 8. Ansvarsfriskrivning
 9. Sekretesspolicy och cookiepolicy
 10. Chattrum
 11. Klagomål
 12. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

 1. Kontoregler

1.1. För att en person ska kunna registreras som spelare och använda Tjänsterna måste den personen lämna in en registreringsansökan för ett konto hos Videoslots ("Spelarkonto"). Ansökan om spelarkontot kommer åtminstone att kräva följande information om spelaren:

 • Personnummer;
 • För- och efternamn;
 • Bostadsort;
 • Mobilnummer;
 • Giltig e-postadress;
 • Födelsedatum (som visar att spelaren är över arton (18) år); 

1.2. Videoslots förbehåller sig rätten att avbryta alla aktiviteter på spelarkontot tills de relativa spelarkontouppgifterna har verifierats. 

1.3. En person som har en registrering för ett spelarkonto garanterar och betonar att informationen i ansökningsformuläret är sann, uppdaterad och korrekt. Registreringar måste göras personligen. Om Videoslots märker att falsk information har registrerats vid registreringen som spelare, kommer Videoslots inte att registrera personen, och om den personen redan har registrerats kommer Videoslots att återkalla personens registrering som spelare. Endast ett spelarkonto per spelare är tillåtet. Om du försöker öppna mer än ett spelarkonto, under ditt eget namn eller någon annans, eller om du försöker använda Tjänsterna via en annan persons spelarkonto, har vi rätt att omedelbart stänga alla dina spelarkonton, hålla inne alla pengar på sådana spelarkonton och utesluta dig från framtida användning av Tjänsterna. Det är spelarens ansvar att veta att hans / hennes användning av Tjänsterna är lagligt i det område där han / hon är bosatt. 

1.4. Videoslots måste identifiera och verifiera alla spelare som är registrerade hos denne. Som ett resultat kan Videoslots verifiera den information som samlats in under registreringsfasen mot offentliga register eller register som innehas av oberoende källor. För att verifiera en spelares identitet med identitetsverifieringstjänster från tredje part måste Videoslots överföra information om spelaren till en tredje part. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till utlämnande, överföring och delning av information med tredjepartsföretag som Videoslots kan välja, från tid till annan, och som tillhandahåller en tjänst. 

1.5. Du får inte sälja, överföra eller förvärva spelarkonton till eller från andra spelare. 

1.6. Inga pengar kan överföras från ditt spelarkonto till en annan spelares spelarkonto. 

1.7. Du måste läsa dessa villkor ("Villkor") noggrant i sin helhet innan du kryssar i godkännanderutan för registrering av ett spelarkonto. Om du inte godkänner någon bestämmelse i villkoren ska du inte använda eller fortsätta att använda webbplatsen. 

1.8. Du förstår och godkänner villkoren häri och att de kan ändras av Videoslots från tid till annan. 

1.9. När vi ändrar dessa villkor på ett sätt som skulle begränsa dina nuvarande rättigheter eller på annat sätt vara till din nackdel, kommer vi att meddela dig innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren måste du sluta använda webbplatsen. 

1.10. Du kan avsluta ditt spelarkonto när som helst genom att klicka på den här funktionen i din spelarkontoprofil på webbplatsen och begära att ditt spelarkonto med Videoslots stängs. Innan du gör det krävs att du tar ut alla dina pengar. 

1.11. En person som ansöker om ett Videoslots-spelarkonto garanterar att han/hon:

 • är bosatt i Sverige.
 • inte agerar på någon annan parts vägnar,
 • inte har begränsad rättskapacitet.
 • inte bedriver brottslig verksamhet genom sitt Videoslots-spelarkonto;
 • får inte deponera medel vars ursprung är brottsligt och/eller annan olaglig verksamhet,
 • får inte sätta in pengar med ett kort som kontoinnehavaren inte har tillstånd att använda;
 • inte är anställd eller entreprenör hos Videoslots. 

1.12. En person som är registrerad på och som har ett spelarkonto hos Videoslots accepterar och bekräftar:

 • alla definitioner och bestämmelser i dessa villkor;
 • att platsen för detta avtal är Sverige och regleras av Sveriges lagar;
 • aktuella förhållanden som kan förändras med tiden.
 • ansvaret att känna till den senaste versionen av villkoren eftersom de kan ändras och meddelas dig från tid till annan;
 • att alla skatter på vinster ska betalas av spelaren;
 • att Videoslots inte ska behandlas som ett finansinstitut;
 • att insättningar bör användas för att spela;
 • att det inte finns någon ränta på pengar på kontot;
 • att spelarmedel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte utgör en del av företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella medel på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.13. Videoslots förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande,:

 • förneka att en person öppnar ett Videoslots-spelarkonto eller nekar insättningar utan ytterligare förklaring, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Videoslots så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • stänga ett befintligt spelarkonto, förutsatt att alla spel och vinster som redan gjorts kommer att uppfyllas av Videoslots så länge de inte uppstod genom bedrägeri eller på annat sätt olagliga medel;
 • begära identitetsverifieringsdokument, tillstånd att använda ett visst kort (inklusive och inte begränsat till kontantkort) och/ eller andra fakta som tillhandahålls av kontoinnehavaren, innan ett begärt uttag verkställs;
 • avbryta och / eller avbryta personens tillgång till kampanjer, tävlingar eller andra tjänster, när Videoslots anser att det finns legitima tvivel om huruvida spelarkontot är, har varit eller kan vara:
  • för olaglig, bedräglig eller oärlig verksamhet;
  • som anförtrotts att inneha medel för och/eller till förmån för kontoinnehavaren;
 • inneha och förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren i enlighet med allmänt vedertagna riktlinjer,
 • förverka och / eller konfiskera medel som finns på ett spelarkonto och / eller vägra att uppfylla ett krav i händelse av att, direkt eller indirekt, dessa villkor har brutits och / eller inte respekteras.
 • begränsa, begränsa och/eller vägra att acceptera spel och avsluta evenemang eller spel från att erbjudas på webbplatsen. 

1.14 Inaktiva konton

 • Ditt spelarkonto betraktas som inaktivt om du inte loggar in på det under en period som är längre än tolv (12) månader. 

1.15 Vilande konton

 • Om ditt spelarkonto har varit vilande i trettio (30) månader kommer vi att skicka saldot på ditt spelarkonto till dig, eller om vi inte kan kontakta dig, kommer vi att skicka saldot på ditt spelarkonto till Spelinspektionen mot vilket du inte kan göra några anspråk på. 

