Battle of Slots

Villkor

VIKTIG INFORMATION

När du registrerar dig på www.videoslots.com (Videoslots), ingår du ett avtal med Videoslots Limited, som är upprättat enligt lagarna på Malta och har sitt registrerade säte på Europa Business Centre, Level 3-701, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR 9034 och är ett företag licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority of Malta med licensnummer MGA/B2C/258/2014, utfärdat den 1 Augusti 2018 av UK Gambling Commission med licensnummer 000-039380-R-319311-020 och den svenska spelmyndigheten (“Spelinspektionen”) med referensnummer 18Li7373

Datum

Version

Beskrivning

01.01.2019

Version 1.1

Skapandet av detta dokument

15.01.2019

Version 1.1

Revisionen av detta dokument

 

 1. Kontoregler
 2. Betalningsregler
 3. Säkerhetsregler
 4. Casino och Välkomstbonus
 5. Friskrivning
 6. Chattrum
 7. Klagomål
 8. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

 1. Kontoregler

1.1. För att en person ska registreras som en spelare måste den personen lämna in en registreringsansökan. Ansökan kommer som minst att kräva följande uppgifter om spelaren:

 • Personnummer;
 • för- och efternamn;
 • bosättningsplats;
 • mobilnummer;
 • giltig e-postadress;
 • födelsedatum (visar att spelaren är över arton (18) år);

Videoslots förbehåller sig rätten att avbryta alla aktiviteter på kontot fram till att kontouppgifterna har verifierats.

En person som har en registrering garanterar och framhåller att informationen som angivits i ansökningsformuläret är sann, uppdaterad och korrekt. Registreringar måste ske personligen. Om Videoslots uppmärksammar att falsk information angivits vid registreringen som spelare, då kommer Videoslots inte registrera personen, och om den personen redan har registrerats, då kommer Videoslots upphäva den personens registrering som spelare. Endast ett konto per spelare är tillåtet. Om du skulle försöka öppna fler än ett konto, under eget eller någon annans namn, eller om du skulle försöka använda tjänsterna genom en annan persons konto, då kommer vi ha rätt att omgående stänga alla dina konton, hålla inne alla pengar på sådana konton och utestänga dig från framtida användning av tjänsterna. Det är spelarens ansvar att känna till att hens spel är lagligt inom territoriet där hen är bosatt.

Videoslots måste identifiera och verifiera alla spelare som är registrerade hos företaget. Därmed kan Videoslots komma att verifiera informationen som samlats in under registreringsskedet mot offentliga register eller register som innehas av oberoende källor. För att verifiera en spelares identitet med identitetsverifikationstjänster från tredje part, måste Videoslots överföra information om spelaren till tredje part. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till utlämnande, överföring och delning av uppgifter med tredje partsföretag som Videoslots kan välja, från tid till annan, och som tillhandahåller en tjänst.

Du får inte sälja, överföra eller förvärva konton till eller från andra spelare.

Inga medel kan överföras från ditt konto till ett konto tillhörande en annan spelare.

Du måste läsa dessa villkor omsorgsfullt i sin helhet innan du kryssar i godkännanderutan. Om du inte samtycker med någon bestämmelse i villkoren, då ska du inte använda eller fortsätta använda webbplatserna.

Du förstår fullt ut och samtycker till villkoren häri och så som de kan ändras av oss från tid till annan.

När vi än ändrar dessa villkor på ett sätt som skulle begränsa dina nuvarande rättigheter eller på annat sätt vara till din nackdel, då kommer vi att meddela dig innan dessa träder i kraft. Om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren, då måste du upphöra att använda webbplatserna.

Du kan när som helst stänga ditt konto genom att klicka på det i din profil på webbplatsen och begära att ditt konto med Videoslots stängs. Innan du gör så krävs det att du tar ut alla dina medel.

1.2. En person som ansöker om ett Videoslots-konto, garanterar att den inte

 • är bosatt i Afghanistan, Algeriet, Amerikanska Samoa, Angola, Argentina, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgien, Bosnien & Hercegovina, Bulgarien, Burma, Elfenbenskusten, Kuba, Cypern, Tjeckien, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Estland, Eritrea, Frankrike och alla Frankrikes utomeuropeiska områden, Fiji, Grekland, Guam, Guyana, Haiti, Vatikanstaten, Hongkong, Indien, Iran, Irak, Israel, Italien, Jordanien, Kazakstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao PDR, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Marianerna, Moçambique, Myanmar, Nederländerna, Nigeria, Nordkorea, Papua Nya Guinea, Pakistan, Palestinska områden, Panama, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumänien, Reunion, Rwanda, Saudiarabien, Senegal, Singapore, Slovakien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Syriska arabiska republiken, Tanzania, Turkiet, Uganda, Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien, Amerikanska Jungfruöarna, Ukraina, Förenade Arabemiraten, USA, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen och Zimbabwe.
 • agerar på uppdrag för en annan part;
 • har begränsad rättshandlingsförmåga;
 • bedriver kriminella aktiviteter genom sitt Videoslots-konto;
 • sätter in medel vars ursprung är kriminellt och annan aktivitet som saknar befogenhet;
 • sätter in medel med ett kort som kontoinnehavaren inte har befogenhet att använda.

1.3. En person registrerad på Videoslots accepterar och bekräftar:

 • alla definitioner och bestämmelser i dessa villkor;
 • att platsen för detta avtal är Malta och det regleras av lagarna på Malta;
 • aktuella villkor som kan förändras med tiden;
 • ansvaret att känna till den senaste versionen av villkoren så som de kan ändras och meddelas till dig från tid till annan;
 • att alla skatter på vinster ska betalas av spelaren;
 • att Videoslots inte ska behandlas som en finansiell institution;
 • att penninginsättningar ska användas för att spela;
 • att det inte utgår någon ränta för pengar på kontot;
 • att hens medel hålls på konton separerade från företagskonton och inte utgör en del av företagets tillgångar i händelse av obestånd. Eventuella medel på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

