Battle of Slots

SPECIFIKA REGLER & BEGRÄNSNINGAR FÖR SPORTSBETTING

Sektion A: specifika regler för sportsbetting

Innehåll

1. Amerikansk fotboll

2. Friidrott

3. Australisk fotboll

4.Badminton

5.Bandy

6.Baseball

7. Basket

8. Beachvolleyboll

9. Boule

10.Boxning och MMA

11.Cricket

12. Curling

13.Cykling

14.Dart

15. Innebandy

16. Golf

17. Greyhoundracing

18.Handboll

19.Galopp

20.Ishockey

21. Motorsports

22.Netball

23.Pesapallo/boboll

24. Biljard

25. Rugby League

26. Rugby Union

27.Snooker

28. Fotboll

29. Speedway

30. Squash

31. Simning

32. Bordtennis

33.Tennis

34.Trav

35.Volleyboll

36.Vattenpolo

37. Vintersport

38. Olympiska spelen

1.Amerikansk Fotboll

1.1. Inklusive NFL, NCAA College fotboll, AAF, CFL och Arena fotboll.
1.2. Alla satsningar på amerikansk fotboll är inklusive tilläggstid. Halvtids- och kvartsmarknader inkluderar tilläggstid om inget annat anges. Dubbel
resultat inkluderar inte tilläggstid.
1.3. Inställd eller framskjuten match ogiltigförklaras om den inte kan schemaläggas för spel samma vecka (exempelvis för NFL, onsdag - torsdag lokal stadiumtid) undantaget de bet som redan bestämts vid tiden för inställandet eller uppskjutandet.
1.4. Om matchen flyttas till en annan stadium kvarstår de spel som redan lagts, förutsatt att hemmalaget fortfarande betraktas som sådant. Om hemma- och bortalagen som möts får ombytta roller blir de bet som placerades på den ursprungliga matchen ogiltigförklarade.
1.5. I 2-vägsmarknader gäller Push-regler (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) om inget annat anges. Insatser på singelspel återbetalas, och vid flervalsspel betraktas urvalet som en non-runner.
1.6. Alla resultat baseras på resultaten från respektive ligas styrande organ: www.nfl.com, www.cfl.ca, www.ncaa.org.

2. Friidrott


2.1. Om inget annat anges är alla resultat på friidrott grundade på resultaten av finalerna i tävlingen. Om ingen av de listade deltagarna deltar i finalen är alla spel ogiltigförklarade. Undantaget är om de styrande organet följer specifika utslagsgivande
procedurer, i vilka fall dessa spel står fast.
2.2. För att en mot en-spel ska vara giltiga måste båda deltagarna vara med.
2.3. Avgöranden är baserade på de officiella resultat som presenteras efter avslutad tävling. Dopingfall anses inte vara grund till att ändra officiellt utropade vinnare.

3. Australisk fotboll


3.1. Om inget annat anges i marknaden inkluderas övertid för varje match i avgörandet.
Slutar en match oavgjort efter övertid och detta är det officiella resultatet så ogiltigförklaras alla spel.
3.2. I händelse av att det styrande organet ändrar tidsramarna för matchen innan start, anses denna förändring som officiell. Alla spel kvarstår om denna nya tid är avslutad.
3.3. I det fall att en matchen måste flyttas till en annan arena kvarstår alla spel som redan lagts, under förutsättning att hemmalaget fortfarande kan betraktas som hemmalag. Om så inte är fallet, och rollerna blivit ombytta, ogiltigförklaras istället alla spel.
3.4. Satsningar på kvartsmarknader ogiltigförklaras i de fall kvarten inte slutförs. Undantaget är om utfallet i den specifika marknaden redan är bestämt. Om en match går till övertid inkluderas detta för att kunna få ett avgörande (övertiden räknas då som en fortsättning på den sista kvarten).
3.5. För all halvtidsbetting: i de fall en specifik halva inte slutförs ogiltigförklaras alla spel, såvida inte den specifika marknadens utgång redan är avgjord. Om en match går till övertid inkluderas detta i det slutliga avgörandet (förutsatt att andra halvan spelas klart).
3.6. Dubbla resultat - tippa på resultat vid halvtid samt slutresultatet av matchen, inklusive eventuell övertid.
3.7. Halvtid/fulltid - förutse det vinnande laget i halvtid och fulltid samt med vilken marginal de vinner med. Eventuell övertid inkluderas.

4. Badminton


4.1. Om en av de namngivna deltagarna i en match ändras innan matchen startar så ogiltigförklaras alla lagda spel.
4.2. Skulle en match starta men inte fullföljas, eller i de fall matchen spelas under en specifik tidsbegränsning som resulterar i att matchen inte fullföljs, så, ogiltigförklaras alla spel. Undantaget är om den specifika utgången av marknaden redan är bestämd, eller om det inte finns något sätt för evenemanget och/eller matchen att avslutas. (Ett exempel: En match blir avbruten vid resultat 20-17. Satsningar på över/under 37.5 match - totalt antal poäng är bestämt som vinnare/förlorare respektive eftersom den naturliga slutsatsen är att matchen skulle resultera i minst 38 poäng.
4.3. Totalt antal poäng och handikappbetting: marknaden “Match och spelare - inklusive alternativ” baseras på det lagstadgade antal matcher som spelas.
4.4. Om det antal lagstadgade matcher som spelas förändras eller skiljer sig från antalet matcher tillgängliga att satsa på, så ogiltigförklaras alla spel.
4.5. För alla marknader där det finns implementerat inställningar för poängbaserade avgörare vid oavgjort, så räknas detta som ett poäng för avgörande syfte.
4.6. I de fall en spelare lämnar matchen så ogiltigförklaras alla spel, detta med undantag för bestämda marknader och marknader som skulle gett ett bestämt resultat. Se exempel i klausul .4.2.

5. Bandy


5.1. Alla spel gäller på 90 minuters speltid om inget annat anges. Om 90 minuters speltid inte avslutas så ogiltigförklaras alla spel, såvida inte ett officiellt resultat anges.
5.2. Om arenan för en match ändras så kvarstår redan placerade spel om hemmalaget fortfarande kan anses räknas som hemmalag. Om hemmalaget och bortalagets status förändras ogiltigförklaras alla spel som placerats på den ursprungliga matchen. Alla matcher måste starta på schemalagda datum för att vara giltiga.
5.3. I 2-vägsmarknader gäller Push-regler (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) om inget annat anges nedan. Insatser på singelspel återbetalas, och flervalsspel betalas ut med ett odds på 1.00.
5.4. Alla spel placerade innan matchstart exkluderar eventuell övertid om inget annat anges.
5.5. Om en match ändras från 2 x 45-minutershalvlekar till exempelvis 3 x 30-minutersperioder ogiltigförklaras alla spel.
5.6. Halvleks- eller tredjeperiodsspel exkluderar övertid.

6. Baseball

6.1. Spel på baseball bestäms grundat på resultatet efter eventuella extra innings, och oavsett av antalet innings spelade, såsom fastställs av organisatören.
6.2. Skulle en match inte starta på det officiella startdatum som listats av organisatören, detta på grund av regn eller andra liknande omständigheter, så ogiltigförklaras alla spel. om inte matchen fortsätter inom 48 timmar efter den officiella starttiden.
6.3.Ifall en match är avbruten, anses alla obestämda marknader vara ogiltiga, om inte matchen fortsätter inom 48 timmar efter den officiella starttiden. Alla helt beslutade matcher kommer anses avgjorda. Dagen för eventet beräknas efter den tidszonen i vilken matchen var schemalagd att gå av stapeln.
6.4. I 2-vägsmarknader gäller Push-regler (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här), om inget annat anges nedan. Insatser på singelspel återbetalas, och vid flervalsspel räknas urvalet som en non-runner.
6.5. Det är spelarens ansvar att försäkra sig om eventuella relevanta förändringar av pitcher/kastare.
6.6. I fall av förändringar av pitcher (eller andra spelande lagmedlemmar) kvarstår samtliga spel, undantaget om pitchern/spelarens namn har inkluderats i lagets namn.
6.7. I det fall att stadium för matchen förändras kvarstår alla spel. Detta förutsatt att hemmalaget fortfarande räknas som hemmalag. Skulle rollerna bli ombytta för matchen så ogiltigförklaras alla spel.
6.8. Där Mercy Rule tillämpas (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) gäller alla spel på antalet mål vid tillfället.
6.9. Vid spel på “Total udda/jämn” där resultatet blir 0 mål, ogiltigförklaras alla spel.
6.10. Under vissa omständigheter där vi så specificerar, kommer resultatet endast vara officiellt efter ett minimum av 9 innings spel. (Eventuella vinster betalas ut under förutsättning att det antal innings som uppges här också slutförs.) 8,5 innings spel gäller om hemmalaget leder vid starten av botten av 9:de innings.(8,5-nningsregeln redogörs för i klausul 6.9.1. här under.)