1.16. Spärrade/uteslutna konton

 • Om ditt spelarkonto har blockerats eller uteslutits av Videoslots av någon anledning som inte utgör ett brott mot de villkor eller tillämplig lag som föreskrivs i paragraf 9 häri, kommer de tillgängliga medlen på spelarkontot att vidarebefordras till dig. Videoslots kommer att överföra pengar till din senast använda betalningsmetod senast 5 arbetsdagar efter att ditt spelarkonto har blockerats/uteslutits. Oaktat bestämmelserna häri kommer pengarna endast att skickas till dig om ditt spelarkonto inte är föremål för en penningtvättsutredning, och i detta fall kommer Videoslots att inneha pengarna tills du har fått tillstånd att ta emot dem.
 • Om ditt spelarkonto har blockerats eller uteslutits av Videoslots av någon anledning som utgör ett brott mot de villkor eller tillämplig lag som föreskrivs i paragraf 9 häri, kommer alla vinster som genereras under eller efter den nämnda överträdelsen (direkt eller indirekt) att förverkas av dig till förmån för Videoslots, och Videoslots ska återbetala dig en ersättning som motsvarar eventuellt restbelopp från de insättningar som du gör till spelarkontot. Videoslots överför pengarna till din senast använda betalningsmetod senast 5 arbetsdagar efter att ditt spelarkonto har blockerats/uteslutits. Oaktat bestämmelserna häri kommer pengarna endast att skickas till dig om ditt spelarkonto inte är föremål för en penningtvättsutredning, och i detta fall kommer Videoslots att inneha pengarna tills du har fått tillstånd att ta emot dem. 

1.17. Stängda konton

 • Utan att det påverkar paragraf 1.16 kommer Videoslots, innan du stänger ditt spelarkonto, att varna dig för tillgängliga medel på ditt spelarkonto. Du kommer att bli ombedd att ta ut alla tillgängliga medel innan du stänger ditt spelarkonto. Om ett spelarkonto stängs innan du tar ut tillgängliga medel kommer du att bli ombedd att kontakta Videoslots kundtjänst för att ta ut dina pengar. Inget tillgängligt saldo kan återkallas förrän en KYC har utförts i enlighet med de regler och trösklar som fastställs i dessa villkor. Om spelarkontot stängs av Videoslots, proceduren i paragraf 1.16. kommer att gälla.
 • Eventuella utestående spel vid tidpunkten för stängningen av spelarkontot kommer att uppfyllas och uppfyllas. 

1.18. Videoslots garanterar att:

 • förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren på ett säkert och lämpligt sätt,
 • hantera uppgifter om kontoinnehavaren i enlighet med gällande lagar och dataskyddsregler,
 • Kontoinnehavarens medel innehas på konton som är åtskilda från företagets konton och inte ingår i företagets tillgångar i händelse av insolvens. Eventuella pengar på ditt spelarkonto är inte räntebärande. 

1.19. Alla tvister som rör ett spelarkonto och/eller en transaktion i samband med ett spelarkonto som inte kan lösas enligt dessa villkor ska lösas i enlighet med Sveriges lagar. 

1.20. Om Videoslots av misstag krediterar ditt spelarkonto med vinster som inte tillhör dig på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel, kommer beloppet att fortsätta att tillhöra Videoslots, och beloppet kommer att överföras från ditt spelarkonto. Om du, innan Videoslots fick kännedom om felet, drog tillbaka medel som inte tillhörde dig, utan någon effekt på andra åtgärder som tillåts enligt lag, kommer det belopp som oavsiktligt betalats att utgöra en skuld som du är skyldig Videoslots. I händelse av en felaktig kredit är du skyldig att omedelbart meddela Videoslots via e-post till se.support@videoslots.com

1.21. Du måste se till att pengar du sätter in på ditt spelarkonto inte är kopplade till något olagligt och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; Du förstår att genom att delta i spelen på webbplatsen riskerar du att förlora pengar som du har satt in. Du får inte delta i någon bedräglig, konspiration, rigg eller annan olaglig aktivitet i samband med ditt eller någon tredje parts deltagande i något av spelen på webbplatsen, och du får inte använda några programvarubaserade metoder eller tekniker eller maskinvaruenheter för ditt deltagande i spelen på webbplatsen. Vi förbehåller oss härmed rätten att ogiltigförklara alla spel i händelse av sådant beteende av dig.

1.21.1. Om du misstänker fusk, manipulation eller andra överträdelser av dessa villkor eller spelregler av en annan spelare på Videoslots, kan du rapportera händelsen via e-post till se.support@videoslots.com  eller via chattfunktionen. 

1.22. Ansvarsfullt spelande

1.22.1. Du kan, efter eget gottfinnande, välja att utesluta dig själv från att spela några spel på webbplatsen (under en bestämd eller obestämd period). Om du vill begränsa ditt spelarkonto måste du gå till din spelarkontoprofil och välja relevanta inställningar eller kontakta se.support@videoslots.com.

1.22.2. Efter din registrering och innan du börjar spela på webbplatsen kommer Videoslots att fråga dig om hur mycket du har råd att spendera på spel per dag, vecka och / eller månad. Observera att ovanstående belopp kommer att anges som din månatliga insättningsgräns och användas för KYC för ansvarsfullt spelande. Om ett spelarkonto väljer att sätta en insättningsgräns, kommer du att få ett meddelande om att din insättningsgräns har nåtts när gränsen nås, och du kommer inte att kunna göra några fler satsningar. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din insättningsgräns och ändringen kommer att göras automatiskt efter en period 3 dagar. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.3. Vid registrering kommer du att bli ombedd att fastställa en tidsgräns för din inloggning per dag, vecka och månad. Du kommer att kunna granska dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra din tidsgräns. Om du vill förlänga din tidsfrist börjar ändringen gälla följande månad som ändringen begärdes men aldrig tidigare än 72 timmar från begäran. Om du vill sänka gränsen börjar ändringen gälla omedelbart.

1.22.4. Dessutom kan du välja att inkludera en spelgräns (max insatsgräns, satsningsgräns, förlustgräns) på ditt spelarkonto. För att sätta en gräns för ansvarsfullt spelande måste du logga in på ditt spelarkonto och under ditt profilavsnitt kan du ange eller hantera dina gränser. Om du bestämmer dig för att sänka gränsen kommer den här uppdateringen att ha omedelbar effekt. Men om du bestämmer dig för att öka gränsen, kommer den här uppdateringen att ske automatiskt efter 3 dagar har gått.

1.22.5. Du kan välja att utesluta dig själv under en period av 24 timmar, 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 5 år eller på obestämd tid. Under denna period kan ditt spelarkonto inte öppnas igen under några omständigheter. Vi rekommenderar att du även gör detta med andra operatörer där du kan registreras. Vi rekommenderar att du utesluter dig själv från vår webbplats via det nationella självuteslutningssystemet www.spelpaus.se. När perioden har passerat kommer du att kunna logga in på ditt spelarkonto.