1.4. Videoslots förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande:

 • neka att en person öppnar ett Videoslots-konto och/eller stänger ett befintligt konto, neka insättningar utan vidare förklaring, förutsatt att alla redan gjorda insatser och vinster kommer att hedras av företaget så länge dessa inte uppstod genom bedrägeri eller på annat olagligt sätt;
 • upphäva och/eller ställa in personens tillgång till kampanjer, tävlingar eller andra tjänster, när;
 • Videoslots är av åsikten att det finns legitima tveksamheter gällande att kontot är, har varit eller kan vara:
  • i syfte för illegala, bedrägliga eller ohederliga aktiviteter;
  • begära dokument för verifiering av identitet, auktorisationen att använda ett specifikt kort (bland annat förbetalda kort) och/eller andra fakta som tillhandahållits av kontoinnehavaren, innan uttag utförs;
  • inneha och förvalta medel som tillhör kontoinnehavaren i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer;
  • för kontanthantering. Detta kan omfatta en finansiell institution och/eller en leverantör av en betalningslösningar som;
  • anförtros med att inneha medel för och/eller i förmån för kontoinnehavaren
  • förverkar och/eller konfiskerar medel som finns på ett konto och/eller vägrar att uppfylla ett krav, i händelse att, direkt eller indirekt, dessa villkor har överträtts och/eller obehörigt på annat sätt.
 • begränsa och vägra ta emot satsningar och avsluta event eller spel från att erbjudas på platsen.

1.4.1 Inaktiva konton

 • Ditt medlemskonto kommer anses som inaktivt när du inte loggar in på det under en period längre än tolv (12) månader.

1.4.2 Vilande medlemskonton

 • Om ditt medlemskonto har varit vilande i trettio (30) månader kommer vi att översända saldot i ditt konto till dig, eller om vi inte lyckas få kontakt med dig, till Svenska Spelinspektionen mot vilken du inte kan ställa några krav.

1.4.3 Spärrade/uteslutna konton

 • Om ditt medlemskonto har spärrats eller uteslutits av Videoslots, kommer de tillgängliga medlen i kontot att översändas till dig. Videoslots kommer överföra pengar till din senast använda betalningsmetod omgående efter att ditt konto spärrades. Pengarna kommer endast att översändas till dig, såvida ditt konto inte är föremål för en penningtvättsutredning och i detta fall kommer Videoslots att hålla in medlen tills man har auktoriserats att frigöra dem.

1.4.4 Stängda konton

 • Innan du stänger ditt medlemskonto kommer Videoslots att varna dig gällande tillgängliga medel i ditt medlemskonto. Du kommer att ombes ta ut eventuella tillgängliga medel innan du stänger ditt konto. Om ett konto stängs innan du tar ut tillgängliga medel, ombes du att kontakta kundtjänst för att ta ut dina medel. Inget tillgängligt saldo kan tas ut innan en KYC har utförts i enlighet med reglerna och tröskelvärdena som är fastställda i dessa villkor. Om kontot stängs av Videoslots, kommer förfarandet fastställt i 1.4.3 att gälla.
 • Eventuella utestående satsningar vid tiden för kontots stängning kommer att uppfyllas.

1.5 Videoslots garanterar att:

 • förvalta medel tillhörande kontoinnehavaren på ett säkert och lämpligt sätt
 • hantera data om kontoinnehavaren i enlighet med tillämpliga lagar och dataskyddsregler.
 • kontoinnehavarens medel hålls på konton separerade från företagskonton och utgör inte en del av företagets tillgångar i händelse av obestånd. Eventuella medel på ditt medlemskonto är inte räntebärande.

 

1.6 Alla tvister gällande ett konto och/eller transaktion i anslutning till ett konto som inte kan lösas enligt dessa villkor ska lösas i enlighet med lagarna på Malta.

1.7. Om Videoslots.com oavsiktligt krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel, då kommer beloppet att fortsätta tillhöra Videoslots.com, och beloppet kommer att överföras från ditt konto. Om du, innan Videoslots.com blev medvetna om felet, tog ut medel som inte tillhörde dig, utan inverkan på andra åtgärder som lagen medger, kommer det oavsiktligt utbetalda beloppet att utgöra en skuld som du har till Videoslots.com. Utifall en felaktig kreditering, är du skyldig att meddela Videoslots.com omgående via mejl.

1.8. Du ska säkerställa att pengar som du sätter in på ditt medlemskonto inte är kopplat till något olagligt och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; du förstår att genom att delta i spelen löper du risken att förlora pengar som du har satt in. Du ska inte vara delaktig i någon bedräglig, konspirativ, riggande eller annan olaglig aktivitet i relation till din eller tredje parts deltagande i något av spelen, och du ska inte använda några programvarubaserade metoder eller tekniker eller maskinvaruenheter för ditt deltagande i spelen. Vi förbehåller oss härmed rätten att ogiltigförklara alla satsningar utifall ett sådant beteende.

1.9. Ansvarsfullt spelande

1.9.1. Du kan enligt eget gottfinnande välja att utesluta dig själv från att spela några spel på webbplatsen (under en bestämd eller obestämd period eller tills vidare). För att spärra ditt konto måste du gå till din profil och välja relevanta inställningar eller kontakta support@videoslots.com.

1.9.2. Efter din registrering och innan du börjar spela, kommer Videoslots att fråga dig om beloppet som du har råd att spendera på spel per dag, vecka och/eller månad. Tänk på att ovanstående belopp kommer att ställas in som din månadsgräns för insättningar och användas för KYC i syfte för ansvarsfullt spelande. Om ett medlemskonto väljer att ställa in en insättningsgräns, då när gränsen nås kommer du att få ett meddelande som informerar dig om att din insättningsgräns har uppnåtts, och du kommer inte att kunna göra några fler satsningar. Du kommer att kunna se över dessa gränser om du vill ändra dem. Du kan ändra eller ta bort din insättningsgräns och ändringen kommer att ske automatiskt efter en period på sju (7) dagar. Om du vill sänka gränsen, då kommer ändringen att ta vid med omgående effekt.

1.9.3. Utöver det kan du även välja att införa en spelgräns (högsta satsningsgräns, vadslagningsgräns, förlustgräns, gräns för tid per session), i ditt medlemskonto. För att ställa in en gräns för ansvarsfullt spelande, måste du logga in på ditt konto och under din profil och där kan du ställa in eller hantera dina gränser. Om du beslutar att öka gränsen då kommer denna uppdatering att få omgående verkan. Men om du beslutar att sänka gränsen, då kommer denna uppdatering att ske automatiskt efter sju (7) dagar har gått.