6.10.1. 8,5-inningsregel.: Spelet måste fortgå under minst 9 fulla innings (eller 8,5 innings om laget som slår som tvåa leder) för att insatserna ska stå fast. I händelse av att Mercury Ruling åkallas (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) kvarstår alla spel på antalet poäng vid tillfället. Notera att avbrutet spel inte överförs (med undantag för MLB play-off spel).

6.11. Spel på första halvlek anses gälla resultatet av de 5 första innings. Alla 5 innings måste avslutas för att spelet ska gälla. Detta med undantag då resultaten redan bestämts innan matchen avbryts, och således inte kan förändras oavsett kommande händelser vilka bestäms utifrån resultatet.
6.12. Vid eventuellt avbrutet MLB slutspel som återupptas inom 72 timmar efter avbrottet, kvarstår spelet och avgörs efter avslutad match. I de fall matchen inte avslutas inom 72 timmar efter att slutspelet avbrutits, så ogiltigförklaras alla insatser, detta förutsatt att utfallet av spelet inte redan har fastställts.

7. Basket


7.1. Spel avgörs enligt de resultat som annonseras av det styrande organet vid matchens slut (övertid inkluderat).
7.2. Spel på matchens slutresultat (även kallat “Moneyline”) från oavgjorda matcher vilka görs upp under två eller flera extramatcher förklaras ogiltiga i det fall matchen slutat oavgjort och inget mer spel förekommer i den matchen.
7.3. I de fall en rad matcher avslutas oavgjorda, räknas alla poäng som vunnits under eventuell övertid till det slutgiltiga resultatet i matchen.
7.4. Gällande kvarts- och halvtidsmarknader:: Den fullständiga perioden/halvleken måste fullföljas för att ett spel ska stå fast. Här undantaget bestämda marknader och marknader som skulle gett ett bestämt antal poäng.
7.5. Marknaden “Blir det övertid?” avgörs som ett “ja” om matchen efter fulltid slutar oavgjort, oavsett om det spelas övertid eller ej.
7.6. Marknaden “Halvtid/fulltid avgörs utefter officiellt antal poäng efter halvtid respektive fulltid (exklusive övertid).
7.7. Marknaden “Spelarprestation”‘: Alla spel står fast efter att spelaren trätt in på planen, oavsett speltid. Alla spel på total är inklusive övertid. Om en av spelarna inte får någon speltid ogiltigförklaras alla spel på marknaden.
7.8. Skulle en match avbrytas med mer än 5 minuters speltid kvar ogiltigförklaras alla spel. Undantaget är om specifika marknaders resultat redan blivit bestämda.
7.9. Fjärdekvarts-marknader och andra halvleks-marknader inkluderar inte övertid.
7.10. Om hemma- och bortalaget för en listad match spelar matchen på bortaplan istället för hemmaplan, står alla spel fast om hemmalaget fortfarande officiellt räknas som hemmalag.
7.11. E-basket: alla avgöranden inkluderar eventuell övertid.

8. Beachvolleyboll


8.1. I det fall någon av de namngivna spelarna i en match ändras innan matchstart, ogiltigförklaras alla spel.
8.2. Om en match startar men inte spelas färdig ogiltigförklaras alla spel, undantaget för marknader där resultaten redan är

9. Boule


9.1. Om en match startar men inte fullföljs betraktas spelaren som går vidare till nästa runda som vinnare.
9.2. Om aktuellt antal games/sets inte fullföljs så ogiltigförklaras placerade spel.
9.3. I 2-vägsmarknader gäller Push-regler (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) om inget annat anges nedan. Insatser på singelspel återbetalas, och vid flervalsspel hanteras och betalas oddsen ut med ett odds av 1.00.

10. Boxing och MMA


10.1. I fall av oavgjort ogiltigförklaras alla spel och insatserna återbetalas. Detta inkluderar matcher som slutar i Majority Draw. Spel avgörs efter det officiella resultatet som annonseras i ringen. Efterföljande överklagan/ändringar berör inte avgörandet (förutom om ändringen var en följd av den mänskliga faktorn vid då resultatet angavs).
10.2. Spel på inställda fighter är giltiga under 30 dagar. Om någon av deltagarna ersätts av en annan fighter ogiltigförklaras spelet och insatserna betalas tillbaka.
10.3. I vadslagningssyfte anses matchen ha startats när klockan slår för öppnandet av rond 1. Om någon av deltagarna inte ställer upp när klockan ringer för nästa rond anses motståndaren ha vunnit den tidigare ronden.
10.4. I vadslagningssyfte, syftar spel på “ronder” eller “grupper av ronder” till att fightern vinner på KO (knockout), TKO (teknisk knockout) eller diskvalificering under den berörda ronden eller gruppen. Om poäng av någon anledning delas ut innan det fulla antalet ronder är fullföljda eller om en boxare diskvalificeras, avgörs spelet av ronden då fighten stoppades. Spel som nominerar deltagare att vinna på poäng, anses bara vara vinnande om alla ronder är fullföljda.
10.5. För att en match ska betraktas som avgjord genom att vinna på poäng måste alla schemalagda ronder vara fullföljda.
10.6. “To Go the Distance”-marknader: I vadslagnings syfte måste det officiella antalet ronder vara fullfölja för att av avgöras som “Ja”.
10.7. I vadslagnings syfte definieras en knockdown av en fighter som slås ut av en KO eller får en obligatorisk 8 count (allt som anses vara ett misstag från domaren räknas inte).
10.8. I marknaden “Totala Ronder”, representerar 1 minut och 30 sekunder en halv rond. Till exempel: För ett spel på over 10,5 ronder ska vinna, måste fighten pågå längre än 1 minut och 30 sekunder in i rond 11. Om antalet ronder för en fight ändras efter att marknaden är satt ogiltigförklaras alla spel på denna marknad.

11. Cricket


11.1. Om en match avbryts på grund av störningar utifrån ogiltigförklaras alla spel, så vida inte avgörandet redan är bestämt.
11.2. I de fall inget odds har erbjudits för oavgjort och matchen slutar oavgjort så avgörs spel enligt den så kallade Dead Heat-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här). Detta gäller om inte annat anges, och med undantag för tävlingar där andra metoder används för att utse en vinnare. I händelse av konflikt mellan regler gäller alltid de officiella resultaten.
11.3. Om en vinnare är utses genom att kasta mynt kommer alla obestämda markander att ogiltigförklaras.
11.4. I den händelse att klausul 5 i regler och villkor (som finns här) inte specificerar händelsen, eller om det finns en intressekonflikt mellan reglerna, kommer marknaderna att avgöras baserade på det officiella turneringsresultatet. Dessa resultat samt matchens poängkort finns tillgängliga på ICC´s officiella hemsida.
11.5. Om inga resultat finns tillgängliga kommer webbsajten www.cricinfo.com användas för att avgöra placerade spel.