1.22.6. Du kan välja att låsa ditt spelarkonto under en viss tid eller tills vidare. Om du väljer att låsa ditt spelarkonto "tills vidare" kan ditt spelarkonto inte öppnas igen förrän 12 månader har gått.

1.22.7. För att utesluta dig själv måste du skicka ett e-postmeddelande till se.support@videoslots.com  med följande uppgift: "Jag vill uteslutas från www.videoslots.com", eller besöka webbplatsen och klicka på "Ansvarsfullt spelande". En självuteslutning kommer att ha omedelbar verkan efter att en kundtjänstrepresentant har mottagit din begäran. Oavsett kommer vi att fråga dig hur länge du vill uteslutas, annars 6 månader kommer att tillämpas som standard.

1.22.8. Om du vill utesluta dig själv på obestämd tid kommer ditt spelarkonto att stängas och du kommer inte att kunna omregistrera dig på webbplatsen.

1.22.9. Förlust av kontroll

 • Spel bör ses som ett nöje och inte som ett sätt att tjäna pengar.
 • Håll koll på den tid och de pengar du spenderar när du spelar.
 • Innan du börjar spela rekommenderar vi att du använder insättnings-, förlust- eller satsningsbegränsningsverktygen för att hjälpa dig att kontrollera hur mycket du använder. Du hittar den under "Mitt konto" -> "Ansvarsfullt spelande".
 • Om du vill se vilken typ av spelare du är, rekommenderar vi självbedömning tester, med vilka du kan identifiera tidiga tecken på riskabelt spelbeteende.
 • Om du behöver en paus från spel, kan självuteslutning ställas in via "Mitt konto" eller genom att trycka på "panikknappen" (spelpaus i 24 timmar) på webbplatsen eller i spelen.
 • Undvik att jaga förluster;
 • Spela bara när du har råd med förlusterna;
 • Om du behöver prata om aktuella problem som du har med ditt spelbeteende, vänligen kontakta någon av de organisationer som du hittar under supportgrupper på webbplatsen.

1.22.10. Spelare bör inte sätta in pengar med orättmätiga eller olagliga ursprung.

1.22.11. Glöm inte att spel kan vara beroendeframkallande. Om en spelare anser att han / hon behöver hjälp att vara fri från sådant missbruk, han / hon bör besöka avsnittet om Ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

 1. Betalningsregler

2.1. Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt med pengar på ditt spelarkonto för sådant deltagande. 

2.2. Du kan sätta in pengar med en mängd olika metoder. En fullständig lista finns på sidan Betalningsalternativ

2.3. Minsta insättningsbelopp är 100 Kr. Inga behandlingsavgifter tas ut för några betalningsleverantörer, förutom SIRU, SMS Voucher och Zimpler. En behandlingsavgift tas ut av dessa leverantörer. Detta visas på försäljningsstället  innan du slutför transaktionen, som visar en uppdelning av belopp som debiteras, krediteras och den totala% av avgiften. SMS Voucher, Zimpler och SIRU har alla olika hanteringsavgifter. 

2.4. Insättningar behandlas snabbt och det uppdaterade saldot visas omedelbart på spelarkontot när en betaltjänstleverantör används. Videoslots tar inget ansvar för eventuella förseningar som orsakas av dess betalningssystem eller förseningar som orsakas av en tredje part. 

2.5. Videoslots har rätt att vägra en betalning eller satsning till en kontoinnehavare tills kontoinnehavarens identitet har verifierats. 

2.6. Uttag från ett Videoslots-spelarkonto görs med betalning till kontoinnehavaren eller överförs till ett bankkonto som finns i kontoinnehavarens namn, enligt kontoinnehavarens instruktioner. Videoslots kan, efter eget gottfinnande, tillåta att medel tas ut från ett spelarkonto och överförs till ett bankkonto som finns i en tredje parts namn, enligt kontoinnehavarens instruktioner. Videoslots förbehåller sig rätten att begära ytterligare information från dig och/eller utföra förbättrad due diligence när en ändring begärs i enlighet med bestämmelserna häri. Kontoinnehavaren äger rätt att ångra ett uttag från ett spelarkonto under en tid av 60 dagar från begäran om uttaget från kontoinnehavaren.

2.7. Det lägsta uttagsbeloppet är 200 Kr för alla betalningsmetoder, inklusive banköverföringar. Kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com. Om du vill ta ut mindre än de angivna beloppen betalas en behandlingsavgift på 3,95 %. Men alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger du vill ta ut per dag. 

2.8. En spelare kan göra så många uttag som han/hon vill, så länge de alltid ligger över den tröskel som anges i paragraf 2.7 ovan. Om en spelare tar ut mer än en gång under en 1-dagarsperiod debiteras en hanteringsavgift på 25 kronor. Alla uttag med vanlig banköverföring är gratis oavsett hur många gånger spelaren vill ta ut per dag.

Videoslots kommer inte att debitera dig några banköverföringsavgifter. Men det rekommenderas att du kontrollerar med din bank om de kommer att ta ut sådana avgifter.  Videoslots  ansvarar inte för någon avgift som du debiteras eftersom detta ligger utanför vår kontroll. 

2.9. Det kan finnas tillfällen då en spelares spelmönster måste undersökas innan ett uttag godkänns, i vilket fall spelaren bekräftar att förseningar i hanteringen av uttag kan förväntas i vissa fall, och av dessa skäl kan Videoslots inte vara i en position där de kan ge en förklaring till varför uttaget inte hanteras ännu. Dessa händelser omfattar utredningar av bedrägerier och penningtvätt av Videoslots samt de behöriga myndigheterna. 

2.10. Videoslots är bundna av sin policy mot penningtvätt och alla lagar och tillämpliga på den. Därför tillåter Videoslots inte överföringar mellan spelarkonton och spelare som gör en insättning från ett medium som överförs till ett annat. Dessa händelser hanteras mycket noggrant och kan rapporteras till myndigheterna. Dessa händelser samt andra misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till myndigheter. 

2.11. Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut en transaktionsavgift på insatta medel som inte användes för att spela innan de drogs tillbaka. Transaktionsavgiften kommer inte att överstiga 3,95%, men Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut ett högre eller lägre belopp. 

2.12. Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för administrativa kostnader, som anges på webbplatsen, vilket till exempel inträffar när mer än ett uttag görs under en 24 (tjugofyra) timmar. 

2.13. Om du spelar progressiva spelautomater och vinner en jackpott på mer än 310 000 kronor kan du bli ombedd att vänta upp till 30 arbetsdagar, från det att vinsten bekräftats, på att betalningen ska behandlas. Efter denna period kommer kontoinnehavaren att tillåtas att ta ut den totala vinsten oavsett storlek.