1.9.4. Du kan välja att utesluta dig själv under en period på 24 timmar, 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år. Under denna period kan ditt konto inte öppnas på nytt under några omständigheter. Vi rekommenderar att du även gör detta med andra operatörer där du kan vara registrerad. Du har rätt att utesluta dig själv från vår webbplats via det nationella självuteslutningssystemet Spelpaus.se. Efter att perioden har upphört kommer du att kunna logga in på ditt konto. 

1.9.5. Du kan välja att låsa kontot under en viss tidsperiod eller tills vidare. Om du skulle välja att låsa ditt konto ”tills vidare”, då kan ditt medlemskonto inte återöppnas förrän tolv (12) månader har gått. 

1.9.6. För att utesluta dig själv måste du skicka ett mejl till din lokala kundtjänst på adressen som finns på http://www.videoslots.com, och indikera följande: ”Jag vill uteslutas från www.videoslots.com”, eller besöka www.videoslots.com och klicka på ”Ansvarsfullt spelande”. En självuteslutning kommer att ha omgående verkan efter att en kundtjänstsmedarbetare tagit emot din begäran. Oavsett kommer vi att fråga dig om hur lång tid som du vill bli utesluten, annars kommer 6 månader att tillämpas som standard.

1.9.7. Om du vill utesluta dig själv under en obestämd tid kommer ditt konto att stängas och du kommer inte att kunna registrera dig på nytt på webbplatsen.

1.9.8. Förlust av kontroll

 • Spelande ska ses som ett nöje och inte som ett sätt att tjäna pengar.
 • Håll koll på tiden och pengarna du spenderar när du spelar.
 • Innan du börjar spela rekommenderar vi att du använder begränsningsverktygen för insättning, förlust eller vadslagning för att hjälpa dig att kontrollera beloppet du gör av med. Du finner det under ”Mitt konto” -> "Ansvarsfullt spelande”.
 • Om du vill se vilken typ av spelare du är, då rekommenderar vi självbedömningstester, med vilka du kan identifiera tidiga tecken på riskfyllt spelbeteende.
 • Om du skulle behöva en paus från spelande, kan självuteslutning ställas in via ”Mitt konto” eller genom att trycka på ”panikknappen” (självuteslutning i 24 timmar) på webbplatsen eller i spelen.
 • Undvik att jaga förluster;
 • Spela endast när du kan täcka förlusterna;
 • Om du behöver prata med någon gällande bekymmer som du har med ditt spelande, kontakta då en av organisationerna som du hittar under supportgrupper.

1.9.9.  Spelare ska inte sätta in pengar med grumligt eller olagligt ursprung.

1.9.10. Glöm inte att spelande kan vara beroendeframkallande. Om en spelare anser att den behöver hjälp för att bli fri från ett sådan beroende, då ska den följa denna till sidan om ansvarsfullt spelande på webbplatsen.

 

 1. Betalningsregler

2.1. Du får endast delta i ett spel om du har tillräckligt med medel i ditt medlemskonto för sådant deltagande.

2.2. Du kan sätta in pengar med en mängd olika metoder, bland annat VISA, Mastercard, Trustly, Entropay, SIRU mobile, Ecopayz, Skrill, Neteller, Zimpler (endast insättningar), Paysafe (endast insättningar) SMSVoucher (endast insättningar).

2.3. Lägsta insättningsbelopp är 100 SEK. Inga handläggningsavgifter tas ut för några betalningsleverantörer, förutom för SIRU, SMS Voucher och Zimpler. För dessa sistnämnda leverantörer tas det ut en handläggningsavgift. Detta visas i kassan innan du slutför transaktionen, där det visas en uppdelning av belopp som debiteras, krediteras och den totala % av avgiften. SMS Voucher, Zimpler och SIRU har alla olika handläggningsavgifter.

2.4. Insättningar bearbetas omgående och det uppdaterade saldot visas på medlemskontot omgående när en betalningstjänsteleverantör används. Videoslots tar inget ansvar för några förseningar som orsakas av dess betalningssystem eller förseningar orsakade av en tredje part.

2.5. Videoslots ska ha rätt att vägra en betalning eller satsning till en kontoinnehavare, tills kontohavaren identitet har verifierats.

2.6. Uttag från ett Videoslots-konto sker med betalning till kontoinnehavaren eller överförs till ett bankkonto som innehas i kontoinneharens namn, enligt kontoinnehavarens instruktioner. Videoslots förbehåller sig rätten att utföra utökad due diligence när en ändring begärs.

2.7. Lägsta uttagsbelopp är 200 SEK för alla betalningsmetoder, däribland banköverföringar. Kontakta kundsupporten på support@videoslots.com. Om du vill ta ut mindre än de angivna beloppen, utgår en handläggningsavgift på 3,95%. Men alla uttag med vanlig banköverföring är kostnadsfria oavsett hur många gånger du vill ta ut per dag.

2.8. En spelare kan göra så många uttag som den önskar, så länge som de alltid är över tröskelvärdet angivet i punkt 2.3 ovan. Om en spelare tar ut mer än en gång under en 1-dagsperiod kommer en handläggningsavgift på 25 SEK att debiteras. Alla uttag med vanlig banköverföring är kostnadsfria oavsett hur många gånger spelaren vill ta ut per dag.

Videoslots kommer inte debitera dig någon avgift för banköverföringar. Men det rekommenderas att du hör efter med din bank om de kommer att ta ut några sådana avgifter. Videoslots kommer inte ansvara för någon avgift som du debiteras eftersom detta är utanför vår kontroll. 

2.9. Det kan finnas tillfällen då en spelares spelmönster måste utredas innan ett uttag godkänns, och i dessa fall bekräftar spelaren att fördröjningar med att handlägga uttag kan förväntas i vissa fall, och av dessa skäl är det möjligt att Videoslots inte är i en ställning där de kan ge en förklaring till varför uttaget inte handläggs än. Dessa händelser omfattar bedrägeri- och penningtvättsutredningar av Videoslots samt behöriga myndigheter.

2.10. Videoslots är bundet av sin policy gällande bekämpning av penningtvätt och av alla lagar och förordningar som gäller för detta. Därför tillåter Videoslots inte överföringar mellan konton och att spelare sätter in från ett medium och försöker ta ut till ett annat. Dessa händelser hanteras mycket noggrant och kan komma att anmälas till myndigheter. Dessa händelser såväl som andra misstänkta transaktioner kommer att anmälas till myndigheter.