12. Curling


12.1. Alla matcher avgörs med det slutgiltiga resultatet. I vadslagningssyfte räknas extra spelomgångar.

13. Cykling


13.1. Alla spel avgörs efter de resultat som publiceras av det officiellt styrande organet. Hänsyn tas till eventuella ifrågasättanden/jurybeslut som lagts in inom 24 timmar efter respektive start. Efter denna tidsram påverkar eventuella förfrågningar, diskvalificeringar och/ eller överklagande inte resultatet av ett spel.
13.2. När det finns en prisutdelningsceremoni avgörs marknaderna efter det officiella resultatet från det styrande organet vid tidpunkten för prisutdelningen. Detta oavsett eventuella diskvalificeringar eller rättelser av resultatet.
13.3. Deltagarna måste passera startlinjen för respektive event/del för att ett spel ska stå fast. Görs inte detta ogiltigförklaras placerade spel och insatserna betalas tillbaka.
13.4. Direkta marknader kan vara föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
13.5. Alla spel på man mot man och över/under med en eller flera deltagare i ett event/heat anses giltiga så länge samtliga listade deltagare startar relevant event/heat och minst en deltagare slutför sagda event/heat.

14. Dart


14.1. I det fall en match startar men inte fullföljs anses den spelare som går vidare till nästa runda som vinnare. (Då det gäller en final utropas spelaren som vinnare.)
14.2. I det fall en match inte slutförs av någon anledning kommer spel på marknaderna “korrekt antal poäng” eller “nästa leg/game/set ogiltigförklaras. Undantaget gäller om marknaden anses ovillkorligt avgjord.
14.3. I den händelse en match inte slutförs av någon anledning ogiltigförklaras alla spel på handikappmarknader, undantaget om marknaden anses vara ovillkorligt avgjord.


14.4.1 För tripplar involverande högsta check out, flest 180:s och vinst/förlust måste alla aspekter av ett spel vinnas direkt för att spelet ska anses vara framgångsrikt och betraktas som ett vinnande spel). För att undvika tvivel anses ett spel vara utan effekt (och anses vara ett förlorande spel) i följande fall:
14.4.1. Spelaren i fråga har samma högsta check out som sin motspelare.
14.4.2. Spelaren i fråga har samma antal 180:s som sin motspelare och/eller
14.4.3. Det är en oavgjord match.


14.5. Direkta marknader kan vara föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).

15. Innebandy


15.1. För att ett spel ska stå fast måste matchen spelas på utsatt datum. Om en match blir flyttad eller inställd innan annonserad start eller inte slutförs ogiltigförklaras alla spel. Alla matchens marknader avgörs på slutresultatet efter normaltid och exkluderar eventuell övertid om inget annat anges.
15.2. Marknader för högsta antal poäng exkluderar övertid. Om två eller fler perioder har samma antal poäng blir resultatet oavgjort. Om inte oavgjort erbjuds kan Dead Heat-regler göras gällande (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
15.3.Marknader för ‘Vinnande marginal’: Inkluderar oavgjort..
15.4. Att vinna matchen (2-vägs), Att lyfta pokalen och Att kvalificera sig inkluderar eventuell förlängning/straffläggning.
15.5. Periodspel: Den relevanta perioden måste fullföljas för ett spel ska gälla, såvida inte resultatet för den specifika marknaden redan är känt.

16. Golf


16.1. Outright-marknader kan bli föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
16.2. Outright-marknader kan bli föremål för dead heat-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
16.3. Spelmarknader avgörs baserat på officiella resultat från turneringens hemsida vid tidpunkten för prisutdelningen. Diskvalificering efter denna tidpunkt påverkar inte ett placerat spel.
16.4. Spel står fast om minst 36 hål av en turnering har spelats. I de fall mindre än 36 hål spelats kan placerade spel ogiltigförklaras beroende på det officiella resultatet.
16.5. Spel på golfare som deltagit i de kvalificerande spelen men inte kvalificerat sig för turneringen står fast, och anses vara förlorade.
16.6. För marknaderna “3 bollar” eller “2 Bollar”: alla spel står fast oavsett om golfarna spelar i samma grupp eller ej.


16.6.1. I det fall att en golfare drar sig ur, detta av någon annan orsak än diskvalificering, anses alla spel ogiltigförklarade. Undantaget är marknader som blivit ovillkorligt avgjorda samt att minst en golfare fullföljt den rundan.
16.6.2. I det fall en golfare avbryter tävligen utan att ha gjort ett slag, så ogiltigförklaras alla spel.

17. Greyhoundracing


17.1. Marknader kan bli föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
17.2. Spel på greyhoundracing accepteras på namngivna greyhounds. Om en greyhound utgår från ett race byts ut med en reserv, blir spel placerade på den namngivna hunden som utgått ogiltigförklarade. Undantag gäller om ett pris tagits, då kommer uppgörelsen vara startpriset som returneras på omstarten. Skulle ett race förklaras ogiltigt och ingen omstart sker kommer alla sektioner att ogiltigförklaras.
17.4. Uppgörelser baseras på de officiella resultaten beslutade av domaren. Eventuella förändringar efter detta beslut kommer inte att beaktas.
17.5. Alla referenser till starttider publicerade i samband med erbjudande av spel, gäller den officiellt schemalagda tiden i lokal tid. Om inget annat angetts inom greyhoundracing-reglerna,
står alla spel fast oavsett eventuella förändringar gällande starttiden.
17.6. Kunder kan placera spel på Each Way (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
17.7. Videoslots Sports reserverar sig rättigheten att ogiltigförklara spel om det kan anses finnas en skälig misstanke eller bevis på orättvis prismanipulation.

18. Handboll

8.1. Om inget annat anges avgörs alla spel baserat på poängen efter ordinarie speltid (det vill säga efter slutet av en match som pågått i 60 minuter).
18.2. Handbollsmarknader kan bli föremål för Mercy-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här), i vilket fall ställningen avgörs efter officiella resultat.

19. Galopp


19.1. Marknader kan bli föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
19.2. Om ingenting annat anges är alla marknader bestämda efter de officiella resultaten vid tiden då invägningen annonseras. Efterföljande diskvalificeringar, överklagande eller förändringar tas inte i beaktande.
19.3. Kortnummer är endast vägledande och spel placeras på en namngiven häst. Information (såsom jockeyns tävlingsfärger, nummer etc.), om dessa finns tillgängliga, anses endast vägledande. Videoslots Sports kan inte garantera riktigheten i denna informationen. Användandet av sådan information för att placera spel är helt och hållet efter spelarens eget gottfinnande. Videoslots Sports kan inte på något sätt hållas ansvariga för potentiell eller aktuell misinformation.
19.4. Om den annonserade arenan ändras efter att ett spel placerats, ogiltigförklaras detta spel.
19.5. Om den annonserade arenan eller tävlingsunderlaget förändras (till exempel från gräs till sand, eller förändringar på grund av väderförhållanden) efter att ett spel placerats, så ogiltigförklaras detta spel.
19.6. Om ett lopp inte går av stapeln på annonserad dag ogiltigförklaras alla spel. Spellacerade på Ante post (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) står fast.
19.7. Vid Ante post-betting, kvarstår alla spel på individuella hästar oavsett om hästen startar eller ej.
19.8. På Match betting-marknader avgörs spel efter bästa placering.
19.9. Spelare kan placera bet på Each Way-betting (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
19.10. Alla spel styrs av Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här). Dessa regler är gällande vid avgörande av spel om något oförutsett, som inte täcks av reglerna i denna sektion, inträffar.

20. Ishockey


20.1. Spelmarknaderna är baserade på 3 x 20-minutersperioder som normalt spelas. Om detta format inte fullföljs så ogiltigförklaras alla spel. Undantaget där resultat redan avgjorts.
20.2. Alla spel är inklusive förlängning och/eller straffläggning om inget annat anges. I det fall en match avgörs på straffar läggs en poäng till det vinnande lagets slutresultat i vadslagningsyfte. Detta gäller inte för marknader som exkluderar övertid/straffar, om detta spelas.20.3. IIHF Världsmästerskap och de Olympiska spelen: Match up-spel avgörs efter position i den officiella finalrankningen efter slutförandet i den specifika turneringen. Om lagen fortfarande är rankade lika så ogiltigförklaras alla spel.


20.3.1. Marknaderna “Toppturneringar och “Team målgörare”: Den spelare som gör flest mål i turneringen betraktas som vinnare. Dead Heat- regler (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) gäller, oavsett det är All in-spel eller inte.