För vinster som inte kategoriseras som progressiva jackpottar gäller följande:

 • Du kan när som helst ta ut saldot från ditt spelarkonto (förutom eventuellt bonussaldo som är föremål för begränsningar av satsningar). Vid uttag måste alla belopp upp till 310 000 kronor överföras till din ursprungliga betalningsmetod. Över detta tak måste saldot betalas via banköverföring. För att begära ett belopp över 310 000 kronor, kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com.
 • illfälliga restriktioner gällande uttagsbelopp på grund av den tillfälliga regleringen gällande COVID-19. När du begär ett uttag av vinster förbehåller sig Videoslots rätten att betala ut den begärda summan upp till maximalt 10 000 kronor per dag. Dessa tillfälliga uttagsrestriktioner upphör gälla 14/11/2021.

För att undvika tvivel, Videoslots är skyldiga att utföra ytterligare due diligence-kontroller, vilket kan leda till en fördröjning innan du får dina pengar.

 1. Säkerhetsregler

3.1 Videoslots upprätthåller strikt sekretess när det gäller alla relationer med en kontoinnehavare. Information kommer att lämnas ut om det krävs av en tillsynsmyndighet, domare eller annan offentlig myndighet, och / eller i händelse av att kontoinnehavaren bryter mot villkoren och / eller eventuella ytterligare Videoslots regler, kan information lämnas ut till en tredje part för undersökande ändamål.

3.2 Vid registrering av ett konto hos Videoslots väljer kontoinnehavaren ett lösenord och ett användarnamn och rekommenderas starkt att hålla kontots användarnamn, lösenord och inloggningsuppgifter strikt konfidentiella. Om kontoinnehavaren vid något tillfälle misstänker att (i) en tredje part är medveten om nämnda inloggningsuppgifter, eller (ii) att en tredje part har fått tillgång till dessa uppgifter, eller (iii) upptäcker någon misstänkt aktivitet eller inloggning som rimligen kan tyda på obehörig användning av kontot, måste kontoinnehavaren omedelbart ändra inloggningsuppgifterna eller kontakta Videoslots kundtjänst. Därefter en ny länk för återställning av lösenord kommer att tillhandahållas direkt av Videoslots. Videoslots ansvarar inte för någon obehörig aktivitet som utförs på kontot.

3.3 Om Kontoinnehavaren har anledning att tro att andra har tagit del av denna information ska Kontoinnehavaren omedelbart kontakta Videoslots kundtjänst och en ny länk för återställning av lösenord kommer att utfärdas.

3.4 Videoslots kan begära dokumentation för att verifiera identitet och / eller tillstånd att använda ett visst kort och / eller annan relevant information och dokumentation som tillhandahålls av kontoinnehavaren innan insättningar och / eller uttag. Detta kan orsaka korta förseningar. I det här fallet kommer Videoslots att kontakta spelaren för att få dokumentation om due diligence, till exempel en kopia av identitetshandling, adressbevis och äganderätt till insättningskällan, och känslig och konfidentiell information raderas alltid. Videoslots kommer att behandla tillbakadragandet när tillfredsställande bekräftelse har mottagits. Videoslots förbehåller sig rätten att blockera eller stänga ditt spelarkonto i händelse av att begärd information eller dokument inte tillhandahålls eller om sådan information eller sådana dokument är felaktiga, falska eller vilseledande.

3.5 Det är olagligt att använda en bugg i ett av de spelprogram som tillhandahålls genom en programvara som erbjuds via Videoslots. Videoslots ska vidta alla nödvändiga åtgärder om en spelare använder och / eller missbrukar en bugg, såsom att blockera spelarkontot, frysa tillgångarna och vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

3.6 Endast en bonus per hushåll/IP-adress kan användas. I händelse av missbruk av bonusen kommer denna bonus att förverkas och alla medel på detta spelarkonto kommer att hållas inne i väntan på återbetalning (om tillämpligt) i enlighet med paragraf 1.16.

3.7 Videoslots förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, återställa eller justera transaktioner och / eller förverkade medel på grund av: tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure; brott mot villkoren; samverkan och/eller brottsliga handlingar.

3.8 Videoslots bekräftar eller tar inget ansvar för skador som orsakats en spelare och/eller tredje part direkt och/eller indirekt orsakad av:

 • tekniskt fel, "uppenbart fel", force majeure, och / eller resultatet av ett kasinospel och / eller liknande
 • brott mot villkoren;
 • samverkan och/eller brottsliga handlingar;
 • finansiella risker och förluster. och eller• rättsliga och finansiella åtgärder och / eller andra åtgärder kan vidtas mot deltagaren och / eller tredje part.

3.9 Uttag av spelare sker med samma metod som insättningen. Detta innebär att om en spelare sätter in med Skrill kommer ett uttag att göras till samma Skrill-konto. Utom i de fall där vinsten överstiger 310 000 kronor när punkt 2.13 gäller. Om uttagsmetoden inte kan matcha insättningsmetoden kan Videoslots efter eget gottfinnande bestämma lämplig uttagsmetod, som kan bli föremål för ytterligare kontroller och/eller kräva ytterligare information från dig.

 1. Casino och välkomsterbjudanden

4.1 Introduktion till bonuserbjudanden

4.1.1 Du har rätt att endast få ett (ett) välkomsterbjudande, vilket inkluderar: en välkomstbonus "Välkomsterbjudandet").

4.1.2 Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt för nyregistrerade spelare som har gjort en första insättning.

4.1.3 Du kan när som helst förlora eller avaktivera ett välkomsterbjudande genom att klicka på "Förverka" på sidan "Mina bonusar" och "Mina priser" på spelarkontot.

4.1.4 Du kan vinna olika troféer, som samlarobjekt, och dessa ska inte tolkas som en bonus inom bestämmelserna i detta avsnitt (”Troféer”). Troféer vinns genom att spela spel som kan göras tillgängliga av Videoslots, efter eget godtycke. Du måste satsa minst € 0.09 per snurr för att vara berättigad att vinna en trofé hos Videoslots i enlighet med denna klausul. Vunna troféer är tillgängliga under "Mina troféer" på spelarkontot.

4.2 Välkomstbonus

4.2.1. Följande definitioner gäller välkomstbonusen:

"Aktiveringsdatum" betyder det datum då du aktiverade välkomstbonusen (under avsnittet "Min bonus" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil")). Du har trettio (30) kalenderdagar, om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet, för att aktivera din del av välkomsterbjudandet.