2.11. Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut en transaktionsavgift på insatta medel som inte användes till att spela innan de togs ut. Transaktionsavgiften kommer inte att överstiga 3,95%, men Videoslots förbehåller sig rätten att ta ut ett högre eller lägre belopp.

2.12. Videoslots förbehåller sig rätten att debitera uttag för administrativa kostnader, så som angivet på webbplatsen, som till exempel uppstår när mer än ett uttag görs under en 24 (tjugofyra) timmars period.

2.13. Om du till exempel spelar progressiva slotspel och vinner en jackpot på mer än 310 000 SEK, kan det begäras att du väntar upp till trettio (30) arbetsdagar, från vinsttidpunkten, för att betalningen ska handläggas. Efter denna period kommer kontoinnehavaren att tillåtas ta ut den totala vinsten oavsett storlek.

För vinster som inte kategoriseras som progressiva jackpots, gäller följande:

 • Du kan ta ut saldot från ditt konto när som helst (bortsett från eventuellt bonussaldo som är föremål för begränsningar gällande insatser). Vid uttag ska alla belopp upp till 310 000 SEK överföras till din ursprungliga betalningsmetod. Över detta tak ska saldot betalas med banköverföring. För att begära ett belopp över 310 000 SEK ska du kontakta kundtjänst support@videoslots.com

För att det inte ska finnas några tveksamheter: Videoslots är skyldiga att utföra ytterligare due diligence-kontroller som kan resultera att det tar längre tid innan du får dina medel.

 1. Säkerhetsregler

3.1 Videoslots upprätthåller strikt sekretess gällande alla relationer med en kontoinnehavare. Uppgifter kommer att lämnas ut om det krävs av en reglerande myndighet, domare eller annan offentlig myndighet, och/eller utifall kontoinnehavaren överträder Videoslots regler, kan uppgifter lämnas ut till en tredje part i utredningssyfte.

3.2 Kontoinnehavaren väljer ett lösenord och ett användarnamn. Det är en kontoinnehavares eget ansvar att inte dela denna information. Om kontoinnehavaren har skäl att tro att andra har tagit del av denna information, då ska kontoinnehavaren omgående kontakta Videoslots kundtjänst och ett nytt lösenord kommer att utfärdas.

3.3 Kortinsättningar kan, från tid till annan, bli delvis eller helt avvisade beroende på vissa säkerhetssystem som hanteras tillsammans med en betalningslösningsleverantör och/eller finansiell institution. Sådana säkerhetsåtgärder kan avvisa legitima kort, som inte kan bearbetas vid en viss tidpunkt. Videoslots personal kontrollerar inte dessa system, och inte heller har de någon kunskap om skälen till att några insättningar avvisas.

3.4 Videoslots kan komma att begära dokumentation för att verifiera identiteten och/eller auktorisation för att använda ett specifikt kort och/eller annan relevant information och dokumentation som kontoinnehavaren tillhandahåller innan man utför insättningar och/eller uttag. Detta kan orsaka korta fördröjningar. I detta fall kommer Videoslots att kontakta spelaren för att erhålla due diligence-dokumentation som till exempel en kopia på identifikationsdokument, bestyrkande av adress och ägande av insättningskällan, och känslig samt konfidentiell information stryks alltid. Videoslots kommer att behandla uttaget när tillfredsställande bestyrkande har mottagits. Videoslots förbehåller sig rätten att spärra eller stänga ditt konto utifall begärd information eller dokument inte tillhandahålls eller om sådan information eller dokument finnes felaktiga, falska eller vilseledande.

3.5 Det är olagligt att använda en bugg i ett av spelprogrammen som tillhandahålls genom en programvara som erbjuds genom Videoslots. Videoslots ska vidta alla nödvändiga åtgärder utifall en spelare använder och/eller missbrukar en bugg, till exempel spärra spelarkontot, frysa medlen och eventuellt rättsliga åtgärder.

3.6 Endast en bonus per hushåll/IP-adress kan användas. Utifall bonusmissbruk, kommer denna bonus att förverkas och alla medel på detta konto kommer att frysas.

3.7 Videoslots förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avbryta, återföra eller justera eventuella transaktioner och/eller förverkade medel på grund av: tekniskt fel, ”uppenbart fel”, force majeure; överträdelse av villkoren; kollusion och/eller kriminella handlingar;

3.8 Videoslots erkänner eller accepterar inte någon form av ansvar för skada som åsamkas en casinospelare och/eller tredje part orsakad direkt och/eller indirekt av:

 • tekniskt fel, ”uppenbart fel”, force majeure, och/eller utfallet av ett casinospel och/eller något liknande;
 • överträdelse av villkoren;
 • kollusion och/eller kriminella handlingar;
 • finansiell risk och förlust; och/eller
 • rättsliga och finansiella åtgärder och/eller andra åtgärder kan vidtas mot deltagaren och/eller tredje part.

3.9 Spelarens uttag av medel utförs med samma metod som insättningen. Detta innebär att om en spelare sätter in med Skrill, kommer ett uttag att ske till samma Skrill-konto. Förutom i fall då vinsterna överskrider 300 000 SEK då punkt 2.15 kommer att gälla.

 1. Casino Och Välkomstbonus

4.1 Bonusvillkor

För att du ska ha ännu roligare på casinot, erbjuder Videoslots.com en generös välkomstbonus.

Gå till Min Välkomstbonus för att hitta din Välkomstbonus.

Välkomstbonus (aktiverat en gång, endast när du gör din första insättning)

Insatskrav: 35 x bonus

Antal dagar: 60 dagar

Övrig information: Vinster från dina bonuspengar kommer att betalas ut till ditt kontosaldo med 10 procentiga tillägg och ska vara uttagbara omgående.

Vad är ett insatskrav?

Tar du till exempel emot en bonus på 100 SEK till ditt bonuskonto. Då för att omvandla bonusen till verkliga pengar måste du satsa det insatta beloppet 35x bonus (total satsning 3,500 SEK). Du kan göra så många insättningar som du vill under din bonuskvalificering. Dina bonuspengar kommer att betalas ut som tillägg på 10 procent, och om du har satsat 350 SEK kommer du att få en bonusutbetalning på 10 SEK till ditt konto.