20.4. Marknaden “60 minuter”: Där det indikerats exkluderar 60- minutersmarknader övertid och mål efter straffar. Push-regler gäller (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) för 2-vägsmarknader.
20.5. E-hockey: Alla spel inkluderar övertid/straffar om inget annat anges. I det fall matchen avgörs med hjälp av straffläggning blir ett mål tillagt till det vinnande laget och till matchens total i vadslagningsyfte. Detta gäller inte för marknader som exkluderar eventuella övertid/straffar.
20.6. 3-vägsmarknader avgörs efter det slutgiltiga resultatet efter reglerad tid.

21. Motorsport


21.1. Denna klausul (21) inkluderar alla motorcykel- och motordrivna biltävlingar.
21.2. Spel avgörs baserat på prisutdelningen. I den händelse att ingen prisutdelning sker avgörs spel efter de officiella tävlingsresultaten. Efterföljande diskvalifikationer eller överklagande tas inte i beaktande. Deltagande i eventuella uppvärmningsheat räknas som deltagande i den faktiska tävlingen.
21.3. Om en tävling blir inställd och ingen prisutdelning sker eller några officiella resultat presenteras så ogiltigförklaras alla spel för sagda tävling. Undantaget är för spel på de marknader som blivit ovillkorligt avgjorda.
21.4. Om den annonserade arenan förändras efter att insatserna placerats så ogiltigförklaras alla spel.
21.5. I “Head-to-Head”-spel och marknader (med andra ord matchspel) är den förare som kommer först över mållinjen eller fullföljer flest varv korad som vinnare. Båda förarna måste starta, och om ingen av förarna fullföljer loppet och därtill avslutar loppet på samma antal varv runt banan, så ogiltigförklaras alla spel.
21.6. Alla spel som placerats på prestationer av team/stall står fast oavsett eventuella förarbyten.

22. Netball


22.1. En match måste fullföljas för att spel ska stå fast, undantaget om avgörande av spel redan är beslutat.
22.2. Om inget annat anges betalas spel ut inklusive övertid och/eller straffar.

23. Pesapallo/boboll

23.1. I vadslagningssyfte räknas inte extra innings. Spel avgörs efter resultatet av de första två rundorna.

24. Biljard


24.1. I den händelse att en match startar men inte fullföljs är det den spelare som går vidare till nästa runda, eller spelaren som i en lagtävling utropas som vinnare (på poäng), som betraktas som vinnare i vadslagningssyfte.
24.2. Om regelstadgat handikapp/spread i en match inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel. I det fall en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras matchen så vida inte resultatet redan fastställts.

25. Rugby League


25.1. Om inget annat anges avgörs bet på Rugby League på resultatet efter extratid (övertid) eller Golden Point-regel (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här), efter passande tillämplighet.
25.2. Uppskjutna matcher ogiltigförklaras om inte matchen spelas under samma rugbyvecka (måndag - söndag).
25.3. Om en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel om inte ett officiellt resultat annonseras av relevant styrande organ. (Detta med undantag för marknader som “handikapp” eller “total” - undantaget om resultatet redan är förutbestämt.)

26. Rugby Union


26.1. Om inget annat anges avgörs alla Rugby Union bets på 80 minuters spel. Termen “80 minuters spel” inkluderar all eventuell avblåsningstid.
26.2. Om inget annat anges avgörs Rugby sevens och tens på resultat efter fulltid i den specifika turneringen och detta exkluderar eventuell förlängning.
26.3. Om en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel om inte ett officiellt resultat annonseras av styrande organ. (Detta med undantag för marknader som “handikapp” eller “total” - undantaget om resultatet redan är förutbestämt.)
26.4. Uppskjutna matcher ogiltigförklaras om de inte spelas under samma rugbyvecka
(måndag - söndag inkluderat).
26.5. Six Nations Specials


26.5.1. Wooden Spoon - Erbjuds för Six Nations, och spelas mellan de lag som slutar bland de sista i tabellen efter avslutad Six Nations-turnering.
26.5.2. Triple Crown - Någon av hemnationerna (England, Irland, Skottland eller Wales) måste vinna alla sina tre matcher mot de övriga lagen.
26.5.3. Grand Slam - Deltagande lag måste vinna alla sina fem matcher.
26.5.4. Outrights - Om två lag slutar på delad förstaplats med samma antal poäng, kommer officiella tävlingsregler besluta vilken vinnaren blir i vadslagningssyfte. Matcherna måste fullföljas, i annat fall ogiltigförklaras alla spel.
26.5.5. Totalt – Teamen måste fullfölja alla fem Six Nations matcher för att spel ska stå fast, undantaget om resultatet redan fastslagits. Om någon match är uppskjuten eller inställd ogiltigförklaras alla spel, undantaget om resultatet redan fastslagits.

27. Snooker


27.1. I händelse av att en match startas men inte fullföljs blir spelaren som går vidare till nästa runda utropad som vinnare (eller, i finalen blir spelaren utropad som vinnare).
27.2. I de fall en match inte fullföljs, oavsett orsak, ogiltigförklaras alla spel på marknader som “korrekt antal poäng”, “nästa runda” samt liknande marknader.
27.3. Outrights kan bli föremål för Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här), eller för Dead Heat-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).

28. Fotboll

28.1. Alla matchmarknader är baserade på resultatet efter en schemalagd 90-minuters match om inget annat anges. Detta inkluderar alla eventuella tillägg för avblåsningar på grund av skador, och alla andra avblåsningar. Det inkluderar inte övertid eller tilläggstid för straffläggningar eller golden goal.
28.2. I den händelse att en match fullföljs innan 90 minuters speltid ogiltigförklaras spel som placerats innan matchstart. Spel placerade på livebetting ogiltigförklaras med undantag för de bettingmarknader där utgången redan avgjorts. (Till exempel på marknaden “över 2,5 mål”, där 3 mål därefter görs i sagda match.)
28.3. Med undantag för de spel där utgången redan avgjorts vid matchens slut, måste marknaden vara helt fastställd för att ett spel ska stå fast. (Till exempel för spel på marknaderna “första lag att göra mål” eller “tid för första mål” - här står spel fast förutsatt att ett mål har gjorts vid tiden för matchens slutsignal.)
28.4. Undantaget i klausul 28.2 är gällande vänskapsmatcher där alla matchmarknader avgörs baserade på det faktiska slutresultatet (exkluderat eventuell övertid). Matcher där reglerad tid underskrider 45 minuter eller överskrider 120 minuter ogiltigförklaras.
28.5. Om matchen spelas i ett ovanligt format (exempelvis 3 eller 4 perioder) men den totala längden fortfarande är 90 minuter ogiltigförklaras alla spel på halvtidsmarknader. När det gäller alla övriga marknader reserverar sig Videoslots Sports rätten att att avgöra spel på basis av ställningen vid matchens slut (inklusive eventuell tid tillagd från domaren för avblåsningar).
28.6. Marknaden “övertid”: spel gäller endast för övertidsperioden. Eventuella hörnor eller mål som gjorts under normaltid räknas inte.
28.7. Om en match startar men vid någon tidpunkt avbryts eller skjuts fram och inte fullföljs innan 23:59 (lokal tid) på den schemalagda startdatumen, så ogiltigförklaras alla marknader (detta förutom eventuella ovillkorligt avgjorda marknader).


28.7.1. Om inte Videoslots Sports har information om att matchen har blivit schemalagd att spelas under samma vecka (senast söndag) som det ursprungliga startdatumet.
28.7.2. Om Videoslots Sports har information om att matchen kommer att spelas inom 3 dagar och matchen också blir spelad inom 3 dagar, så står alla spel fast. Undantaget om matchen startar om från början. Börjar matchen om från början står alla spel placerade innan marknaden gick över till livebetting fast. Alla spel som placerats efter matchstart ogiltigförklaras, undantaget de livebet på marknader som blivit ovillkorligt avgjorda.