"Initial insättning" innebär den första insättningen som du gör med Videoslots upp till maximal bonus som anges i välkomsterbjudandet. Även om det är möjligt att göra en första insättning över detta belopp och satsa med dessa medel, kommer något belopp som överskattats i välkomsterbjudandet inte att ingå i den ursprungliga insättningen;

"Maximal insättningsbonus" betyder ett belopp som är lika med din första insättning (upp till maximalt angivet i välkomsterbjudandet).

användningsperiod: sextio (60) kalenderdagar från aktiveringsdatumet. Du har 60 dagar på dig att använda din välkomstbonus om inte annat anges i de viktigaste villkoren i välkomsterbjudandet. Denna bonus finns under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (finns under "Min profil").

4.2.2. När du har gjort din första insättning kan du när som helst välja att aktivera välkomstbonusen under avsnittet "Mina bonusar" på ditt spelarkonto (som finns under "Min profil").

4.2.3. När du har aktiverat välkomstbonusen kommer varje satsning som du gör med din första insättning, eller andra medel som du sätter in efter denna punkt, att börja räknas mot omsättningskraven.

4.2.4. Beloppet för välkomstbonusen som betalas ut till dig beror på det sammanlagda belopp som du satsar under användningsperioden. Under inga omständigheter kommer det belopp som ska betalas till dig att vara mer än det angivna välkomsterbjudandet.

4.2.5. Den maximala insättningsbonusen som är tillgänglig (beroende på att omsättningskraven uppfylls i sin helhet) är ett belopp som är lika med det lägre av: (i) din initiala insättning; och (ii) belopp som anges i välkomsterbjudandet.

4.2.6. För att få den maximala insättningsbonusen måste du satsa ett belopp som motsvarar 35 gånger värdet på din initiala bonus, om inte annat anges i de viktigaste villkoren för välkomsterbjudandet. Om din första insättning till exempel är 100 kr, måste du satsa totalt 3500 Kr (100 x 35) med din initiala insättning, eventuella ytterligare medel som du sätter in på ditt spelarkonto och eventuella trancher av välkomstbonusen som redan har krediterats ditt spelarkonto saldo.

4.2.7. Varje gång en del av välkomstbonusen krediteras till ditt spelarkonto kan du välja att antingen: (i) satsa pengarna (i vilket fall sådana medel kommer att bidra till de återstående omsättningskraven); eller (ii) ta ut pengarna. Om du försöker ta ut några vinster och/eller någon av de trancher av välkomstbonusen som redan krediterats ditt spelarkonto under användningsperioden innan den maximala insättningsbonusen har krediterats, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig. Om du ignorerar popup-programmet och fortsätter att ta ut pengarna kommer inga ytterligare trancher av välkomstbonusen att krediteras till ditt spelarkontosaldo.

4.2.8. Välkomstbonusen betalas ut enligt följande:

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

3.5 x Första insättningen

10% av initial insättning

2:a Tranch

7 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

3:e Tranch

10.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

4:e Tranch

14 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

5:e Tranch

17.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

6:e Tranch

21 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

7:e Tranch

24.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

8:e Tranch

28 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

9:e Tranch

31.5 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

10:e Tranch

35 x Första insättningen

ytterligare 10% av initial insättning

Belysande exempel:

Initial insättning: 100 Kr

Maximal välkomstbonus: 100 Kr

Tranch

Aggregerat belopp som behövde omsättas under användningsperioden

Sammanlagd välkomstbonus som betalas ut under användningsperioden

1:a Tranch

350 Kr

10 Kr

2:a Tranch

700 Kr

20 Kr

3:e Tranch

1,050 Kr

30 Kr

4:e Tranch

1,400 Kr

40 Kr

5:e Tranch

1,750 Kr

50 Kr

6:e Tranch

2,100 Kr

60 Kr

7:e Tranch

2,450 Kr

70 Kr

8:e Tranch

2,800 Kr

80 Kr

9:e Tranch

3,150 Kr

90 Kr

10:e Tranch

3,500 Kr

100 Kr

4.2.9. Du har endast rätt att placera en eller flera spel upp till ett värde av 50% av välkomstbonusbeloppet på något spel, eller ett belopp upp till 10 Kr – beroende på vilket som är lägst. Om du försöker göra det visas ett popup-fönster som meddelar dig. Om du ignorerar detta popup-fönster och försöker satsa mer än 10 Kr eller mer än 50% av ditt bonusbelopp i en enda satsning, kommer din välkomstbonus att förverkas.

4.2.10. Vår välkomstbonus kan endast tjänas in genom att spela vissa spel som tillhandahålls av Videoslots. Att satsa på progressiva jackpotspel räknas inte mot några omsättningskrav (därför det belopp som krävs för att satsas under användningsperioden) i den mening som avses i välkomstbonusen.

4.2.11. Hur mycket en satsning bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav varierar beroende på vilket spel du spelar. Du kan kontrollera hur mycket en satsning på ett visst spel bidrar till en välkomstbonus omsättningskrav genom att besöka: www.videoslots.com/sv/payout-ratios/.

4.2.12. Olika spel har olika procentuell avkastning till spelarsiffror (RTP). SPELETS RTP påverkar hur snabbt du uppfyller omsättningskravet. När vi nämner RTP i texten menar vi "Teoretisk återgång till spelare" (TRTP).

4.2.13. Omsättningskravet för att slutföra en bonus baseras på ett specifikt spels RTP (retur till spelare), ett spel med 96% RTP bidrar med 100% till omsättningskravet, ett spel med 95% RTP bidrar med 125% till omsättningskravet, medan ett spel med 97% RTP bidrar med 75%. Varje 0,01% över 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% mindre (max 75%) bidrag till bonussatsningskravet. Varje 0,01% under 96% RTP av ett visst spel ger 0,25% extra (max 75%) till bidraget från bonussatsningskravet. Du kan hitta alla spel RTPs på denna sida https://www.videoslots.com/payout-ratios/, välj "Teoretisk" vy av RTP och inte den "Faktiska" vyn.

Observera att detta endast gäller spel i våra kategorier "Videoslots", "Slots", "Vegas" och "Skraplotter", inget spel från dessa fyra kategorier kan bidra med mindre än 25% eller mer än 175% till omsättningskravet.

Belysandeexempel:

Irish Eyes 2 bidrar med 125% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 20 kr i Irish Eyes 2 kommer 25 KR att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

Att spela spel i kategorin Roulette, Blackjack eller Video Poker bidrar endast med 10% till en bonus omsättningskrav, vilket innebär att om du satsar 200 kr i Roulette, Blackjack eller Video Poker, kommer 20 KR att anses bidra till det sammanlagda belopp som krävs för att satsas under användningsperioden.

4.2.14. Om du försöker satsa på ett spel som inte räknas mot omsättningskraven för en välkomstbonus, kommer ett popup-fönster att visas för att meddela dig och du kommer inte att kunna satsa i det spelet med bonusen. Om du ändå vill spela det spelet måste du gå in på "Min profil" på spelarkontot och förlora välkomstbonusen själv. Välkomstbonusen kommer att förverkas och inga ytterligare delar av välkomstbonusen kommer att krediteras till dig.