Insatskraven för att slutföra en bonus bygger på ett specifikt spels RTP (avkastning till spelare), ett spel med 96% RTP bidrar 100% till insatskravet, ett spel med 95% RTP bidrar med 125% till insatskravet, medan ett spel med 97% RTP bidrar med 75%. Varje 0,01% över 96% RTP för ett specifikt spel ger 0,25% mindre (max 75%) bidrag till bonusinsatskravet. Varje 0,01% under 96% RTP för ett specifikt spel ger 0,25% extra (max 75%) bidrag för bonusinsatskravet. Du finner samtliga spels RTPs på denna sida https://www.videoslots.com/payout-ratios/, välj den “Teoretiska” vyn av RTP och inte den “Faktiska” vyn.

Några exempel:

Gonzo's Quest har en 96% RTP så det bidrar med 100% till bonusinsatskravet.

Om du till exempel satsar 20 SEK i Gonzo's Quest, då läggs 20 SEK till insatskompletteringen av din nuvarande bonus.

Starburst har en 96,1% RTP så det bidrar med 97,5% till bonusinsatskravet.

Om du till exempel satsar 20 SEK i Starburst, då läggs 19,5 SEK till insatskompletteringen av din nuvarande bonus.

Irish Eyes 2 har en 95% RTP så det bidrar med 125% till bonusinsatskravet.

Om du till exempel satsar 20 SEK i Irish Eyes 2, då läggs 25 SEK till insatskompletteringen av din nuvarande bonus.

Observera att detta endast gäller för spel i våra “Videoslots”, “Slots”, "Vegas" och “Scratch Cards” kategorier, inget spel från dessa fyra kategorier kan bidra med mindre än 25% eller mer än 175% till bonusinsatskravet.

Kategorierna “Roulett”, “Blackjack”, “Video Poker”, “Other Games” genererar ett fast lägre bidrag till din bonuskonvertering - 10% av det satsade beloppet. Om du till exempel satsar 20 SEK i roulett eller blackjack, då läggs 2 SEK till insatskompletteringen av din nuvarande bonus.

Under en aktiv Välkomstbonus, får du inte gå in eller spela några ”jackpotspel”. Om du försöker spela ett ej kvalificerat spel, kommer ett varningsmeddelande att visas; och om du ändå försöker gå in på det spelet, kommer alla bonuspengar och vinster att återbetalas till kasinot.

Vad är “avkastning till spelare” (RTP) som nämns ovan?

”Avkastning till spelare” eller dess förkortning ”RTP”, är en beskrivning av spelets teoretiska utbetalningsprocent, som exempelvis hur mycket av alla satsade pengar som kommer att betalas tillbaka till en spelare med tiden. RTP uttrycks vanligtvis som en procent, som exempelvis 96%, vilket skulle innebär att av varje satsade 100 SEK, förväntas spelaren få tillbaka 96 SEK i vinster. Det är viktigt att förstå att när det säger 96% av satsade pengar avkastas till spelaren, säger det inte vilken spelare som får pengarna. Du kan göra en stor vinst på din första satsning eller ha sådan otur att du aldrig vinner något, det är mycket slumpmässigt. Men i det långa loppet betalas 96 % av alla satsningar i spelet ut som vinster till spelare som spelar det specifika spelet. En annan viktig faktor när man beskriver i RTP är variation. Vissa spel har större variation, vilket innebär att spelet har en låg vinstfrekvens, men vid en vinst, kommer den ofta att vara större i jämförelse med en slot med låg variation. Spel med en låg variation kommer att ha en högre vinstfrekvens med många små vinster.

När vi pratar om RTP i texten, avser vi "Teoretisk avkastning till spelare" (TRTP).

Vad är antal dagar?

Detta är antalet dagar som du har för att använda bonusen. Oanvänd Välkomstbonus kommer att löpa ut efter att detta antal dagar har löpt ut.

Ytterligare regler

 • Under svensk licens har du som spelare bara rätt till en bonus vilket är vår Välkomstbonus.
 • Din välkomstbonus kommer att betalas ut till ditt kontosaldo med 10 procentiga tillägg och ska vara uttagbara omgående.
 • Du kan inte satsa 200 SEK eller mer i ett enskilt spel under din bonuskvalificiering, om du vill satsa mer än 200 SEK kommer din Välkomstbonus att förverkas.
 • Välkomstbonus är endast giltiga i casinospel på www.videoslots.com.
 • Ingen spelare ska ha mer än ett konto. Om vi upptäcker flera konton, förbehåller vi oss rätten att samla alla medel i det konto som spelaren registrerade först och stänga de övriga kontona. Kvarvarande välkomstbonus kommer att förverkas.
 • Välkomstbonus är avsedda att krydda våra spelares spelupplevelse, och de ska endast användas på detta sätt. Alla bonusöverträdelser kommer att leda till spärrade konton och förverkade vinster och bonus.
 • Videoslots.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra bonusvillkoren och strukturen.
 • På Videoslots.com är det valfritt att aktivera din välkomstbonus. Antingen använder du en bonuskod vid din första insättning eller går till Min Välkomstbonus efter din första insättning för att aktivera.
 • Riskfria satsningar på ett spel kvalificerar inte för insatskraven.

4.2 Videoslots ska inte vara ansvarigt för fel på spelenheter eller försök från spelaren att delta i spel genom metoder, sätt eller medel som inte är avsedda av Videoslots. Videoslots förbehåller sig rätten att avsluta en spelares konto av vilken anledning som helst och utfärda saldot i spelarens konto vid tiden för detta avslutande.

Om inte specificerat ska Videoslots välkomstbonus användas inom trettio (30) kalenderdagar efter utfärdande.

4.3 Casinospelbeskrivningar är en tjänst från Videoslots.com, i syfte att förklara varje spel och göra det lättare för en användare att få en överblick över varje spel. Videoslots.com tar inte något ansvar för några fel i dessa spelförklaringar. Om beskrivningen av och reglerna i ett spel inte stämmer överens har reglerna företräde.