28.8. Om en match blir flyttad från en dag till nästa på grund av TV- sändningar eller matchkollision, står alla spel och marknader på “spela innan” fast. Detta förutsatt att inga spel placerades efter avspark.
28.9. Om ett officiell spelschema listar andra lagdetaljer än de som listatspå webbsajten (om exempelvis lagets namn, åldersgrupp, kön etc. är olika) så ogiltigförklaras alla spel placerade på den marknaden. Om den officiella matchen är korrekt listad står alla spel fast även om ungdoms- eller reservspelare får speltid. I övriga fall står spel fast (inklusive tillfällen där ett lags namn är listat utan specificera termen “XI” i namnet).
28.10. Det kan förekomma tillfällen där Videoslots Sports oavsiktligt erbjuder spel på fotboll där utgången omöjligt kan infrias (exempelvis om Videoslots Sports fortsätter att erbjuda spel på att en viss spelare blir den första att göra mål i en match efter att den spelaren redan blivit ersatt). I dessa fall ogiltigförklarar Videoslots Sports insatsen i fråga,och återbetalar relevant insats till spelaren.
28.11. Video Assistant Referee (VAR) – När VAR används för konsultering är det tiden för händelsen som ledde till att VAR kopplades in som räknas, inte tiden då VAR bekräftar händelsen. (Exempelvis: Mål görs i den 14:e minuten och bekräftas av VAR i den 16:e minuten - tiden för målet är 14:e minuten)


28.11.1. När en händelse inträffar och VAR drar tillbaka ett beslut, och ett spel redan betalats ut, reserverar Videoslots Sports sig rätten att återkalla sådan betalning.
28.11.2. Spel som är placerade mellan tidpunkten för en händelse som leder till att VAR kopplas in och de följande VAR beslutet ogiltigförklaras. Undantagen är:


28.11.2.1. Då VAR-genomgången (och påföljande beslut) inte i slutändan förändrade beslutet tagit av domare/funktionärer på plan.
28.11.2.2. Då VAR-genomgången (och påföljande beslut) förändrade beslutet taget av domare/funktionärer på plan, men inte hade någon väsentlig påverkan på spelet i fråga.
28.11.2.3. Alla spel som inte väsentligt påverkats av VAR- genomgången (och påföljande beslut) står fast.


28.11.3. För att eliminera alla tvivel kommer Videoslots Sports att betrakta VAR som använt:


28.11.3.1. Om detta är förstått genom domarens gester (exempelvis handrörelser eller att matchen stoppas för att händelsen ska granskas).
28.11.3.2. Om användandet av VAR är bekräftat av en matchrapport utfärdad av det officiellt styrande organ vilka är slutgiltigt ansvariga för översikt av matchen i fråga.
28.11.3.3. I de fall det är oklart om VAR använts på grund av avsaknad TV-täckning och/eller motstridiga rapporter, kommer Videoslots Sports avgöra dessa spel baserat på information hämtad från foderleverantörer och generellt välrenommerade onlinekällor (vilka gör rimliga bedömningar) på grundval av trovärdighet.


28.12. För statistikmarknader, officiell statistik från turneringens styrande organ används som huvudkälla för resultat (exempelvis kkott på mål, ooffsides, etc.).
28.13. I vadslagningssyfte betraktas samtliga spelare som är på plan under någon tid under matchen som deltagare i matchen. Spel kommer inte att ogiltigförklaras även om dennes speltid är under en minut eller en händelse inträffar (till exempel första målet går in) när sagd spelare inte på plan.


28.14. Marknaden “målgörare”:


28.14.1. Spel placerade på spelare som inte deltar i matchen ogiltigförklaras.
28.14.2. Självmål räknas inte på marknaden för målgörare (undantaget om marknaden självmål faktiskt erbjuds)
28.14.3. Om inga mål görs – inga målgörare betraktas som vinnare, även i de fall detta inte erbjuds.
28.14.4. Spelare betraktas som deltagare så fort de officiellt träder in i spelet vid vilken tid som helst under de 90 minuterna som spelet pågår.
28.14.5. Alla dessa regler är giltiga för alla mål och spelarrelaterade marknader om inte annat anges.


28.14.6. Marknader för “första målgörare”: spel betalas tillbaka om vald spelare inte deltar i matchen eller kommer in på planen först efter det att första målet redan har gjorts.


28.14.6.1. Om första målet är ett självmål räknas den andra målgöraren som den första målgöraren etc. (om inte marknaden självmål erbjuds).
28.14.6.2. Om spelaren som gör första målet inte erbjöds i selektionen står alla spel placerade på den andra selektionen fast.


28.14.7. Marknaden “målgörare när som helst”: målgörare blir utbetalda för att ha gjort ett mål även om de gör fler än ett mål.
28.14.8. Marknaden “sista målgörare”: om en spelare deltar i en match men blir uttagen efter det att sista målet görs, står spel på sagd spelare fast och ogiltigförklaras inte.


28.15. Målprognos – Spel på “första målgörare” och “korrekt antal mål” kombinerade. Klausul 28.13 i dessa regler och villkor gäller för delen “första målgörare”. Om en spelare kommer in på planen när spel på korrekt antal mål redan är förlorat, så står alla insatser fast.
28.16. Wincast - Spela på “första målgörare” samt tippa på vem som vinner matchen. Klausul 28.13 i dessa regler och villkor gäller för delen “första målgörare”.


28.17. Flest mål:


28.17.1. Alla spel står fast, även om spelaren blir förflyttad till en annan liga eller ett annat lag oavsett när under säsongen detta skulle ske.
28.17.2. Om en spelare flyttar inom samma liga följer antalet mål med. Flyttar spelaren till en annan liga följer inte målen med men räknas för den förra ligan.
28.17.3. Självmål räknas inte.
28.17.4. Mål som görs under slutspel räknas inte, om inget annat anges.
28.17.5. Mål som görs under övertid räknas, men inte mål som görs på straffar. Denna regel gäller för alla marknaden som avser direkta målgörare om inget annat anges.
28.18. Mytiska matcher - Dessa är fantasimatcher mellan två lag i en rad matcher endast för vadslagningssyfte. Det lag som gör flest mål i deras faktiska match koras som vinnare. Antalet mål gjorda har ingen effekt på denna marknaden. Spel avgörs som oavgjort om båda lagen gör lika många mål. Om någon av lagens matcher blir framskjuten eller inställd ogiltigförklaras alla spel, om de inte är förutbestämda (till exempel vid spel på marknaden “totalt antal mål”, där laget som spelar gör fler mål än den totala linjen).


28.19. Match Special


28.19.1. Alla matchspecialer är baserade på 90 minuters spel om inget annat anges i marknaden.
28.19.2. När multipla deltagare är kvoterade och en eller flera av deltagarna kvoterade inte deltar i en match, står spel på de deltagare som deltog fast oavsett.
28.19.3. För marknader som “vinnande lag” och “lag som missar en straff” - om eventen inte inträffar (det vill säga laget förlorar eller ingen straff utdelas) betraktas dessa spel fortfarande förlorade.
28.19.4. Marknader för utdelade straffar, rött kort etc.: Om VAR åsidosätter beslutet betraktas det som att händelsen inte skedde.
28.19.5. Marknader för “totalt antal kort”:


28.19.5.1. Det aximala antal kort en spelare kan få under en en match är 3 kort. (Om en spelare visas 1 gult kort, senare under matchen ytterligare 1 gult kort och därefter 1 rött kort så räknas detta som 3 kort).
28.19.5.1.1. Kort som visas efter det att fulltid är blåst, ignoreras också.


28.19.5.2. För marknaden “halvtid”: kort visade under halvtid räknas även mot andra halvlek.
28.19.5.3. Kort som visas under övertid räknas inte.
28.19.5.4. Kort som ges till en spelare som inte är på plan räknas inte.
28.19.5.5. För marknader med “räkna poäng”: Ett gult kort = 10 poäng. Ett rött kort = 25 poäng.


28.20. E-fotboll: Alla match marknader avgörs baserat på de officiella poängen efter fulltid om inget annat anges. Detta inkluderar eventuella pauser för skador eller andra avblåsningar men inkluderar inte övertid, tid för straffläggningar eller golden goal.