4.2.15. Välkomstinsättningsbonus är endast giltig i kasinospel (t.ex. slots eller roulette) på www.videoslots.com/sv/  eller på annat sätt tillhandahålls i vissa erbjudanden.

4.2.16. Ytterligare villkor för välkomsterbjudande:

 • Alla överträdelser av välkomsterbjudandet kommer att resultera i blockerade spelarkonton och förverkade vinster och bonusar, och kommer att omfattas av bestämmelserna i paragraf 1.16.
 • Videoslots förbehåller sig rätten att ändra villkoren och strukturen för bonuserbjudandet när som helst.
 • Riskfria spel på ett spel kvalificerar inte för omsättningskrav. 

4.3. När en spelare satsar en aktuell bonus och erbjuds en annan bonus /kampanj, till exempel från ett närstående företags webbplats, även om erbjudandet inte är personligt, bör spelaren först kontakta Videoslots kundtjänst på se.support@videoslots.com  för att bekräfta att en sådan bonus är giltig för honom /henne. Om giltigheten inte bekräftas och tas emot av spelaren, riskerar spelaren att få bonusen och vinsterna från den bonusen annullerade och förverkade. 

 1. Turneringsregler 

5.1 Beskrivning

Från tid till annan kan Videoslots erbjuda "Battle of Slots" på webbplatsen. I en slotspelsturnering och inom dess bestämda varaktighet satsar deltagarna ett fast värde i ett maximalt antal spelrundor i ett specifikt slotspel, och en eller flera deltagande spelare som spelar in det största antalet totala spelvinster i turneringen vinner ett eller flera priser i enlighet med turneringens pristabell.

5.2. Särskilda uppgifter

De specifika detaljerna för varje turnering är desamma för alla deltagare och visas på webbplatsens turneringsområde. Det här området kan också innehålla ytterligare villkor som gäller utöver dessa villkor. Vi rekommenderar starkt att du läser och förstår de specifika detaljer, regler och annan information som visas på webbplatsens turneringsområde innan du deltar i en turnering. Kontakta oss på se.support@videoslots.com om du behöver hjälp.

5.3. Deltagande

En spelare kan delta i en eller flera turneringar genom att registrera sig för varje turnering. Registrering för betalningsturneringar är föremål för tillräckligt saldo på spelarens spelarkonto och kan nekas av vilken anledning som helst och utan att ange någon anledning. Spelare måste registrera sig för att delta i en turnering innan turneringens registreringsperiod slutar, vilket är den tid som visas med en nedräkningstimer som börjar från den tidpunkt då den första spelaren har registrerat sig för turneringen. När en spelare registrerar sig för att delta i en turnering blir spelaren berättigad till maximalt antal rundor i ett specifikt slotspel, och detta kan användas för att göra satsningar med ett redan fastställt värde inom en redan fastställd varaktighet, som fastställts för den specifika turneringen. Deltagare som utnyttjar möjligheten att göra flera betalningar av deltagaravgifter kommer att få sådan behörighet för varje deltagaravgift. I händelse av missbruk av en deltagare, systemfel eller administrativ korrigering kan en motivering återkallas. Behörighet för varje turnering är begränsad till spelautomaten som tilldelas i de specifika detaljerna i turneringen. Satsningar på ett slotspel i en turnering har ett förutbestämt värde och det satsade beloppet kan inte bestämmas fritt av deltagarna. Antalet rundor som deltagaren har rätt till i en turnering är begränsat till ett nummer som visas i turneringens specifika detaljer. Deltagarna behöver inte spela det maximala antalet rundor, men kan ha en lägre chans att vinna ett pris när inte alla rundor spelas. Spelrundor kan endast användas inom en viss varaktighet, som visas på webbplatsens turneringsområde och / eller med en nedräkningstimer som visar tiden till vänster.

5.4. Börja

Turneringar startar på ett av två olika sätt. En schemalagd turnering startar vid en viss tidpunkt. En turnering som heter "Sit 'n Go" startar så snart det fastställda minsta antalet deltagare har registrerat sig för deltagande i en turnering. En turnering kan avbrytas om ingen spelare eller ett otillräckligt antal har registrerat sig för deltagande.

5.5. Köp

Deltagande i turneringar är gratis när det gäller turneringar som visas som ('Freerolls') och är föremål för en deltagaravgift ('buy-in') i alla andra turneringar.. Deltagaravgiften bestäms för varje turnering och är densamma för alla deltagare i en turnering. I vissa turneringar som är föremål för en deltagaravgift kan deltagarna ha möjlighet att betala flera deltagaravgifter samtidigt.

5.6. Rake

I turneringar med en deltagaravgift drar vi av en provision ("rake") på 10%, eller en annan procentsats som anges för en viss turnering. Denna provision återbetalas inte.

5.7. Vinn

Förlust av en satsning i en spelrunda i en turnering dras inte av från saldot på en deltagande spelares spelarkonto, men satsningen dras av från spelarens behörighet i turneringen. En vinst i en spelrunda i en turnering läggs inte till saldot på en deltagande spelares spelarkonto och kan inte betalas ut. I progressiva turneringar läggs en giltig vinst i en turnering till det totala priset i turneringen. Vår beräkning av vinsten är slutgiltig och är inte föremål för granskning eller korrespondens.

5.8. Kurser

Priserna för varje turnering anges i turneringspristabellen på webbplatsens turneringsområde, och kan skilja sig åt för varje turnering. Summan av priser kan delas jämnt eller ojämnt mellan flera olika vinnare. Summorna för priser för varje turnering kan struktureras på olika sätt. I normala turneringar består summan av priser av summan av deltagaravgifter för alla deltagare minus den provision vi tar ut. I turneringar med en garanterad total för priser består summan av priserna av det högsta av antingen ett minimibelopp som vi har fastställt för varje sådan turnering eller summan av deltagarnas avgifter för alla deltagare minus den provision som vi tar ut. I progressiva turneringar består summan av priser av alla giltiga vinster som härrör från spelade spelrundor i turneringen, plus värdet av oanvända satsningar som deltagande spelare var berättigade, minus den provision som vi debiterar. Vilken typ av turnering som gäller uppbyggnaden av summan av priser bestäms för varje turnering. Vi kan lägga till ytterligare priser till en eller flera turneringar, som anges för varje turnering. Sådana ytterligare priser kan inkludera free spins, bonusar eller produkter och tjänster.