4.4 När en spelare satsar en aktuell bonus och erbjuds en annan bonus/kampanj, till exempel från ett närstående företags webbplats, även om erbjudandet inte är personligt, då ska spelaren först kontakta Videoslots kundtjänst för att bekräfta att en sådan bonus är giltig för hen. Om giltigheten inte bekräftas och mottas av spelaren, då riskerar spelaren att bonusen och vinsterna från den bonusen annulleras. Alla fria pengabonusar är, om inte specificerat på annat sätt, en välkomstbonus för nya spelare. Varje spelare har endast rätt till en välkomstbonus.

4.5 Du kan förverka välkomstbonusen och ta ut vinster och utbetalda bonusmedel när som helst. Endast den kvarstående bonusen som ännu inte har frigjorts kommer att förverkas.

4.6 Välkomstspinn – Första registrering och insättning

4.9.1 Nya spelare som registrerar sig är berättigade till 11 Välkomstspinn vilket är inkluderat i din välkomstbonus i ett spel som väljs slumpmässigt av Videoslots.com vid registrering och slutförande av första insättning på minst 100 SEK. Du måste göra en insättning inom 24 timmar efter registrering för att vara berättigad. Extraspinnen måste aktiveras på ditt konto och användas inom 24 timmar. Alla vinster från dina välkomstspinn är insatsfria.  Vinster kan tas ut omgående.

4.9.2 Alla vinster från välkomstspinn kommer att överföras till ditt kontosaldo. Om du vill begära ett uttag innan de 11 välkomstspinnen är slutförda, förverkar du de kvarstående. Du kan ta ut vinsterna och utbetalda bonusar när som helst.

4.10 Avbrutna spel

4.10.1 Videoslots är inte ansvariga för några driftavbrott, serverproblem, eftersläpning eller några tekniska störningar av spelet. Återbetalningar utförs endast enligt ledningens gottfinnande.

4.10.2 Videoslots kommer inte acceptera något ansvar för några skador eller förluster som anses eller misstänks ha uppstått genom eller i anslutning till webbplatsen eller dess innehåll; däribland men utan begränsning till förseningar eller avbrott i drift eller sändning, förlust eller förstörelse av data, kommunikations- eller linjehaveri, någon persons missbruk av sidan eller dess innehåll eller några fel eller utelämningar i innehållet.

4.10.3 Om ett casinosystem inte fungerar som det ska, annulleras alla satsningar.

4.10.4 Utifall ett spel startas men avbryts på grund av systemfel, ska Videoslots återbetala beloppet som satsats i spelet till användaren genom att kreditera det till användarens konto eller, om kontot inte längre finns, betala det till användaren på ett godkänt sätt; och om användaren har upplupen kredit vid tidpunkten då spelet avbröts, kommer spelarens konto att krediteras med det monetära värdet för krediten, eller, om kontot inte längre finns, betala det till användaren på ett godkänt sätt.

4.10.5 Utifall ett fel med publicerade odds eller utbetalningar, kommer Videoslots att meddela användaren om felet, annullera alla satsningar och häva alla vinster. Videoslots kommer att sträva efter att alla parter, direkt berörda av ett sådan fel, hamnar i samma ställning som de var innan felet uppstod.

4.11 Avbrutna spel

Videoslots är inte ansvariga för några driftavbrott, serverproblem, eftersläpning eller några tekniska störningar av spelet. Återbetalningar utförs endast enligt ledningens gottfinnande.

Videoslots kommer inte acceptera något ansvar för några skador eller förluster som anses eller misstänks ha uppstått genom eller i anslutning till webbplatsen eller dess innehåll; däribland men utan begränsning till förseningar eller avbrott i drift eller sändning, förlust eller förstörelse av data, kommunikations- eller linjehaveri, någon persons missbruk av sidan eller dess innehåll eller några fel eller utelämningar i innehållet.

Om ett casinosystem inte fungerar som det ska, annulleras alla satsningar.

Utifall ett spel startas men avbryts på grund av systemfel, ska Videoslots återbetala beloppet som satsats i spelet till användaren genom att kreditera det till användarens konto eller, om kontot inte längre finns, betala det till användaren på ett godkänt sätt; och om användaren har upplupen kredit vid tidpunkten då spelet avbröts, kommer spelarens konto att krediteras med det monetära värdet för krediten, eller, om kontot inte längre finns, betala det till användaren på ett godkänt sätt.

Utifall ett fel med publicerade odds eller utbetalningar, kommer Videoslots att meddela användaren om felet, annullera alla satsningar och häva alla vinster. Videoslots kommer att sträva efter att alla parter, direkt berörda av ett sådan fel, hamnar i samma ställning som de var innan felet uppstod.

4.12 Turneringsregler

 1. Beskrivning

Från tid till annan, kan Videoslots komma att erbjuda slotsturneringar (”Battle of Slots”) på webbplatsen. I en turnering för slotspel och inom sin fastställda varaktighet, satsar deltagare ett fast värde i ett maximalt antal spelomgångar i ett specifikt slotspel, och en eller flera deltagande spelare som registrerar det största antalet totala spelvinster i turneringen med ett eller flera priser i enlighet med turneringens pristabell.

 1. Specifika detaljer

Varje turnerings specifika detaljer är samma för alla deltagare och visas på webbplatsens turneringsområde. Detta område kan även innehålla ytterligare regler och villkor som gäller utöver dessa villkor. Det rekommenderas starkt att du läser och förstår de specifika detaljerna, regler och annan information som visas på webbplatsens turneringsområde innan du deltar i en turnering. Kontakta oss om du behöver någon hjälp.

 1. Deltagande

En spelare kan gå in i en eller flera turneringar genom att registrera sig för varje turnering. Registrering för betalturneringar är föremål för tillräckligt saldo på spelarens konto och kan vägras av vilket skäl som helst och utan att ange någon anledning. Spelare måste registrera sig för att delta i en turnering innan turneringens registreringsperiod är avslutad, vilket är tiden som visas med en nedräkningstimer som startar från och med att den första spelaren har registrerat sig för turneringen. När en spelare registrerar sig för att delta i en turnering, blir spelaren berättigad till ett maximalt antal spelomgångar i ett specifikt slotspel, och detta kan användas till att göra satsningar med ett redan fastställt värde inom en redan fastställd varaktighet, allt enligt vad som är fastställt för den specifika turneringen. Deltagare som använder möjligheten att göra flera betalningar av deltagaravgifter kommer att få ett sådant berättigande för varje deltagaravgift. Utifall missbruk från en deltagare, ett systemfel eller administrativ korrigering, kan ett berättigande upphävas. Berättigandet till varje turnering är begränsat till slotspelet som är tilldelat i turneringens specifika detaljer. Insatser i ett slotspel i en turnering har ett redan fastställt värde och beloppet som satsas kan inte bestämmas fritt av deltagarna. Antal spelomgångar som deltagaren är berättigad i en turnering är begränsat till ett antal som visas i turneringens specifika detaljer. Deltagare måste inte spela det maximala antalet omgångar, men kan ha en lägre chans att vinna ett pris när inte alla omgångar spelas. Spelomgångar kan endast användas inom en fastställd varaktighet, så som visat på webbplatsens turneringsområde och/eller med en nedräkningstimer som visar tiden till vänster.