29. Speedway


29.1. Alla spelerbjudanden avgörs baserade på de officiella resultat som annonseras av det styrande organet efter att det sista heatet är fullföljt. Efterföljande erbjudanden, degraderingar, överklaganden och/eller påföljder som framförs efter det avslutatade eventet som insatsen placerats på, kommer inte att tas i beaktning.
29.2. Spel på “match” och marknader mellan två team/förare avgörs efter de officiella resultaten, oavsett det antal heat som fullföljts.
29.3. Alla spel och marknader avseende “man mot man” och “över/under” med en eller flera förare i ett event/heat betraktas som gällande, förutsatt att alla listade förare deltar i minst ett heat för att spel bet ska stå fast.
29.4. Spel på specifika heat kräver att det specifika heatet fullföljs och att alla listade deltagare startar för att spelet ska stå fast.

30. Squase


30.1. I den händelse en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel. Detta såvida inte en spelare diskvalificeras efter start, i vilket fall spelaren/teamet som går vidare till nästa runda eller tilldelas segern, utropas som vinnare i vadslagningssyfte.

 

31. Simning

31.1. När det finns en prisutdelningsceremoni blir marknaderna avgjorda efter de officiellt styrande organets resultat vid tidpunkten för prisutdelningen. Detta oavsett eventuella efterföljande diskvalificeringar eller förändringar i resultaten.
31.2. Vidavsaknad av en prisutdelningsceremoni avgörs resultaten efter de officiella uppgifter annonserade av de styrande organet. Detta oavsett efterföljande diskvalificeringar eller förändringar i resultaten, medundantaget om förändringen annonseras inom 24 timmar efter det initiala avgörandet av den relevanta marknaden med avsiktr att korrigera ett fel i resultatrapporteringen.
31.3. Marknader för “total vinnare” relaterar till vinnaren av det totala eventet, och inte för individuella kvalificeringar eller heat. Om det finns en presentationsceremoni blir marknaderna avgjorda efter de officiella resultaten från det styrande organet vid tidpunkten för ceremonien. Detta oavsett efterföljande diskvalificeringar eller förändringar i resultatet. Som en goodwill till spelaren kan Videoslots Sports välja att betala ut spel innan de officiella publiceringen av de officiella resultaten.

32. Bordtennis


32.1. I den händelse att någon av de namngivna spelarna byts ut innan matchen startar ogiltigförklaras alla spel.
32.2. I den händelse en match startas men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel. Detta såvida inte den specifika marknaden redan är avgjord, och det inte heller fanns något trovärdigt sätt som matchen och/eller spelet kunde ha spelas till sin naturliga upplösning utan att ovillkorligt avgöra resultatet av en specifik marknad (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).

33. Tennis


33.1. Spel står fast och ogiltigförklaras inte i följande fall, före eller under en match:


33.1.1. Ändring av arena.
33.1.2. Förändring av startdatum eller tid för start.
33.1.3. Förändring från inomhus- till utomhusarena eller tvärtom.


33.2. Vid händelse av walkover, ogiltigförklaras alla spel.
33.3. Om en match startar men inte fullföljts ogiltigförklaras alla bet. Detta gäller såvida inte en spelare diskvalificeras efter start, i vilket fall spelaren/teamet som går vidare till nästa round eller tilldelas vinst utropas som vinnare i vadslagningssyfte.


33.3.1. Denna klausul (33.3.) gäller endast vinnarmarknader. Den gäller inte för poäng och poängmarknader, inkluderat handikapp, om dessa inte är förutbestämda.


33.4. Om något spel inkluderar utdelning av straffpoäng (s) av domaren, står alla spel fast. Om domaren delar ut ett straffspel, eller om spelet avbryts på grund av skadad spelare så ogiltigförklaras alla spel. Undantaget detta är marknaderna “Game to Deuce”, “Next Game to Face Break Poin”’, “Next Game – First “X” Points Correct Score” och “Next Game Total Points”. Om avgörande redan beslutats och “Next Game – Handikapp”marknad där det inte är någon trovärdig väg spelet kunde fullföljas utan att ovillkorligt avgöra resultatet av marknaden. I händelse av förverkade poäng/spel räknas dessa till det slutgiltiga resultatet.
33.5. Om fel spelare har blivit nämnd som servare i ett individuellt spel (aktuellt eller nästkommande spel) ogiltigförklaras alla marknader relaterade till resultatet av det specifika spelet oavsett resultat. I händelse av att spelet inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel förutom på “Game to Deuce”-marknader om resultatet redan avgjorts.
33.6. I en dubbelmatch ogiltigförklaras alla spel om någon av spelarna byts ut.
33.7. I lagtävlingar där en eller flera deltagare i ett lag byts ut, så står alla spel fast.
33.8. I fall där en matchtiebreak används av den organiserande kommitten/förbundet som den avgörande faktorn i en match, blir sagd tiebreak endast räknad som 1 “game” som tillämpligt. (Till exempel: en match med följande poäng: 6-4 (set
1), 2-6 (set 2) och 10-8 (matchtiebreak) resulterar i att deltagare/lag A vinner 9 games (6+2+1) medan deltagare/lag B betraktas som vinnare med 10 (4+6+0).
33.9. Tiebreak games räknas som 1 game i syfte att avgöra spel på totalt antal games. Om ett set har nått 6-6 men tiebreak inte tillämpats, blir spel på att tiebreak ska spelas avgjorda som vinnande, om det inte är några tiebreak planerade för detta set. Detta gäller även super tiebreaks i tredje setet av en dubbelmatch. Ett super tiebreak räknas som 1 game i syfte att avgöra spel på totalt antal games och handikappmarknader.

34. Trav


34.1. Avgörande är baserat på de officiella resultaten av främsta slutpositioner.
34.2. Videoslots Sports reserverar sig rättigheten att ogiltigförklara eventuella spel där inga officiella resultat kan presenteras.
34.3. Marknader kan vara föremål för Dead Heat-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) och Tattersalls-regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
34.4. Avgörande är baserade på officiella resultat och/eller ranking från de respektive organ som har bestämmanderätt över respektive tävling.

35. Volleyboll


35.1. Om en match startar men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel. Detta såvida inte ett officiellt resultat annonseras av relevant styrande organ, eller om marknaden redan redan är avgjord. I dessa fall kvarstår alla spel.
35.2. Om en match inte spelas på schemalagt datum så ogiltigförklaras alla spel, såvida matchen inte är bokad att spelas inom de närmaste 48 timmarna.
35.3. Tävlingens namn/rubrik ger bevis för vad ett spel hänvisar till. (Till exempel: om du lägger ett spel på Italien vs Brasilien under namnet/rubriken U20 World Cup, kommer detta spel att gälla matchen mellan Italien och Brasilien vilka är deltagare i U20 World Cup.)
35.4. Eventuella poäng samlade under så kallade “Golden Set” räknas inte in i avgörandet för erbjudandet rörande matchen.
35.5. I de fall domaren faställer poängavdrag används officiella resultat i vadslagningsyfte på alla marknader.

36. Vattenpolo


36.1. Alla matchmarknader avgörs efter reglerad tid om inte annat anges.
36.2. Reglerad tid måste fullföljas för att spel ska stå fast om inget annat anges.