5.9. Jackpots

Turneringar kan ha en jackpot, enligt vad som bestäms på webbplatsens turneringswebbplats. Spelare som deltar i en jackpotturnering bekräftar att en jackpott som vunnits i ett spel som är en del av ett spel i en turnering kommer att delas och delas mellan andra vinnande deltagare i enlighet med turneringens pristabell. Genom att delta i en jackpotturnering ger spelare sitt samtycke till sådan delning och splittring. Spelare som deltar i jackpotturneringar bekräftar och samtycker också till att en jackpot ackumuleras och betalas ut i EURO och att konverteringen från och till spelarens spelarkonto utförs vid behov på spelarens bekostnad och valutarisk. Om en jackpott är vunnen i en turnering och uppgår till 512 000 kronor eller mer, krävs en rimlig tidsperiod för bearbetning. Spelare kommer att informeras om handläggningstiden utan onödigt dröjsmål.

5.10. Vinnare

Varje turnering har ett redan bestämt antal vinnare som kan vara en eller flera vinnare, som bestäms för varje turnering. Deltagarna i en turnering rankas efter sina vinster i spelrundor i turneringen, och högre registrerade vinster i en turnering har en högre ranking. Deltagarna bland de redan fastställda antalet högst rankade deltagare vinner turneringen.

5.11. Fel

Trots vad som anges i paragraf 5.3 (suspenderade spel) återbetalas inga pengar om en spelare kopplas bort på grund av ett fel som inte kommer från Videoslots. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en turnering när som helst och av vilken anledning som helst utan förvarning. Omständigheter när en turnering kan eller inte kan komma att avbrytas uppstår när antalet deltagare är otillräckligt, när ett spel- eller systemfel inträffar, när anslutningsproblem har stört turneringen och när bedrägeri eller annan misstänkt aktivitet upptäcks. Om en turnering ställs in kommer ingen återbetalning att göras. Men om vår server eller vårt system kraschar eller ett avbrott inträffar med effekten att avbryta en turnering, kommer alla turneringsavgifter att återbetalas till de deltagande spelarna.

 1. Helgen Booster

6.1. Genom att registrera ett spelarkonto med Videoslots har du godkänt att 0,5% av spelvinster (detta inkluderar alla vinster från  video  spartier, spelautomater, jackpotspel och  live  casino) från  din  senaste  kalendervecka hålls separat från  ditt   huvudsaldo. Dessa spelvinster skapar balansen i din  "Weekend Booster". Weekend Booster-saldot hittar du under avsnittet "My Weekend Booster" på ditt spelarkonto. De pengar som finns under "My Weekend Booster" betraktas inte som ditt tillgängliga saldo (eftersom det är separat från huvudsaldot), om du inte väljer bort detta alternativ efter att du har registrerat ditt spelarkonto.

6.2. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst efter att du har registrerat dig genom att välja bort Weekend Booster. När du har valt bort detta alternativ kommer det ackumulerade Weekend Booster-beloppet från föregående tillämpliga period att överföras till  ditt tillgängliga saldo. En utvald Weekend Booster hittar du under avsnittet "My Weekend Booster" på ditt spelarkonto. När du väljer bort det här alternativet kommer Weekend Booster inte att ackumuleras längre och alla vinster överförs direkt till  huvudsaldot för spelarkontot.

6.3. Om ditt spelarkonto har stängts och/eller uteslutits av dig eller  Videoslots, kommer den ackumulerade Weekend Boosten kommer att överföras till ditt spelarkonto ochska omfattas av de  villkor  som anges häri.

 1. Spelregler

7.1. Beskrivningar av kasinospel är en tjänst som tillhandahålls av Videoslots i syfte att förklara varje spel och göra det lättare för en användare att få en överblick över varje spel. Videoslots tar inget ansvar för eventuella fel i dessa spelbeskrivningar. Om beskrivningen och reglerna för ett spel inte matchar har reglerna företräde. 

7.2. Videoslots ansvarar inte för driftstopp, serverproblem, fördröjning eller tekniska eller politisk fel och/eller störningar i spelet. Återbetalningar görs endast efter lednings gottfinnande.

7.3. Videoslots tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller misstänks ha inträffat genom eller i samband med webbplatsen eller dess innehåll; inklusive men inte begränsat till förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller förstörelse av data, kommunikation eller radhaveri, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll, eller eventuella fel eller utelämnanden i innehållet.

7.4. Om ett kasinosystem inte fungerar som det ska kommer alla satsningar att annulleras. Eventuella ofullständiga satsningar kommer att slutföras inom 90 dagar, annars kommer de att avslutas.

7.5. I händelse av att ett spel startas men avbryts på grund av systemfel, ska Videoslots återbetala det belopp som satsas i spelet till spelaren genom att kreditera det till spelarens spelarkonto eller, om spelarkontot inte längre existerar, betala det till spelaren på ett godkänt sätt; och om spelaren har samlat på sig kredit vid den tidpunkt då spelet stängs av, kommer spelarens spelarkonto att krediteras med kreditens monetära värde, eller, om spelarkontot inte längre finns, betala det till spelaren på ett godkänt sätt.

7.6. I händelse av ett fel med publicerade odds eller utbetalningar kommer Videoslots att meddela spelaren om felet, avbryta alla satsningar och annullera alla vinster. Videoslots kommer att sträva efter att se till att alla parter, som direkt påverkas av ett sådant fel, hamnar i samma position som de var innan felet inträffade. 

7.7. Videoslots ansvarar inte för fel på spelenheter eller försök av spelaren att delta i spel eller kampanjer genom kampanjer eller metoder, medel eller medel som inte är avsedda av Videoslots. Videoslots förbehåller sig rätten att stänga en spelares spelarkonto av vilken anledning som helst och att utfärda saldot på spelarens spelarkonto vid tidpunkten för en sådan uppsägning.

 1. Ansvarsfriskrivning

8.1. Videoslots förbehåller sig rätten att alltid lösa eventuella tvister efter eget gottfinnande och i enlighet med principen om rättvisa. 

8.2. Om Videoslots hålls ansvariga av en domstol och/eller liknande myndighet med rättslig jurisdiktion och/eller med jurisdiktion över Videoslots, ska Videoslots ansvar begränsas till insatsbeloppet, eller nettovinsten, beroende på vilket som är lägst. Alternativt, när det är relevant och tillämpligt, det belopp som registrerats på Videoslots-kontot eller det belopp som överförs till eller från Videoslots-kontot, beroende på vilket som är lägst. 

8.3 Videoslots ansvarar inte för:

 • överföringar och /eller mottagning av data och / eller information på Internet;
 • Någon funktionsnedsättning av nätverket som förhindrar en god utveckling av ett spel, mottagning av material eller kommunikationskrets;
 • Förlust av data.
 • skador som orsakats av ett virus, fel, tekniska fel;
 • skador på spelarens egendom;
 • något fel som förhindrar eller begränsar möjligheten att delta i ett spel eller fel som har skadat spelarsystemet;
 • anslutningen till webbplatsen och spelarens deltagande i ett spel, vilket sker under spelarens eget ansvar. 