 1. Start

Turneringar inleds på ett av två olika sätt. En schemalagd turnering inleds vid en fastställd specifik tidpunkt. En turnering kallad ”Sit ‘n Go” sätter igång så fort det fastställda lägsta antalet deltagare har registrerat sig för deltagande i en turnering. En turnering kan ställas in om ingen spelare eller ett otillräckligt antal har registrerat sig för deltagande.

 1. Inköp

Deltagande är kostnadsfritt i turneringar som visas som (”Freerolls”), men är alltid kostnadsbelagda när de visas som (”buy-in”). Beloppet för deltagaravgiften fastställs för varje turnering och är densamma för alla deltagare i en turnering. I vissa turneringar som är belagda med en deltagaravgift, kan deltagarna ha möjligheten att betala flera deltagaravgifter samtidigt.

 1. Rake

I turneringar med en deltagaravgift, drar vi av en provision (”rake”) på 10 %, eller ett annat procenttal enligt vad som är specificerat för en specifik turnering. Denna provision betalas inte tillbaka.

 1. Vinna

En förlust av en insats i en spelomgång i en turnering dras inte av från saldot i en deltagande spelares konto, men insatsen dras av från spelarens berättigande i turneringen. En vinst i en spelomgång i en turnering läggs inte till saldot i en deltagande spelares konto och kan inte betalas ut. I progressiva turneringar, läggs en giltig vinst i en turnering till de totala priserna i turneringen. Vår beräkning av vinster är slutgiltig och är inte föremål för granskning eller korrespondens.

 1. Priser

Priserna för varje turnering är specificerade i pristabellen för turneringen på webbplatsens turneringsområde, och kan skilja sig för varje turnering. Summan för priser kan delas upp jämnt eller ojämnt mellan flera olika vinnare. Totalen för priser för varje turnering kan byggas upp på olika sätt. I normala turneringar består totalen för priser av totalen för deltagaravgifter för alla deltagare minus provisionen som vi tar ut. I turneringar med en garanterad total för priser, består totalen för priserna av det högsta av antingen ett minsta belopp som vi har fastställt för varje sådan turnering eller totalen för deltagaravgifter för alla deltagare minus provisionen som vi tar ut. I progressiva turneringar, består totalen för priser av alla giltiga vinster som uppstår genom spelade spelomgångar inom turneringen, plus värdet för ej använda insatser som deltagande spelare var berättigade, minus provisionen som vi tar ut. Typen av turneringen gällande uppbyggnaden av totalen av priser fastställs för varje turnering. Vi kan lägga till ytterligare priser till en eller flera turneringar, så som indikerat för varje turnering. Sådana ytterligare priser kan bestå av fria spins, bonusar eller produkter och tjänster.

 1. Jackpots

Turneringar kan ha eller inte ha en jackpot, så som fastställt på webbplatsens turneringsområde. Spelare som deltar i en jackpotturnering bekräftar att en jackpot som vinns i ett spel som är en del av en omgång i en turnering kommer att delas med och delas upp bland andra vinnande deltagare i enlighet med turneringens pristabell. Genom att delta i en jackpotturnering, ger spelare sitt samtycke till sådan delning och uppdelning. Spelare som deltar i jackpotturneringar bekräftar även och samtycker till att en jackpot ackumuleras och betalas ut i euro och att konverteringen från och till spelarens konto utförs när nödvändigt på spelarens bekostnad och valutarisk. Om en jackpot vinns i en turnering och uppgår till 512 000 SEK eller mer, kommer det krävas en rimlig tidsperiod för handläggning. Spelare kommer att informeras om behandlingstiden utan onödigt dröjsmål.

 1. Vinnare

Varje turnering har ett redan fastställt antal vinnare som kan vara en eller flera vinnare, så som fastställt för varje turnering. Deltagarna i en turnering rankas i enlighet med deras vinster i spelomgångar i turneringen, och högre registrerade vinster i en turnering har en högre rangordning. Deltagarna bland det redan fastställda antalet av högst rankade deltagare vinner turneringen.

 1. Fel

Oavsett det som framgår i punkt 4.11 Avbrutna spel, kommer inga pengar att betalas tillbaka om en spelare blir frånkopplad på grund av ett fel som ursprungligen inte kommer från Videoslots. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en turnering när som helst och av vilket skäl som helst utan att meddela detta skäl. Omständigheter då en turnering kan eller inte kan avbrytas, inträffar när antalet deltagare inte är tillräckligt, när ett spel- eller systemfel uppstår, när anslutningsproblem har stört turneringen och när det upptäcks bedrägeri eller annan misstänksam aktivitet. Om en turnering avbryts sker ingen återbetalning. Men om vår server eller system kraschar eller ett driftavbrott inträffar med effekten att en turnering avbryts, då ska alla deltagaravgifter i turneringen återbetalas till de deltagande spelarna.

 1. Friskrivning

5.1. Videoslots förbehåller sig rätten att alltid lösa eventuella tvister enligt eget gottfinnande och enligt skälighetsprincipen.

5.2. Om Videoslots befinnes ansvarigt på något sätt av en domstol och/eller liknande myndighet med rättslig befogenhet och/eller med jurisdiktion över Videoslots, då ska Videoslots ansvarsskyldighet begränsas till beloppet för insatsen, eller nettovinsten, beroende på vilken som är lägst. Alternativt, när relevant och tillämpligt, beloppet som är registrerat på Videoslots-kontot eller beloppet som överförs in eller ut från Videoslots-kontot, beroende på vilket som är lägst.