 

37. Vintersporter

37.1. Gäller följande: alpint, skidskytte, längdskidåkning, freestyle, Nordic Combined, Short Track, backhoppning, snowboard och skridsko.
37.2. Avgöranden är baserade på officiella resultat och/eller rankningar från respektive organ med auktoritet över respektive tävlingsform.
37.3. Spel kan vara föra föremål för eventuella jurybeslut och/eller förfrågningar gjorda inom 24 timmar efter respektive start.
37.4. I fall av inställda/ej fullföljda events - alla tävlingar som erbjuder ett resultat vilket redan är avgjort innan avbrottet, och där eventuellt fortsatt spel inte möjliggör en annan utgång, beaktas som giltiga och avgörs efter detta.
37.5. Alla erbjudanden anses ogiltigförklarade om det ursprungliga formatet av ett event blivit totalt förändrat, exempelvis höjden på backen i backhoppning, stilen i längdskidåkning etc.
37.6. Videoslots Sports reserverar sig rätten att göra Tattersalls regel 4 gällande (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) i händelse av att en tävlande inte startar i ett gruppspel eller “bäst av X”-erbjudande.
37.7. Erbjudanden relaterade till specifika vintersportevents (exkluderande till exempel spel rörande generella klassificeringar, Olympic-, World- och kontinentala tävlingar), erbjuds under förutsättningar att nästa event hålls i den sporten och/eller disciplinen. Skulle det specifika eventet bli flyttat och ett exakt likadant event för samma sport och/eller disciplin hålls på samma plats och startar inom 72 timmar, så är placerade spel giltiga. Detta gäller för samma sport och/eller disciplin. (Ett exempel: Två separata lopp inom samma sport och/eller disciplin är schemalagda på lördag och söndag, men lördagens lopp flyttas till söndag eller måndag. Spel placerade på lördagens tävling avgörs efter nästa schemalagda event, i detta fall söndagens event). I det fall endast ett event är schemalagt för den sporten/disciplinen och starttiden flyttas med mindre än 72 timmar, så står lagda spel fast och avgörs därefter. Skulle inget event av samma betydelse hållas inom en 72-timmarsperiod efter den initiala starttiden så ogiltigförklaras alla spel.
37.8. I en “man mot manmarknad mellan två eller tre deltagare måste minst en av de listade deltagarna fullfölja det slutliga sprinten/steget/hoppet som insatsen placerats på för att det ska vara ett giltigt spel. Sådana villkor är inte tillämpliga för sprintlopp inom längdskidåkning vilka inkluderar annorlunda elimineringsstadier, och det samma gäller backhoppning. I dessa fall baseras avgöranden på de officiella klassificeringar, oavsett om någon av de listade deltagarna fullföljer de slutliga sprinten/steget/hoppet.

38. Olympiska spelen


38.1. De slutliga medaljörerna som utropas av det styrande organet kommer användas för att avgöra alla spel. Eventuellt efterföljande förändringar beaktas inte.
38.2. Alla spel avgörs efter pris/medaljutdelning. Efterföljande diskvalificeringar eller förändringar räknas inte i vadslagningssyfte.
38.3. I den händelse att ett team/deltagare av någon anledning inte tävlar i ett event reserverar vi oss rättigheten att att tillämpa Tattersalls regel 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
38.4. Om inget annat uttryckligen anges i marknaden eller de specifika reglerna för sporten, så avgörs alla spel utefter reglerna för relevant sport och/eller de relevanta generella reglerna.
38.5. Dead Heat-regler gäller (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
38.6. Olympisk Basket: Matcher spelas under FIBA:s regler. Därför avgörs alla spel efter
europeiska basketregler.
38.7. Olympisk Landhockey: Matchbetting avgörs baserat på resultatet efter fullföljda 60 minuter. I händelse av 2-vägs matchbetting för att kvalificera att marknaden erbjuds avgörs spel utefter vilket lag som går vidare.
38.8. Om ett event av någon anledning ställs in så ogiltigförklaras alla spel, undantaget på de marknader som redan ovillkorligen avgjorts.
38.9. När det finns en presentationsceremoni avgörs marknader efter de officiella resultaten från det relevanta styrande organet vid tidpunkten för för ceremonin, detta oavsett eventuella diskvalificeringar eller ändringar av resultaten.
38.10. Om det inte finns någon presentationsceremoni avgörs resultaten enligt de officiella resultaten från det officiellt styrande organet, oavsett eventuella diskvalificeringar eller ändringar. (Detta med undantag för om en ändring annonseras inom 24 timmar efter det initiala avgörandet av den relevanta marknaden i syfte att korrigera misstag i det rapporterade resultatet).

Sektion B: Specifika begränsningar för


1. Videoslots reserverar rättigheten att begränsa utbetalningar av eventuella spel eller kombinationer av spel, av en kontoinnehavare eller en grupp av kontohavare som en.
2. Videoslots kan efter eget gottfinnande bestämma sig för att betala ut vinster högre än nedan. I det flesta fall kommer vinster högre än nedan att åsidosättas.
3. Varje sport har sina egna olika begränsningar och dessa varierar beroende på sport, typ av event och typ av spelerbjudande. Om ett kombinationsspel innehåller events med olika begränsningskategorier så läggs utbetalningen ihop. Detta för accepterande av multipelspel. Detta kommer att bli uppdelat på singeldelar, och varje singel tilldelas en del av hela potten. Om en enskild begränsning bryts blir spelet nekat.
3.1. Begränsningen av €100,000 gäller för tävlingar i toppklass för män såsom engelska Premier League, FA Cup, spanska La Liga, italienska Serie A, tyska Bundesliga 2, franska Ligue 1, Champions League, UEFA Europa league, svenska Allsvenskan, NBA, Six Nations, Golf Open Championship och Golf Ryder Cup.
3.2. Begränsningen av €80,000 gäller tävlingar i toppklass såsom Copa Libertadores, Coupe de France, australiska A League, skotska Premiership, norska Tippeligaen, portugisiska Primera Division, och Basketball Euroleague.
3.3. Begränsningar av €65,000 gäller tävlingar som Englands Championship, Copa
Sudamericana, DFB Pokal, USA MLS, MLB, NHL, världsmästerskapen i Ishockey, ATP
Masters och WTA Masters.
3.4. Begränsningen av €40,000 gäller tävlingar som Nederländernas Eredivisie, Turkiets
Superlig, Basketball Eurocup, NCAA, Gol PGA Championship.
3.5. Begränsningen av €20,000 gäller tävlingar som tyska Bundesliga, Copa America,
Japan J. League, Spain Basketball League.
3.6. Begränsningen av €12,000 gäller tävlingar som Croatia HNL, Tjeckiens 1, AFC Champions league, Brazil Serie A, China Super League, Basketball Liga ABA, Korean Baseball
League, Ishockey Norge.

3.7. Begränsningen av €9,000 gäller tävlingar som Turkiets Lig.1, Tysklands Liga 3, Brazil Serie B, Österrikes Bundesliga, Basketball A1 Women, Basketball Eurocup Women, Brasiliens NBB, Ishockey Tyskland, Handboll European Championship, Esports.
3.8. Begränsningen av €6,000 gäller tävlingar som Danmark Division 1, NorgeDivision 3, Greklands lägre divisioner, Brasiliens regionala fotbollsligor, lägre basketligor och lägre ishockeyligor.
3.9. Begränsningen av €500 gäller på alla nya marknader och specialmarknader.
3.10. VÄNLIGEN NOTERA ATT DETALJERNA OVAN KAN VARA FÖREMÅL FÖR FÖRÄNDRING FRÅN EN TID TILL EN ANNAN.
DET KOMMER ATT FINNAS FALL DÄR KUNDERNA HAR LÄGRE ANSVARSGRÄNSER DÅ BEGRÄNSNINGAR KAN GÄLLA PÅ DERAS KONTO.

Sektion C: Andra regler (Special)


1.1. Spel på denna marknad är alla giltiga och blir inte ogiltigförklarade i fall av deltagare som drar sig ur, om inget annat anges på marknaden.
1.2. Vissa marknader på tävlingslistan i denna “Sektion C: Andra regler (Special)” kan gälla varje enskilt spel. Multipliers och kombinationsbetting kanske inte är tillåtet. I de fall dessa är placerade och accepterade som fel, så reserverar sig Videoslots Sports rätten att antingen avgöra dessa spel som enskilda med delad insats, eller ogiltigförklara multipliers och/eller kombinationsspel.
1.3. Election Betting - avgörande av dessa spel baseras på totalt antal röster vid tidpunkten för valet och inte på några efterföljande rättsliga bestridanden.
1.4. Eurovision Song Contest - Avgöranden baseras på de officiella resultaten. När det är tillämpligt kommer Dead Heat-regler att gälla (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här). Spel bedöms som förlorade om ett land inte fullföljer tävlingen på grund av till exempel diskvalificering.


1.4.1. Grupp Betting (inkluderar Top Nordic, Top Baltic etc.) - spel avgörs bland de land som slutar högst uppe på listan i de officiella resultatet.
1.4.2. Land som får noll poäng - denna marknad gäller endast för finalen.


1.5. Lotterier och Lotto - Alla lottoresultat baseras på de nummer som dras från respektive lottoboll. Bonusbollar inkluderas om de är väljs vid tillfället då spelet placeras.