8.4. Videoslots kommer att lämna ut personuppgifter när de beordras att göra det av en tillsynsmyndighet och/eller i enlighet med en rättslig bestämmelse i tillämpliga och styrande lagar. För bedrägeriidentifiering och kontroll är du överens om att Videoslots har rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, inklusive så kallade leverantörer av adressverifieringssystem och andra partner. Dessutom förbehåller sig Videoslots rätten att lämna ut personlig information till relevanta mottagare när Videoslots har rimliga skäl att misstänka bedrägeri som involverar ett Videoslots-konto. 

8.5. Policy mot penningtvätt. Videoslots arbetar kontinuerligt för att förhindra penningtvätt. Det finns flera verktyg för att förhindra penningtvätt:

 • Verifiering av spelare via ZignSec mobilautentisering. Alla spelare måste verifiera sin mobiltelefon vid registreringen.
 • Om möjligt och genomförbart måste alla uttag göras via samma betalningskanal som insättningen.

All misstänkt penningtvätt kommer att utredas och åtgärder vidtas omgående.

 1. Sekretesspolicy och cookiepolicy

9.1. Videoslots sätter stort värde på din integritet och integritet. Vi samlar bara in information som verkligen är nödvändig för vår verksamhet, och vi skyddar den med toppmoderna säkerhetsmetoder. Läs vår sekretesspolicy här  och vår cookiepolicy här, för en bättre förståelse för hur vi behandlar din personliga information och hur vi använder cookies på Videoslots webbplats.

9.2. Det är ditt ansvar att se till att enheten du använder för att få tillgång till Videoslots är kompatibel. Vi har inget ansvar för om enheten som du använder för att spela hos Videoslots inte fungerar korrekt. Vi tar ej heller något ansvar om du försöker delta i något av spelen eller erbjudandena med metoder, medel eller sätt som inte är avsedda av Videoslots.

9.3. Videoslots tillhandahåller beskrivningar av casinospel för att förklara varje spel, vilket vi hoppas gör det lättare för Spelarna att få en överblick över varje spel. Videoslots tar inget ansvar för några fel i dessa förklaringar av spelen. Om det finns en skillnad mellan beskrivningen som tillhandahålls av Videoslots och spelregler som är tillgängliga inom varje spel, har reglerna för spelet företräde.

 1. Chattrum

Chattrum finns på Videoslots webbplats som erbjuder turneringar. Vi förväntar oss att spelarna behandlar varandra med respekt i våra chattrum. Vi vill att våra spelare ska känna sig bekväma och nöjda med att kunna chatta med andra likasinnade spelare. Genom att gå in i Videoslots chattrum godkänner du följande villkor:

 • respektera dina chattpartners
 • Vi accepterar inte något hotfullt, förolämpande eller vulgärt språk, inklusive kommentarer som är rasistiska eller nedsättande om någons tro;
 • för att undvika avtal mellan spelare.
 • chattspråket ska vara svenska och inga andra språk får användas vid bordet.
 • kom ihåg att alla meddelanden du publicerar loggas och sparas och att vi kan spåra det du har publicerat sedan du gick med;
 • spelare får inte gå med på utbyte av pengar.
 • spelare kanske inte kommer överens om resultatet av en turnering för att hjälpa en spelare att vinna turneringspriset;
 • ingen reklam från spelare av något slag är tillåten.

Spelare som inte följer våra villkor kan få sina chattprivilegier borttagna, tillfälligt eller permanent, av Videoslots.

Kom ihåg att chattrummen modereras och att alla konversationer loggas och registreras och att alla misstänkta chattar kommer att rapporteras till berörda myndigheter. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort ett chattrum när som helst.

Tänk på att det bästa sättet att svara på verbala attacker är att ignorera dem. Frestas inte till att börja förolämpa, vilket också kan innebära att du kommer att uteslutas från chatten.

En spelare kan också kontakta kundtjänst på se.support@videoslots.com  med chattfunktionen. Då måste spelaren vara artig mot personalen. Stötande eller förolämpande beteende kommer att rapporteras, och Videoslots förbehåller sig rätten att omedelbart stänga spelarens spelarkonto för sådant förkastligt beteende.

 1. Klagomål

11.1. Om du har klagomål eller har problem med våra tjänster kan du kontakta vår kundtjänst på: se.support@videoslots.com

11.2. Alla klagomål eller anspråk, oavsett slag, inklusive när det gäller Spelarkontot (spel, transaktioner eller andra ärenden) eller saldot på Spelarkontot, ska meddelas oss så snart som möjligt genom att kontakta vår Kundsupport via chatt eller e-post och senast 6 månader efter att problemet har inträffat.

11.3. Videoslots åtar sig att besvara och lösa klagomålet inom 8 veckor från det datum då klagomålet lämnades in och kommer att sträva efter att tillhandahålla en snabb lösning av problemet.

11.4. Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har löst ditt klagomål har du rätt att vända dig till en tjänst för tvistlösningar.

11.5. Spelare kan lämna in sina klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Din tvist kommer att granskas och, om det finns fog för ditt klagomål, kommer en panel utvärdera klagomålet. När utvärderingen avslutats utfärdar panelen ett beslut i form av ett skriftligt dokument som skickas till dig och Videoslots. Dokumentet kommer att förklara panelens skäl till beslutet, panelens slutsats och hur tvisten ska lösas. Beslutet kommer att vara slutgiltigt och bindande för alla parter i tvisten, så länge som samtliga fakta presenterats av alla berörda parter.

11.6. ARN kan kontaktas enligt nedan:

Adress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. Besökstider: Måndag-Fredag 10.00 – 12.00

E-post: arn@arn.se

Post: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm (Om du skickar rekommenderat brev ska det adresseras till ARN och inte till en specifik administratör.)

11.7. Du kan också använda plattformen "Online Dispute Resolution" (http://ec.europa.eu/odr/) för att framföra ett klagomål.

11.8. Om en Spelare lämnar in ett klagomål eller anspråk i enlighet med avsnitt 11, förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan föregående meddelande och utan att det påverkar något efterföljande förfarande, stänga ner Spelarens konto, neka åtkomst till hela eller delar av tjänsterna, och i synnerhet vägra att acceptera spel eller transaktioner eller att dra tillbaka kampanjerbjudanden från Videoslots i avvaktan på att förfarandet är avgjort.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion
 • Dessa villkor skall regleras av Sveriges lagar.
 • Parterna är överens om att alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, eller varje överträdelse av dem eller dess ogiltighet, ska prövas uteslutande av domstolarna i Sverige.
Deposit
X