5.3. Videoslots ska inte ansvara för:

 • överföring och/eller mottagande av några data och/eller information på internet;
 • alla funktionsnedsättningar av nätverket som förhindrar en god utveckling av ett spel, mottagning av material eller kommunikationskrets;
 • någon förlust av data;
 • någon skada orsakad av ett virus, bugg, tekniskt fel;
 • någon skada som orsakas spelarens material;
 • något fel som förhindrar eller begränsar möjligheten att delta i ett spel eller ett fel som skadat spelarsystemet;
 • anslutningen till webbplatsen och spelarnas deltagande i ett spel, vilket sker under spelarens egna ansvar.

5.4. Videoslots kommer att lämna ut personuppgifter när de beordras att göra så av en reglerande myndighet och/eller enligt en lagbestämmelse som finns i den reglerande lagen. För bedrägeridetektering och i kontrollsyften samtycker du till att Videoslots har rätt att överföra dina personuppgifter till tredje part, bland annat så kallade AVS-leverantörer och andra partner. Vidare förbehåller Videoslots sig rätten att lämna ut personuppgifter till relevanta mottagare när Videoslots har rimliga grunder att misstänka oegentligheter som omfattar ett Videoslots-konto.

5.5. Policy mot penningtvätt. Videoslots arbetar kontinuerligt med att förhindra penningtvätt. Flera olika verktyg finns på plats för att förhindra penningtvätt:

 • Verifikation av spelare genom ZignSec mobilverifikation. Alla spelare måste verifiera sin mobiltelefon vid registrering.
 • Alla uttag måste ske genom samma betalningskanal som insättningen.

Alla misstänkta penningtvättsaktiviteter kommer att utredas och åtgärder kommer vidtas omgående.

5.6. Sekretesspolicy och cookies-policy

Videoslots sätter stort värde på din integritet och sekretess. Vi samlar endast in information som verkligen är nödvändig för vår verksamhet, och vi skyddar den med toppmoderna säkerhetsmetoder. Läs vår sekretesspolicy här och vår cookie-policy här, för en bättre förståelse om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi använder cookies på Videoslots webbplats.

 1. Chattrum

Chattrum finns i Videoslots som erbjuder turneringar. Vi förväntar oss att våra användare behandlar varandra med respekt i våra chattrum. Vi vill att våra användare ska känna sig bekväma och nöjda med att kunna chatta med andra likasinnade användare. När du går in i Videoslots-chattrummet samtycker du till följande villkor:

 • respektera dina chattpartners
 • vi accepterar inte några hot, förolämpande eller vulgärt språk bland annat kommentarer som är rasistiska eller nedsättande om någons trosuppfattning;
 • för att undvika några överenskommelser mellan spelare;
 • chattspråket ska vara engelska och inga andra språk får användas vid bordet;
 • kom ihåg att alla meddelanden som du publicerar kommer att loggas och sparas och att vi när som helst kan spåra det du har publicerat sedan du gick med;
 • spelare får inte komma överens om utbyte av medel;
 • spelare får inte komma överens om en turnerings utfall för att hjälpa en spelare att vinna turneringspriset;
 • ingen annonsering från spelare av något slag är tillåten.

Spelare som inte följer våra regler och villkor kan få sina chattprivilegier borttagna, tillfälligt eller permanent, av webbplatsadministratören.

Kom ihåg att chattrummen är modererade och att alla samtal loggas och registreras och att alla misstänkta chattar kommer att rapporteras till relevanta myndigheter. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst ta bort ett chattrum.

Tänk på att det bästa sättet att svara på verbala attacker är att ignorera dem. Låt dig inte lockas att också börja förolämpa, vilket kan medföra att även du utesluts från chatten.

En spelare kan även kontakta kundsupport med live-chattfunktionen. Då måste spelaren vara hövlig mot personalen. Stötande eller förolämpande beteende kommer att rapporteras, och Videoslots förbehåller sig rätten att stänga medlemskontot omgående för sådant förkastligt beteende.

 1. Klagomål

Vi tar dina klagomål på största allvar och gör vårt bästa för att lösa dessa så snart som möjligt.

Om du har klagomål som gäller våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: Support@videsolots.com

Vi uppmanar dig att kontakta oss så snart som omständigheterna som utgör underlag för ett klagomål uppstår och inte senare än 6 månader. Vi bekräftar alla dina klagomål omedelbart och under alla omständigheter inom 24 timmar. Ditt klagomål kommer att vidarebefordras internt till en person som kan lösa ditt problem. Om ditt klagomål inte är löst inom 8 veckor.

Skriva till dig och informera dig om det slutliga beslutet

   • Förklara att detta är slutet på den interna klagomålsprocessen
   • Ge dig information om hur du kan lämna in, efter eget gottfinnande, ett klagomål till ett fristående oberoende organ för att lösa tvisten.

Om det inte går att nå en överenskommelse efter att Videoslots och Spelaren använt vår interna klagomålsprocess, kan Spelaren vända sig till följande organisationer/organ:

Spelare bosatta i Sverige

Du kan kontakta Maltese Alternative Dispute Resolution Entity (MADRE)

Webbplats: https://madre-online.eu/

E-post: madre@rgoal.org

För tvister under 5 000 euro eller motsvarande kommer MADRE beslut att vara bindande för oss med ditt godkännande.

För tvister över 5 000 euro eller motsvarande är MADRE beslut inte bindande om vi inte accepterar beslutet.

MADRE beslut träder inte i kraft som en skiljedom.

Du kan också använda Europeiska kommissionens portal för tvistlösning som finns online (http://ec.europa.eu/odr) för att lämna in klagomålet.

Om du är bosatt i Sverige kan du också kontakta:

Spelinspektionen

Adress: Finningevägen 54 B,

Postadress: Box 199, 645 23 STRÄNGNÄS

Tel: 0152-650 100

E-post: registrator@spelinspektionen.se

 

Du kan även använda Europeiska kommissionens onlineportal för tvistlösning http://ec.europa.eu/odr för att registrera ditt klagomål.

   1. Tillämplig lag och jurisdiktion
   • Dessa villkor ska gälla enligt lagarna på Malta.
   • Parterna samtycker till att alla tvister, kontroverser eller krav som uppstår genom eller i anslutning till dessa villkor, eller överträdelse av dem eller dess ogiltighet, ska prövas uteslutande av domstolarna på Malta.

 

Sett inn
X