1.5.1. Alla lottospel för en speciell dragning måste placeras och bekräftas innan det första numret dras. Om ett spel av någon anledning placeras efter att första numret redan dragits så ogiltigförklaras detta spel och insatsen återbetalas, vinst eller förlust.
1.5.2. Skulle ett lotto introducera en extradragning som dras direkt efter en annan dragning, så gäller spel daterade efter klockslag för den första dragningen.
1.5.3. Om en lottodragning skjuts upp till en tidpunkt inom 12 timmar av den annonserade dragningen kvarstår alla spel, detta med undantag om ett spel placeras för sent.
1.5.4. Om tiden för en lottodragning är förskjuten med mer än 12 timmar efter den annonserade tiden reserverar sig Videoslots Sports rätten att ogiltigförklara alla spel och återbetala insatsen.
1.5.5. Om Videoslots Sports av någon anledning inte kan få tillgång till alla de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra marknaden för en specifik dragning inom 48 timmar, ogiltigförklaras alla spel på denna marknad.


1.6. Dokusåpa/Reality Shows - spel avgörs på det officiella resultatet.

1.6.1. Om två eller flera deltagare blir utröstade i en specifik utröstningsmarknad och orsaken är klar, blir detta använt för vadslagningssyfte. Dead Heat-regler används (se klausul 5.11.1(g) i regler och villkor).
1.6.2. Om det är oklart i vilken ordning deltagare lämnat programmet, träder Dead Heat-regler i kraft (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
1.6.3. Både utröstade deltagare och de deltagare som väljer att lämna programmet betraktas som förlorare.
1.6.4. En deltagare som lämnar tävlingen av någon annan anledning än utröstning innan en nominering har tagit plats, bedöms inte som utröstad och Tattersalls regel 4 kan komma att gälla (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
1.6.5. Andra deltagare kan bli tillagda till marknaden närsomhelst.
1.6.6. Skulle en utröstad deltagare komma tillbaka efter att tidigare ha blivit utröstad, behandlas denne som en ny deltagare/tävlande och tidigare spel kvarstår inte.
1.6.7. I den händelse att serien blir avbruten innan en officiell vinnare är utnämnd, avgörs spel med hjälp av Dead Heat (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här) mellan deltagare som inte blivit utröstade. Direkta spel på deltagare som redan har blivit utröstade beaktas som förlorade spel.
1.6.8. En ja/nejmarknad avgörs utefter resultatet från en viss specifik vecka eller ett specifikt avsnitt.


1.7. Transfer- och managerspecialer - spel på resultatet av fotbolltransfers – spelare som ska bli förflyttade från klubb A till klubb B vid en fastställt datum. Om datumet inte är fastställt, gäller marknaderna till (1) aktuellt läge(2) nästa tillfälle för förflyttningen.


1.7.1. Lånade spelare räknas som transfer.
1.7.2. Om en spelare inte byter klubb eller flyttar till en klubb som inte finns listad betraktas detta som ett förlorat spel.
1.7.3. Funktionärer eller managers på en temporär basis räknas inte som en rekrytering i marknaden av nästa manager.


1.8. Virtuell sport - Alla spelmöjligheter som finns tillgängliga på virtuell sport följer samma samma regler som motsvarigheten i den riktiga sport de representerar. Virtuell sports är en datorgenererad presentation av slumpartade nummerdragningsresultat där utgången bestäms av en slumpgenerator, en så kallad Random Number Generator (RNG).


1.9. World Wrestling Entertainment (WWE)


1.9.1. Alla avgöranden är baserade på de officiella resultaten från de tillämpliga organ som har auktoritet över de respektive tävlingsformerna/eventen. Spel avgörs utefter vinnaren av matchen, inte av en överflyttning av titeln. Att vinna matchen inkluderar, men är inte begränsat till, pinfalls, inlagor, diskvalificerande, uträkningar etc.1.9.2. Skulle matchen sluta med resultatet “inget beslut” ogiltigförklaras alla spel.
1.9.3. Videoslots Sports reserverar sig rättigheten att när som helst och utan förvarning avbryta alla eller några spel på matchen, detta efter eget godtycke.
1.9.4. Skulle en match få en brottare tillagd/borttagen/ersatt på så sätt att detta förändrar den grundläggande matchbilden, reserverar sig Videoslots Sports rätten att ogiltigförklara alla spel.
1.9.5. Spel placerade på direkta marknader, på “Superstars” som sedan inte deltar i matchen, kommer att räknas som förlorade.

Sektion D: E-Sport generella regler
1.1. E-sport är videospel i tävlingsformat för både singelspelare och lag. E-sport kan spelas både online och offline.
1.2. Vid frånvaron av information angående generella regler i denna “Sektion D: E-Sport generella regler”, vänligen se “Sektion A: Sport specifika bettingregler”.
1.3. Avgöranden i spel på e-sport är baserade på de officiella resultat som annonseras av relevanta styrande organ för den specifika sporten/eventet, sändning eller spelets API.
1.4. Alla spel på vinnare och alla e-sportmarknader som inte tar plats gäller under Tattersalls
regler 4 (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).
1.5. Spel ogiltigförklaras om inte matcherna/eventen är korrekt listade.
1.6. Om en match spelas innan schemalagt startdatum/starttid ogiltigförklaras alla spel som placerats efter den faktiska starttiden. Alla insatser placerade före den faktiska starttiden står fast.
1.7. “Match”-marknader: om en match eller karta spelas om på grund av oavgjort resultat (och oavgjort inte erbjuds i marknaden) så avgörs spel baserat på omspelet eller kartan och all eventuell övertid.
1.8. I det fall en match eller karta startat men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel Undantaget är om en spelare blivit diskvalificerad efter start, varpå spelaren/laget som går vidare istället tilldelas segern av det styrande organet för den specifika tävlingen, sändningen eller spelets API avgörs som segrare i vadslagningssyfte.
1.9. Om en spelare/lag ges walkover på åtminstone 1 karta före start så ogiltigförklaras alla spel.
1.10. Om ett lag ges en fördel på en karta i enlighet med specifika turneringsformat och regler, kommer det lag som får kartan att anses som vinnare av kartan i fastställande syfte.
1.11. Skulle en match eller en karta spelas om på grund av förlorad uppkoppling eller på grund av ett tekniskt fel som inte är spelarrelaterat, kommer insatser placerade före matchstart att gälla för den återspelade matchen eller kartan i enlighet med det officiella resultatet. Alla insatser på livespel på det påverkade spelet eller kartan ogiltigförklaras om inte resultatet redan är avgjort. Den omspelade matchen eller kartan behandlas då som en separat händelser.
1.12. I det fall en omgång startas men inte fullföljs ogiltigförklaras alla spel om inte resultatet är avgjort.
1.13. Om en match vinns på grund av att motståndarlaget ger sig, står alla spel fast.
1.14. Skulle namnet på någon av deltagarna/lagen ha stavats fel och/eller ändrats, står alla spel fortsatt fast. Detta förutsatt att det är någorlunda klart och kan bli bekräftat genom välrenommerade källor att variabeln denna insats placerats på är densamma som deltagaren/eventet/spelet som avsetts.
1.15. Spel ogiltigförklaras inte när hemmalag och bortalag byter plats.
1.16. Videoslots Sports reserverar sig rättigheten att ogiltigförklara spel i följande situationer:
1.16.1. Videoslots Sports upplever lagg i mottagandet av data/videostreams från någon av källorna/leverantörerna, vilket gör att oddsen inte reflekterar aktuell status av spelet.
1.16.2. När det är uppenbart att insatser har placerats från ett spelarkonto som haft tillgång till data/bildinformation som vid tillfället inte fanns tillgängligt för Videoslots Sports.
1.16.3. Spel som har placerats efter att någon av deltagarna vunnit en fördel som är relevant nog för att påverka oddsen av ett erbjudande (även om detta bara skulle vara teoretiskt) utan att oddsen förändrats för att reflektera de aktuella förhållandena för ett spel.
1.17. Outrights kan vara föremål för Dead Heat-regeln (hänvisning till de regler och villkor som finns tillgängliga här).

 

 

 

Sätt in
X